29.02.2016 Şirket Haberleri

Şirket ve Sektör Haberleri

EPDK 2016 yılı ulusal doğalgaz tüketimine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye'nin 2016 için ulusal doğalgaz tüketim tahmini 49.562.579.420 m3 olarak belirlendi. *Anadolu AjansıUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, "1 Nisan'da devreye girecek 4,5G teknolojisi hemen Türkiye'nin her tarafında geçerli olacak diye bir beklenti oluşmasın. Bu, yatırım ve altyapı ile ilgili bir süreç. 4,5G teknolojisiyle Türkiye'de mobil internet hızı en az 10 kat artacak" dedi. *Hürriyet

ADANA (ADBGR,ADNAC): Şirket 2015 yılı kârından; A grubu hisselere hisse başı brüt 0,90925 TL (net 0,77286 TL), B grubu hisselere hisse başı brüt 0,64657 TL (net 0,54959 TL), C grubu hisselere ise brüt 0,0898 TL (net 0,07633 TL) nakit temettü dağıtmayı kararlaştırmıştır. Genel Kurul'a teklif edilecek temettü dağıtım tarihi 23 Mayıs olacaktır. Yorum: Temettü kararının etkisinin pozitif olmasını bekliyoruz.

AGYO: Şirket maliki olduğu Atakule AVM'nin alçak kütlesinin yıkım, hafriyat ve iksa işleri tamamlanmış olup, inşa edilecek alışveriş merkezinin temeli atılmıştır.

AKGUV: Şirket geri alım programı kapsamında 3,95-3,98 TL fiyat aralığından 12.234 TL alış işlemi ortaklıkça gerçekleştirilmiş olup pay oranı %0,2'den %0,24'e yükselmiştir.

AKMGY: Şirket 4Ç15 döneminde çeyreksel olarak %12 düşüş, yıllık olarak %16 artışla 17,2 mn TL kâr elde etmiştir. Böylece 2015 yılında %12 artışla 73,3 mn TL net kâr açıklamıştır.

ALCAR: Şirket 4Ç15 döneminde çeyreksel olarak %18, yıllık olarak %89 artışla 12,4 mn TL kâr elde etmiştir. Böylece 2015 yılında %25 artışla 36,8 mn TL net kâr açıklamıştır.

ASUZU: Şirket 4Ç15 döneminde 27,2 mn TL net Kâr elde etmiştir. (3Ç15: 19,9 mn TL zarar, 4Ç14: 14,3 mn TL kâr). Böylece 2015 yılında %48 azalışla 17,7 mn TL net kâr açıklamıştır.

ASYAB: Banka, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fon'a devredilen çözümleme işlemlerine ilişkin olarak, 9 aylık sürenin, Fon kararıyla 29.02.2016 tarihinden başlamak üzere 3 ay süreyle uzatıldığı açıklanmıştır.

BEYAZ: Ankara-Batıkent'te yeni bir şube açılmasına karar verilmiştir. Şubenin açılışına ilişkin tescil işlemleri tamamlanmıştır.

BRISA: Şirket 4Ç15 döneminde çeyreksel olarak %43, yıllık olarak %44 artışla 76,2 mn TL kâr elde etmiştir. Böylece 2015 yılında %3 artışla 192,2 mn TL net kâr açıklamıştır.

DOAS: Şirket'in bugün seans sonrasında finansallarını açıklaması bekleniyor. (YF Beklentisi: 34 mn TL kâr, Piyasa Beklentisi: 47 mn TL kâr).

EGSER: Şirket 4Ç15 döneminde çeyreksel olarak %50 düşüş, yıllık olarak %41 artışla 9,8 mn TL kâr elde etmiştir. Böylece 2015 yılında %33 artışla 50,9 mn TL net kâr açıklamıştır.

EKGYO: Şirket projelerinde "İstanbul Bahçeşehir Ispartakule 1. Bölge 5. Kısım Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Stüdyo 24)"nin kesin kabulü yapılmıştır.

