29.04.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

AKPAZ: Şirket, tahvillerin yeniden yapılandırılması hususunu tamamlamış olup, mevcut yatırımcılara, orijinal tahvilin vade bitimi olan 29 Nisan 2016 tarihinde son üç ayın kupon ödemesini yaparak 29 Nisan 2016 tarihinde mevcut yatırımcılara 32 mn TL'nın %5'ine denk gelen 1,6 mn TL itfa edeceğini ve bakiye anapara, ISIN kodu değişmeksizin yeni vade tarihi 26 Nisan 2019 olacak şekilde yeniden yapılandırılacağını açıklamıştır. Borsa İstanbul ise Şirket'i borçlanma araçlarının yeniden yapılandırılan anapara ödemesinin 29/04/2016 olan itfa tarihinde gerçekleştirilmemesi nedeniyle uyarılmasına karar vermiştir.

ASELS: Şirket ile Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. arasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı kapsamında SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak 29.160.000 Euro olan bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2016 yılında gerçekleştirilecektir.

BALAT: Şirket, TEB ile 36 ay vade ve eşit taksitli 500.000 TL değerinde kredi ve 6 ay ödemesiz 36 ay eşit taksitli 1 mn TL değerinde KGF kredisi kullanımı için sözleşme imzalamıştır.

BFREN: Şirket'in 31.12.2013 tarihinde aldığı ve müracaat tarihinden itibaren 3 yıl süre ile geçerli, süre sonunda 1,5 yıl daha uzatılma hakkı bulunan "Yatırım Teşvik Belgesi" 8.950.000 TL tutarındaki sabit kıymet yatırım planlarını ihtiva edecek şekilde revize edilmiştir.

BIZIM: Bizim Toptan 1Ç16'da beklentilere paralel 3.5mn TL net kar açıklarken bizim tahminimiz 3.4mn TL, konsensus ise 3.2mn TL idi. YF Araştırma Yorum: Beklentilere paralel açıklanan sonuçların ardından hisse için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

BLCYT: Günsel Güngör, 133.400 lot payı Borsa'da işlem gören tipe dönüştürmek amacıyla MKK'ya başvuruda bulunmuştur.

DZGYO: Şirket portföyünde yer alan İstanbul-Beyoğlu'nda bulunan arsa paylı beş adet bağımsız bölümden müteşekkil Karaköy Binası'nın yapılan kiralama sonrasında kiracının yeni deprem yönetmeliğine göre ilgili kurumlardan çalışma ruhsatı alabilmesi için binaya yapılması zorunlu olan olan güçlendirme yatırımının, statik proje bedeli ve inşaat uygulama bedelinin mal sahibi sıfatıyla Şirket tarafından karşılanmasına, Ayrıca kira sözleşmesinde ilk döneme özgü olarak kısmı kira alınacak tadilat süresi olarak tanımlanan mevcut süreye, statik proje hazırlık ve güçlendirme uygulamaları çalışmalarından dolayı işletme açılışında gecikme yaşanması sebebiyle, üç ay ilave edilmesine karar verilmiştir.

EKGYO: Şirket'in İstanbul-Ataşehir'de bulunan eski genel müdürlük binasının 25.65 mn TL bedelle satışı gerçekleşmiştir.

EREGL: Şirket, basında yer alan haberlere istinaden yaptığı açıklamada; İtalyan çelik üreticisi Ilva S.p.A.'nın özelleştirme sürecine ilişkin incelemelerimiz devam etmekte olup, konuyla ilgili bağlayıcı herhangi bir teklif verilmemiştir.

ETILR: Şirket, Franchise şubelerie daha iyi ve avantajlı hizmet sunmak için Merkezi Dağıtım ve Üretim tedariğini sağlamak adına İstanbul ili Sultanbeyli ilçesinde yaklaşık 1,500 m2 tesis için kira sözleşmesi imzalamıştır.

