29.01.2016 Şirket Haberleri

AKPAZ: Şirket aleyhine başlatılan icra takip dosyaları ile ilgili olarak ilgili olarak dosyalar kapsamındaki tüm menkul-mal hacizleri ve 3.şahıslara gönderilen birinci haciz ihbarnameleri kaldırılmıştır. Hiçbir banka ile haciz konusu takip kalmamıştır.

AKSA: Ömer Dinçkök ile Şirket arasındaki davada bilirkişi incelemesi yapılmasına ve bir sonraki duruşmanın 14:00'a bırakılmasına karar verilmiştir.

ALARK: Şirket bağlı ortaklıklarından Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin 1/3 hissesine sahip olduğu ve halihazırda Alarko Holding A.Ş ile bazı Topluluk Şirketleri tarafından şirket merkezi olarak kullanılan binanın da içinde yer aldığı gayrimenkulle ilgili olarak, Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. ve İstanbul İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş. ile olan şufa hakkı (ön alım hakkı) davası sulhen çözümlenmiştir. Bunun sonucunda; söz konusu gayrimenkulle ilgili olarak kat mülkiyetine geçilmiş, Holding ve bazı şirketlerimiz tarafından şirket merkezi olarak kullanılmakta olan binanın tamamı 8022/30000 arsa payı ile bağlı ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. adına tapuda kayıt ve tescil edilmiştir.

ANSGR: Şirket, 4Ç15 döneminde 20.7 mn TL net kâr (3Ç15: 6.9 mn TL net kâr, 4Ç14: 19.4 mn TL net kâr), 2015 yılı bütününde yıllık %11 azalışla 63.8 mn TL net kâr elde edilmiştir.

ARBUL: Şirket'in borsada işlem gören tipe dönüşüm talebinin iptali sonrası IPEG Beteiligungen AG ile imzalanan hisse devir sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmiş ve dolaşımda olmayan 6 mn lot hisse Arif Cerit'e iade edilmiştir.

BANVT: Mevcut banka kredi borçlarının refinansmanını sağlamak ve uzun vadeye yaymak amacıyla, toplam 492.225.000.-TL tutarında kredi sözleşmesi 28.01.2016 tarihinde imzalanmıştır. Krediler iki dilim halinde kullanılacak olup, dilim A kredisi 5 yıl vadeli 270.000.000 TL, dilim B kredisi ise 12 ay vadeli ve tekrar kullandırım taahhütlü olarak 222.225.000 TL olacaktır.

BJKAS: Aras Özbiliz'in 2015-2016 sezonunun 2.yarısından itibaren 2019-2020 sezonunun sonuna kadar geçerli olmak üzere 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Söz konusu oyuncunu Rayo Vallecano Madrid kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.

BMEKS: Nisa Dizdar, 30.000 lot şirket payının borsada işlem gören tipe dönüşmesi amacıyla MKK'ya başvuruda bulunmuştur.

CLKHO: Paylarının sürekli olarak işlem görmekten men edilen Şirket'in yeniden borsa kotuna alınarak Yakın İzleme Pazarı'nda işlem sırasının açılması talebi ile ilgili olarak, 2015/12 veya daha sonrası döneme ait ve içerik olarak değerlendirme yapılabilecek yeterlilikteki finansal tablolar üzerinden konunun değerlendirilmesine karar verilmiştir.

ETILR: İstanbul-Zeytinburnu'da şube açılması için Franchise sözleşmesi imzalanmıştır.

GARFA: Şirket, 4Ç15 döneminde 7.9 mn TL net kâr (3Ç15: 4.8 mn TL net kâr, 4Ç14: 4.6 mn TL net kâr), 2015 yılı bütününde yıllık %24 artışla 25.4 mn TL net kâr elde edilmiştir.

GEDIK (GDKGS): Şirket'in piyasa yapıcılığı kapsamında elde ettiği 133.030 TL nominal değerli Gedik GSYO paylarının satışını yapmıştır.

GSRAY: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA'nın finansal fair-play kriterlerinden dolayı transferi durdurduklarını söyledi. *Dünya

IEYHO: Şirket'in 304,1 milyon TL olan grup şirketlerinden olan alacaklarının % 48'ne tekabül eden 145,6 milyon TL olan kısmı konsolidasyon nedeniyle bağlı ortaklık USAŞ Yatırımlar Holding A.Ş.'nin grup şirketlerinden olan konsolide alacaklarından kaynaklanmaktadır. Daha önce USAŞ tarafından açıklanan tahsilat planı kapsamında olmayan söz konusu alacaktan 01.02.2019 tarihi itibarıyla bakiye alacak tutarının 24 eşit takside bölünmek suretiyle o tarihten itibaren (ilk taksit ödemesi 01.03.2019 tarihinden başlamak üzere) aylık olarak tahsil edilmesine, bu nedenle karar tarihinden sonra söz konusu alacakların uzun vadeli alacak olarak takip edilmesine karar vermiştir.