EKIZ: Şirket'in İzmir-Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinin arsa ve binasının AEGEAN Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.' ne satışı ile ilgili olarak; finansal borçlarımızın yapılandırılması kapsamında Şirket'in borçlu olduğu ilgili Bankalarca satışa konu taşınmaz üzerindeki ipoteklerin fekki işlemleri devam etmekte olup, satışın 2016 Mart ayı içerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

FENER: Şirket, tahsisli sermaye artırımında TSP'de 41.14 TL fiyattan 1.86 mn TL nominal değerli kısmı 76.52 mn TL bedel karşılığı 150 alıcıya satmış olup, kalan 2.14 mn TL'lik kısmı TSP'de 4 Mart'a kadar 41.14 TL fiyattan nitelikli yatırımcılara satmayı planlamaktadır. 1.86 mn TL nominal değerli payların satış sonrası fiili dolaşımdaki pay oranı %22 olmuştur. Başak Balaban, 24.307 lotluk Şirket hissesinde önümüzdeki 10 gün içerisinde hisse senetlerinin bir kısmının ya da tamamının satışını planlamaktadır.

FINBN: SPK, $2 mlr veya muadili para birimlerine kadar borçlanma araçlarının yurtdışında ihraç edilmesine olanak sağlayacak bir MTN programına ilişkin başvuruyu onaylamıştır.

FROTO: Şirket 2015 yılı kârından brüt 1 TL (net 0,85 TL) nakit temettü dağıtmaya karar vermiş olup söz konusu temettüyü 4 Nisan 2016 tarihinde dağıtmayı teklif etmiştir. Yorum: Şirket'in 4Ç16'da ikinci bir temettü dağıtma ihtimali de bulunuyor. Beklentiden düşük temettü kısa vadede hafif negatif etki edebilir.

GLRYH: Şirket 7 mn TL'lik tahsisli sermaye artırımını 1.05 TL fiyatla Murat Güler'e tahsisli olarak satışını tamamlamıştır. Sermaye artışı sonrası fiili dolaşımdaki pay oranı %46 olmuştur.

HALKB: TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül Bank Asya'yı 29 Mayıs'a kadar satmayı planladıklarını söyledi. Kulislerde bankayı Halkbank'ın alacağı konuşuluyor. *Sabah

KIPA: 01 Mart 2010-28 Şubat 2011 ile 01 Mart 2011-28 Şubat 2012 vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak tanzim edilen, yabancı çalışanlar yapılan ödemelere yönelik olarak yurtdışından hizmet alındığı iddiasıyla aleyhine re'sen, gecikme faizi hariç, 2.633.010,47 TL Kurumlar Vergisi Tevkifatı ile 2.522.972,22 TL Katma Değer Vergisi Tevkifatı tarh edilmesi, re'sen tarh edilecek bu vergiler üzerinden 7.733.974,14 TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 12.889.956,83 TL'yi konu alan Vergi İnceleme Raporlarının iptali talebi ile yetkili mahkeme nezdinde davaların Şirket lehine kabulüne ve dava konusu cezalı tarhiyatın kaldırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca aynı süreler için Vergi İnceleme Raporları ile atık yapılan ticari emtialara ilişkin giderlerin ve Şirket yabancı çalışanlarının ücretlerine dahil olan ek menfaatlerin giderleştirilmemesi gerektiğine yönelik iddiayla toplam 16.487.509,44.-TL devreden mali zararın düzeltilmesi gerektiğine yönelik Vergi İnceleme Raporları için de iptali talebi ile yetkili mahkeme nezdinde davalar ile ilgili olarak Şirket lehine lehine kısmen kabul ve kısmen red karar verilmiş olup, buna göre 3.272.129,56 TL tutarındaki yabancı çalışanların ücretlerine dahil olan ek menfaatlere yönelik giderlerden kaynaklanan devreden mali zararın kabulüne; 13.215.379,88 TL tutarındaki atık yapılan ticari emtia giderlerinden kaynaklanan devreden mali zararın ise reddine karar verilmiştir. Şirket'in mevcut mali zararları gözönüne alındığında, her ne kadar atık yapılan ticari emtiadan kaynaklı reddedilen giderler ve dolayısıyla mali zararlar Şirket nezdinde hali hazırda finansal yönden bir olumsuzluk yaratmıyor olsa da, söz konusu karar aleyhine tarafımızca temyiz yoluna başvurulacaktır.

MEGAP: Türkiye Finans ile Şirket arasında imzalanan protokollerde, belirtilmiş bir kısım ödemeler Banka dışı taraflarca yerine getirilememiştir. Bu noktada bahsi geçen ödemenin 100 bin TL'lik kısımının 4 Mart, kalan bakiyenin 31 Mart 2016 tarihine kadar ödeneceği Türkiye Finans'a bildirilmelidir.