FROTO: Ford Otosan'ın net karı 1Ç16'da 1Ç15'e göre %13 daralarak 203mn TL olarak gerçekleşti. Bu rakam 218mn TL olan konsensusun biraz altındayken bizim 190mn TL olan tahminimizin biraz üzerinde. YF Araştırma Yorum: 2. veya 3. çeyreklerde işletme sermayesinde iyileşme yaşanmaması ve borçluluk rasyolarının inmemesi halinde hisse senedi performansı olumsuz etkilenebilir. Kısa vadede ise herhangi bir olumsuz tablo görmüyoruz.

GOODY: Şirket, brüt 5,5281076 TL (net 4,6988914 TL) nakit temettüsünü 25 Mayıs'ta dağıtacaktır. Ayrıca Şirket, daha önce aldığı iç kaynaklardan 258.082.336 TL (%2165,54466 bedelsiz) sermaye artırımını oran ve tutar değişmeksizin, artırım yapılacak iç kaynak kalemlerinin değişmesi nedeniyle revize etmiştir.

HLGYO: Şirket, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi dahilinde inşa edeceği 46 ve 34 katlı iki kuleden oluşan projesinin ana yüklenici firma ön yeterlilik seçim süreci başlatılmıştır.

ISGYO: İş GYO 2016 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde 50mn TL net kar açıkladı (Piyasa bekl.: 38mn TL; YF bekl. 41mn TL) YF Araştırma Yorum: Beklentilerin üzerinde gelen net karın bugün hisse performansı üzerinde olumlu etkisinin olmasını bekliyoruz.

KAPLM: Şirket ortaklarından Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile TMSF arasında imzalanan Hisse Rehin Sözleşmesi'ne istinaden Şirket'teki 12.211,80 TL nominal değerli payları üzerinde TMSF lehine 1. derecede rehin tesis edilmiştir. İlgili rehin sözleşmesi; Çukurova Grubu bünyesinde faaliyet gösteren bazı firmaların Torba Yasa kapsamında tahakkuk etmiş borçlarının, fon nezdinde yapılan BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışından elde edilen satış bedelinden karşılanmasından kaynaklanan 67 mn TL'sının teminatını oluşturmak üzere tesis edilmiştir.

KARSN: Şirket, kayıtlı sermaye tavanını 600 mn TL'den 900 mn TL'ye yükselterek 5 yıl süre ile uzatılması için SPK'ya başvuruda bulunmuştur.

KRSAN(ARTI/ETILR): Şirket'in elinde bulunan ETILR payları ile ilgili olarak 2,02 TL fiyatından 100.000 adet B Grubu pay Artı Yatırım Holding A.Ş.'ye borca mahsuben borsa dışında virman yolu ile devredilmiştir.

LKMNH: Deutsche Bank, 3,59 TL fiyattan 132.671 adet pay alımı gerçekleştirerek pay oranını %4,79'dan %5,34'e yükseltmiştir.

OZKGY: Şirket, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan "Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2016/1" kapsamında Antalya-Demre'de yer alan 60,343.58 m2 alanlı "Günübirlik Tesis" kullanım alanlı parsel için müzakere görüşmelerine katılmış olup, görüşmeler Şirket lehine sonuçlanmıştır. Bununla birlikte Şirket aynı kapsamda düzenlenen Antalya-Serik'de yer alan 55.785 m2 arazi tahsisi için de müzakerelere katılım gerçekleştirmiş olup; görüşmeler başka bir firmanın lehine sonuçlanmıştır. Şirket portföyünde yer alan Ela Quality Resort Hotel'in sabit kıymet ve demirbaşların otelin bütünlük arz etmesi ve ileride başka işletmecilere kiralanabileceği ihtimali de göz önünde bulundurularak, 5.988.631 TL defter değeri üzerinden Şirket tarafından devralınarak doğacak borcun, gelecek yıllarda ortaya çıkacak otel kira alacağından mahsup edilmesine, ancak fiili mahsup tarihine kadar geçecek süre için borç tutarı üzerinden adat faiz hesaplanmasına karar verilmiştir.

