29.06.2015 Şirket Haberleri

AKBNK: Bağlı ortaklığı Akbank AG'nin sermayesini 100 mn Euro artırma işlemi tamamlanmıştır.

AKFEN: Hisse geri alım programı kapsamında 26 Haziran'da 6.88-7.00 TL fiyat aralığından 29 bin adet hisse alınmıştır.

AKGUV: Erpa Özel Güvenlik ile oluşturduğu ortak girişimin Kültür Bakanlığına bağlı Ankara ve İstanbul illerindeki birimlere 01.01.2015-31.12.2016 döneminde 42 mn TL bedelle güvenlik hizmeti sağlama işine 1.17 mn TL ek sözleşme yapılmıştır.

AKSGY: Akbatı AVYM'de Temmuz ayı USD/TL kurunun 2.40 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Kadıköy'de sahip olduğu taşınmazlar üzerinde yapılacak Hafriyat ve İksa İşleri ihale edilmiştir. Beykoz Gümüşsuyu Mahallesinde Mudanya Gayrimenkul ile %50-50 ortaklık çerçevesinde proje geliştirmeye yönelik olarak bu bölgedeki çeşitli parsellerin malikleri ile kat karşılığı inşaat sözleşmeleri müzakere edilerek imzaya açılmıştır. Ayrıca Beykoz'da belirtilen yerde arsalara sahip Karlıtepe Gayrimenkulün tamamı 100 bin TL bedelle satın alınarak sermayesinin 100 bin TL'den 25 mn TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

ANELE: Bağlı ortaklığı Anel Mekanik Tesisat Taahhüt'ün 2014 yılsonu bilançoları baz alınarak kolayaştırılmış usulde devralınarak birleşilmesine 26 Haziran'da karar verilmiştir.

ANSGR: Konya Meram'daki 681 m2 alanlı büro 3.5 mn TL bedelle satılmıştır.

ATAGY: Ata Yatırım Menkul Değerler 25 Haziran'da 2.14-2.15 TL fiyat aralığından 700 bin adet hisse satmıştır. Satılan payları Ata Portföy almıştır.

ATAGY: Kırklareli Lüleburgaz'da bulunan 4388 m2 alanlı taşınmaz 7 mn TL bedelle alınmıştır.

EKGYO: Nevşehir Yenimahalle ASKGP işi ertelenerek 11 Ağustos'ta ve Denizli Merkezefendi ASKGP işi ertelenerek 13 Ağustos'ta yapılacaktır. Evora İstanbul projesinde 1,2,3 nolu parsellerde kısmi geçici kabul tutanağı 25 Haziran'da onaylanmıştır.

GENTS: Şirket ortağı 26 Haziran'da 1.23 TL fiyattan 75 bin adet hisse satmıştır.

GLYHO: Şirket sahip olduğu hisselerden 26 Haziran'da 1.78 TL fiyattan 2.5 mn adet satmıştır. Satış sonrası sahip olduğu hisse adedi 30 mn.

GSDHO: Hisse geri alım programı kapsamında 30 Haziran'da 2.2 mn adet hisse alınacağı açıklanmıştır.

IEYHO: Bağlı ortaklığı BND Elektrik'te sahip olduğu 34 mn adet hissenin tamamının diğer bağlı ortaklığı Özışık İnşaat'a satışı genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup ayrılma hakkı fiyatı 0.32 TL olarak belirlenmiştir. Ayrılma hakkı 30 Haziran - 14 Temmuz arasında ödenecektir.

KOZAL: İpek Üniversitesine 20 mn TL bağış yapılmıştır.

KRDMA: Kamil Güleç 25 Haziran'da 2.17-2.18 TL fiyat aralığından 100 bin adet hisse almıştır.

KRDMB: Kamil Güleç 25 Haziran'da 2.27 TL fiyattan 70 bin adet hisse almıştır.

KRDMD: Kamil Güleç 25 Haziran'da 1.65-1.66 TL fiyat aralığından 1.2 mn adet hisse almıştır.