MRGYO: Portföyde yer alan Tekirdağ-Çerkezköy'de yer alan iki adet parselin 4.056.000 TL bedeller ile toplam 8.112.000 TL karşılığında 3 şahıslara satılmasına karar verilmiştir.

OZBAL: Şirket yönetim kurulu, Şirket'in mali durumunun iyileştirilmesi için, gerekli mali önlemlerin alınmasına yönelik iş ve işlemlerin yapılması için çalışmalara başlanmasına karar vermiştir.

PAGYO: Şirket 2015 yılı kârından hisse başına brüt ve net 0,4439 TL nakit temettü dağıtma kararı almıştır.

POLTK: Şirket ile ABD Wisconsin-Schofield şehrinde yerleşik CRYSTAL FINISHING SYSTEMS, INC. firması ile yapılan sözleşmenin şartları tamamlanmıştır. Anahtar teslimi eloksal tesisi 12.02.2016 tarihinde imzalanan kabul belgesi ile teslim edilmiştir.

PRKAB: Şirket 4Ç15 döneminde çeyreksel olarak %72, yıllık olarak %78 azalışla 3,1 mn TL kâr elde etmiştir. Böylece 2015 yılında 13,8 mn TL net kâr açıklamıştır.

RYGYO: Şirket 4Ç15 döneminde 11,8 mn TL net Kâr elde etmiştir. (3Ç15: 29,8 mn TL zarar, 4Ç14: 2,3 mn TL kâr). Böylece 2015 yılında 43,1 mn TL net zarar açıklamıştır. (2014: 7,4 mn TL)

SAHOL: Holding bugün finansallarını açıkladı. Buna göre 4Ç15 döneminde 550.5 mn TL net kâr açıkladı. (Piyasa beklentisi: 629 mn TL) Böylece 2015 yılı kârı %8 artışla 2.263,3 mn TL oldu.

TATGD: Şirket 2015 yılı kârından brüt 0,1257 TL (net 0,1068 TL) nakit temettü dağıtmaya karar vermiş olup söz konusu temettüyü 6 Nisan 2016 tarihinde dağıtmayı teklif etmiştir.

TCELL: Şirket yönetim kurulu, %41,45 oranında iştiraki Fintur Holdings B.V.'nin ("Fintur") diğer ortağı Sonera Holding B.V.'nin ("TeliaSonera") Fintur'da sahip olduğu %58,55 ve Kazakistan'da faaliyet gösteren Kcell JSC'de doğrudan sahibi olduğu %24 oranındaki hissesinin satın alınmasına ilişkin olarak bağlayıcı teklif verilmesine karar vermiştir.

THYAO: Şirket'in bugün seans sonrasında finansallarını açıklaması bekleniyor. (YF Beklentisi: 66 mn TL zarar, Piyasa Beklentisi: 15 mn TL kâr). THY Genel Müdürü Temel Kotil, "2018 ve 2030 perspektifinde THY'nin 200 uçak daha alarak kapasitesini 503'e çıkaracağız" dedi. Kotil, "Bugüne kadar uçuşlarının yüzde 80'i iç hatlarda olan Çin'in uluslararası sahaya çıkması muazzam bir etki yaratacak. Avrupa uçuşları için en kârlı yol, İstanbul aktarmalı olacaktır. Bu da Asya yolcu kapasitesinin Çin'le İstanbul'a yönelmesi demektir." İfadelerini kullandı. *T24 THY'nin Amerika kıtasında Kolombiya'nın Bogota şehri ile Panama uçuşları 4 Mayıs'ta başlayacak. *Sabah

TKNSA: Ali İsmail Sabancı ve Emine Kamışlı, kişi başına 1.228.906 TL nominal değerli hisselerin (toplam 2.457.812 TL) borsada işlem gören tipe dönüşmesi için MKK'ya kayıt başvurusunda bulunmuştur.

TRCAS: %46 oranında dolaylı iştira Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'nin Aydın-Kuyucak'ta yapılması planlanan JES projesi kurulu gücünün 13,2 MW'dan 18 MW'a yükseltilmesi amacıyla EPDK'ya yaptığı başvuru kabul edilmiştir.

YUNSA: Şirket 4Ç15 döneminde 1,6 mn TL net zarar elde etmiştir. (3Ç15: 1,6 mn TL kâr, 4Ç14: 0,7 mn TL zarar). Böylece 2015 yılında %85 azalışla 4,9 mn TL net kâr açıklamıştır.

Yukarı