28.04.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AEFES: Şirket, 29.05.2017 tarihinde brüt 0.245 TL net 0.20 TL temettü dağıtma kararı almıştır.
 • AKMGY: Şirket 29.05.2017 tarihinde brüt 0.9 TL net 0.9 TL ve 28.12.2017 tarihinde brüt 1 TL ve net 1 TL temettü dağıtma kararı almıştır
 • ALCAR: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 11 mn TL kar elde etmiştir. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise 6 mn TL kar elde etmişti.
 • ALGYO: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 15 mn TL kar elde etmiştir. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise 2 mn TL net zarar elde etmişti.
 • AYEN: Şirket 2017 yılında temettü dağıtmama kararı almıştır.
 • DGZTE: Yönetim Kurulumuz 51.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 80.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında, sermaye artırımına 20.000.000 Türk Lirası ile iştirak edilmesine ve Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin artırım sonrası sermayesinde %25 oranında pay sahibi olunmasına, karar vermiştir.
 • DOHOL: Yönetim Kurulumuz 51.000.000 Türk Lirası çıkarılmış sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 80.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında, yeni pay alma haklarımızın kısmen ve 9.000.000 Türk Lirası olarak kullanılmasına karar vermiştir.
 • GOODY: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 33 mn TL kar elde etmiştir. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise 9 mn TL net zarar elde etmişti.
 • HEKTS: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 27 mn kar elde etmiştir. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise 20.5 mnTL kar elde etmişti.
 • IZOCM: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 1.5 mn TL kar elde etmiştir. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise 4.3 mn TL kar elde etmişti.
 • NTHOL/NTTUR: Şirketimizin bağlı ortaklığı Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi", "Birleşme Raporu" ve "Birleşme Duyuru Metni Taslağı" yer almakta olup Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinler için başvuru bugün itibariyle yapılmıştır. Buna göre eşit ağırlıklı ortalama ile hesaplanan ve aşağıdaki tabloda belirtilen birleşmeoranı %59.05273 değiştirme oranı 0.92780 olarak hesaplanmaktadır. Hesaplanandeğiştirme oranının adil ve makul olduğu değerlendirilmektedir.Birleşme sonrası Net Holding’in sermayesi 521,598,586 TL’ye çıkmaktadır.
 • SAHOL: Şirket iştiraklerinden AKSİGORTA A.Ş. hisse senetlerinin Borsa İstanbul A.Ş.'den 1 (bir) yıl içerisinde Aksigorta A.Ş.'nin sermayesinin %2'sine kadar satın alınması kararı iptal edilmiştir. Ayrıca, Aksigorta A.Ş.'deki ortağımız Ageas Insurance International N.V., ortak yönetim prensibi doğrultusunda AKSİGORTA A.Ş. hisse senetlerinin Borsa İstanbul A.Ş.'den 1 (bir) yıl içerisinde Aksigorta A.Ş.'nin sermayesinin %2'sine kadar satın alma kararını iptal etmiştir.
 • TKFEN: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 162 mn TL kar elde etmiştir. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise 149 mn TL kar elde etmişti.
 • YKBNK: Banka 2017 yılının 1. Çeyreğinde 1.001 mn TL kar elde etmiştir. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise 704 mn TL kar elde etmişti.
 • ZOREN: Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'ye ait, Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan İkizdere Regülatörü ve Hidroelektrik Enerji Santralinin lisansında yer alan kurulu gücün 27,10 MWm/26,05 MWe'dan 25,78 MWm/24,94 MWe'a tadil edilmesi için EPDK'ya yapılan başvuru uygun bulunmuştur.
Yukarı