PETKM: Şirket 1Ç16 döneminde yıllık bazda %195 artışla 146.5 mn TL net kâr açıklamıştır.

SASA: Şirket, mevcut üretim kapasitesi ve pazar payını artırması amacıyla yaklaşık 110 Milyon Amerikan Doları değerinde İkinci Faz Elyaf Üretim proje çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir. Proje Şirket'in mevcut üretim kapasitesinde 200.000 ton/yıl artış gerçekleştirecek, ham petrol varil fiyatının 40-50 USD aralığında olduğu ekonomik şartlarda da ciroya yıllık 230 milyon USD civarında katkı sağlayacaktır. Projenin tamamlanmasını takiben 2019 yılında Şirket'in toplam elyaf kapasitesi 510.000 ton/yıl seviyesine ulaşacaktır.

SKBNK: T.C. İstanbul 14. İcra Dairesi "Taşınır Açık Arttırma İlanı"na istinaden açık artırma yolu ile satışa çıkarılan Şekerbank T.A.Ş. hisse senetlerinin; Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Banka tarafından satın alınması amacına yönelik olarak söz konusu açık artırmaya katılınması yönünde karar alınmıştır.

TARAF: Ana ortak Alkım Basım Yayın San. Tic. A.Ş., Şirket paylarında 0,77 TL fiyattan 18.787 adet satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %44,25'den %44,05'e çekmiştir.

TCELL: Turkcell 1Ç16'da 563mn TL net kar açıklarken bu rakam bizim tahmin ettiğimiz gibi konsensusun üzerinde geldi. Net kar için konsensus 513mn TL iken biz 556mn TL net kar bekliyorduk. YF Araştırma Yorum: Tahminlerin üzerinde açıklanan 1Ç16 sonuçları sonrasında hisse için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz. Şirket yönetim kurulu, %100 bağlı ortaklığı Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş'nin ("Global Tower") paylarının bir kısmının yurt içinde ve/veya yurt dışında halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar vermiştir. YF Araştırma Yorum: Yönetim zaten 4Ç15 sonuçları sonrasında bu yönde bir kararın gelebileceğinin sinyallerini vermişti. Şirketin borçluluk seviyesini düşüreceği için olası bir halka arzı TCELL hisse performansı için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

TSKB: Banka 1Ç'de 132mnTL solo bazda net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi olan 127mnTL'nin bir miktar üzerindedir.

ULAS: Şirket Genel Müdürü Tevfik Meftun Ulaş ile Genel Müdür Yardımcıları Tevfik Mutlu Ulaş ve Cüneyt Ulaş 29 Nisan-28 Ekim arasında Şirket hisselerinde satış yapmayı planladığını açıklamıştır.

ULKER: Şirket 1Ç16 döneminde yıllık bazda %134 artışla 86.1 mn TL net kâr açıklamıştır.

UYUM: Makro Market'ten yapılan açıklamaya göre, Makro Market ile Uyum'un Makro Market çatısı altında birleşebileceği ancak Uyum'un kottan çıkışı sonrası Makro Market'in halka arzının henüz gündemde olmadığı açıklanmıştır.

YAZIC: Holding bağlı ortaklığı Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin sermayesinin 264.601.044 TL'dan 67.598.956,00 TL artırılarak 332.200.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiş olduğundan; Şirketimizin rüçhan hakkını kullanarak nakden arttırılan 67.598.956 TL sermayeden payımıza düşen 45.965.084 TL ile sermaye artırımına iştirak edilmesine, sermaye apellerinin Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin talep edeceği tarihlerde ödenmesine karar verilmiştir.

ZOREN: Şirket, 2016 yılında 2.5-2.7 mn MWh aralığında üretim ve 4.6 - 4.8 mn MWh aralığında satış yapmayı hedeflemektedir.

Yukarı