KRSAN: Borsa İstanbul'un 2 Mayıs'taki uyarısıyla ilgili olarak inşaat işlerinin 2016 yılı içinde tamamlanacağı 30 Haziran'da satış vaadi sözleşmesi kapsamında avans alındığı ve bir kısmının 30 Haziran'da fatura edilerek bu avansların gelir tablosuna aktarılacağı belirtilmiştir. Ana faaliyet konusunun mevsimsellik etkisinden arındırılarak cironun 12 aya yayılması için yağlı tohumlardan gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yağ üretme ve fason işleme yaptırma ile Ulusal ve uluslararası sularda balık avlama ve işleme amacıyla her türlü deniz taşıtı alma ve kiralama faaliyetlerine başlanması planlanmıştır. ETILR için de yeniden yapılanma çalışmaları yapılmaktadır.

KRSTL: Nobel Pazarlama ile müşterilerinin talebine göre ilk etapta 250 ml gazoz ve 1 lt limonata ile üretime başlamak üzere anlaşma yapılmıştır.

MAKTK: Yeni üretim tesislerine taşınma süreci 26 Haziran'da başlamış olup Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması öngörülmüştür.

PETKM: Socar Turkey 4 TL fiyattan TSP'de 16 mn adet hissenin satışını gerçekleştirmiştir.

SASA: Kesin hesap kapanışlarına göre Erdemoğlu Holding 2.19 mn USD ek ödeme yaparak SAHOL'e toplam 104.19 mn USD ödeme ile hisse devri gerçekleşmiştir.

SAYAS: Kar payından %15.73 oranında bedelsiz sermaye artışı yapılmasına 26 Haziran'da karar verilmiştir.

SNGYO: Seranit Granit 26 Haziran'da 0.77 TL fiyattan 338 bin adet hisse almıştır. Sancaktepe'deki arazisini kapsayan imar planı hakkındaki davanın tarafı olmadığı, şirkete bu davaya ilişkin doğrudan hiç bir tebligat yapılmadığı açıklanmıştır.

TCELL: Ukrayna'da Astelit firmasına iştirak eden Euroasia'nın %44.96 paylarının 100 mn USD bedelle diğer ortaktan alınarak ortaklık payının %100'e çıkarılmasına karar verilmiştir.

TUCLK: Ankara Saray'da bulunan deponun kullanılmayan kısmı yıllık 168 bin TL bedelle kiraya verilmiştir. Jaguar-Land Rover(I4) projesi için siparişi verilen CNC tezgahlarının kurulumu gerçekleşmiş olup, 29.06.2015 Pazartesi günü üretime başlanacaktır. Söz konusu proje 5 yılda 5.8 mn Euro ciro sağlayacaktır.

TUKAS: Yıl bazında satışların %100 artırılması hedeflenmiştir. Şirket verimliliği artırıcı tedbirler ile %17 FAVÖK marjı hedeflemiştir. Şirket bünyesindeki gayrimenkullerin yeniden değerleme raporu ile yaklaşık 20 mn TL değer artış fonu oluşması beklendiği açıklanmıştır. 2015 yılsonunda 25 mn TL kar ve 20 mn TL değer artış fonu ile birikmiş zararların azalacağı belirtilmiştir. Beklenmeyen durumlar sözkonusu olduğunda 27.35 mn TL bedelli sermaye artışı yapılabileceği açıklanmıştır. TTK 376'ıncı madde kapsamında en geç 2016 yıl sonunda çıkılacağı hesaplanmıştır. TTK 376/2 kapsamından çıkılamaması durumunda sermaye azaltımı yapılacağı belirtilmiştir.

ZOREN: Kütahya'daki 214 sayılı Jeotermal arama ruhsatıyla ilgili yürüyen hukuki süreçte Davalı İdarenin 05.06.2015 tarihinde tebliğ alınan birinci savunma dilekçesine ilişkin cevap dilekçesi 26 Haziran'da mahkemeye sunulmuştur. Rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları kapsamında, beş bölgede yer alan altı projede toplamda 523.5 MW kapasite için 49 yıl süreyle üretim lisansı almak üzere EPDK'ya yaptığı önlisans başvurusuna ilişkin değerlendirme süreci halen devam etmektedir.

Yukarı