ISFIN: Okullu Gıda, Şirket paylarının 118.951 adedini 0,79 TL fiyattan almış olup payını %21,51' yükseltmiştir.

ISGSY: Şirket, 4Ç15 döneminde 2.9 mn TL net zarar (3Ç15: 1.2 mn TL net kâr, 4Ç14: 1.5 mn TL net kâr), 2015 yılı bütününde yıllık %95 azalışla 0.8 mn TL net kâr elde dilmiştir.

ISGYO: ISGYO 4Ç15'te muhasebe politikasına değişikliğine ilişkin 331mn TL tutarındaki yeniden değerleme gelirlerinin etkisiyle 359mn TL net kar açıkladı. Bir kereye mahsus yeniden değerleme gelirlerine göre düzeltilmiş net kar 28mn TL seviyesinde olup bizim bekletimiz olan 30mn TL'ye paraleldir.

ISYAT: Şirket, 4Ç15 döneminde 5.2 mn TL net kâr (3Ç15: 2 mn TL net zarar, 4Ç14: 12.4 mn TL net kâr), 2015 yılı bütününde yıllık %80 azalışla 5.9 mn TL net kâr elde edilmiştir.

PGSUS: Şirket'in 2009, 2010, 2011 yılları ve Ocak 2012 dönemleri için finansal kiralamaya taraf yerleşik olmayan uçak kiralama şirketlerine uyguladığı KDV oranlarına ilişkin olarak aleyhine düzenlenen toplam 30.872.430 TL tutarında KDV tarhiyatı ve toplam 46.308.645 TL tutarında vergi ziyaı cezasını kaldırılması için vergi mahkemeleri nezdindeki iptal davalarında; 2011 yılının tüm dönemlerine ilişkin tarhiyat ve ceza uygulamalarını inceleyen mahkemeden gelen karar ile Şirketin yurtdışından yaptığı finansal kiralama hizmetinin %1 oranında KDV'ye tabi olduğu ve ilgili verginin %18 oranında hesaplanarak cezalı olarak tarh edilmesinin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle 20.204.360 TL tutarında KDV tarhiyatı ve 30.306.540 TL tutarında vergi cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir. 2009, 2010 ve Ocak 2012 dönemlerine ilişkin açılan davalara ilişkin tarafımıza henüz ulaşan bir karar bulunmadığını ve iptal kararının kesin olmayarak temyiz imkanı bulunduğu açıklanmıştır. Yorum: Söz konusu 50.5 mn TL'lik iptal, 2016 tahmini kârın yaklaşık %19'unu oluşturmaktadır. Eğer Şirket, kalan davaları da kazanırsa 2016 net kârına yaklaşık %30 oranında katkı yapabilir.

TCELL: Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan BDDK kararına göre Turkcell Finansman A.Ş.'ye faaliyet izni verdi. *NTVPara Yorum: Yeni şirketin yakın zamanda kurulması planlanıyor. Yeni iştirak, bilançoyu cep telefonu satışlarına ilişkin çalışma sermayesindeki iyileşmeye bağlı olarak pozitif etkileyebilir.

THYAO: THY ile Hawaiian Havayolları arasında kod paylaşımı anlaşması imzalandı.THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, iki havayolu yolcularının Uzak Doğu noktaları üzerinden Türkiye ile Hawaii arasında daha rahat seyahat edebilecekleri bir codeshare anlaşması (kod paylaşımı) yapıldı. *Dünya THY ile Boeing alıcı-satıcı ilişkisinin dışına çıkıyor. İki şirket havacılık sanayisi, parça imalatı ve eğitim alanlarında stratejik işbirliğine gidecek *Sabah

TSKB: Şirket, 4Ç15 döneminde 7.9 mn TL net kâr (3Ç15: 4.8 mn TL net kâr, 4Ç14: 4.6 mn TL net kâr), 2015 yılı bütününde yıllık %24 artışla 25.4 mn TL net kâr elde edilmiştir.

TTKOM: 2.2 mlr TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 2020 ‘ye kadar güncellenmesi için karar alınmıştır. Rekabet Kurumu'ndan, Türk Telekomünikasyon ve TTNET hakkında yürütülen sabit genişbant internet erişim hizmetleri pazarında fiyat sıkıştırması yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen süreçte sözlü savunma toplantısının 8 Mart'ta yapılacağı bildirildi. *BloombergHT

TUPRS: Fitch Ratings, Şirket'in Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notunu (yatırım yapılabilir seviye olan) 'BBB-' olarak, ulusal uzun dönem notunu ise 'AA+(tur)' olarak teyit etmiş olup, görünümü "durağan" olarak korumuştur.

 

Yukarı