27.10.2015 Şirket Haberleri

AKSA: Şirket ortağı Ömer Dinçkök tarafından bazı yönetim kurulu üyeleri aleyhine yönetim kurulu üyesi oldukları şirketi hukuka aykırı yöneterek doğrudan şirketi ve dolayısıyla pay sahiplerini zarara uğrattıkları iddiası ile sorumluluk davası açmıştır.

AKSEL: Staroil Petrolcülük'ün tamamının 22 mn TL bedelle alınmasına karar verilmiştir.

ARSAN: %21.15 oranındaki iştiraki Akedaş Elektrik'in alacağı 11 mn TL kredi için pay oranınca kefalet verilmiştir.

ASELS: Bir yurtdışı müşteriden 14.5 mn USD bedelinde Elektronik Harp Sistemleri siparişi alınmıştır.

ATAGY: SPK, 50 mn TL nominal değerli borçlanma aracı ihracına onay vermiştir.

BJKAS: DENIZ ile 5 yıl süreyle 4.5 mn USD tutarlı rekam hakları anlaşması yapılmıştır.

BNTAS: 3,500 m2 kapalı alanda kurulu "Metal Ofset Baskı Tesisi"nde mevcut durumda üç renk olan baskı hattına ilave olarak, Alman KBA MetalPrint firmasından alınmış "Metal Star 3" model, beş renkli ofset baskı makinalarının montaj ve kurulum işlemleri tamamlanarak deneme üretimine geçilmiştir. Yatırımın tamamlanarak devreye girmesi ile beraber ofset baskı kapasitesinin iki katına çıkması beklenmektedir. 3.5 mn Euro bedelli yatırım özkaynaklar ve kredi yoluyla finanse edilmiştir.

BTCIM: %100 bağlı ortaklık olacak şekilde hazır beton faaliyeti yürütecek Batıbeton ve %100 bağlı ortaklık olacak şekilde liman faaliyeti yürütecek Batıliman şirketlerinin kolaylaştırılmış usulde bölünme suretiyle kurulmasına SPK onay vermiştir.

COMDO: Yönetim kurulu kar payı avansı dağıtılmamasına karar vermiştir.

DGKLB: Doğtaş Kelebek 2018 yılsonunda 1 milyar TL ciro hedefi koydu. Doğtaş Kelebek CEO'su Hulusi Acar, 2012'de Kelebek Mobilya'yı bünyesine katan Doğtaş'ın, mobilya pazarında bu birleşmeyle gücüne güç kattığını söyledi. Acar, "2012 sonunda Doğtaş Kelebek'in konsolide cirosu 204 milyon TL iken 2014'te bu oran 322 milyon TL oldu. İki yılda yüzde 58'lik bir büyüme gerçekleşti. 2018 yılsonu hedefi olarak 3 kat büyüme öngörüyoruz. Böylece 2018 sonu itibarıyla 1 milyar TL cirolu bir şirket olmayı hedefliyoruz" dedi.*Sabah.

GEDIK: GYHOL 26 Ekim'de 2.20 TL fiyattan 3.25 mn adet hisse almıştır.

GLYHO: Çıkarılmış sermayesinin %5.24'üne tekabül eden 10.7 mn adet hissenin sermaye azaltımı sonucunda iptal edilecektir.

GOLTS: Çimento öğütme kapasitesini artırmak ve öğütmede enerji tasarrufu sağlamak üzere 230 Ton/h öğütme kapasiteli 5.Çimento Değirmeni yatırımı tamamlanmış olup test çalışmalarına başlanmıştır.

ISCTR: SPK, 20 milyar TL nominal değerli borçlanma aracı ihracına onay vermiştir.

KATMR: Araç üstü ekipman üretimi yapacak ve %100 bağlı ortaklık olacak şekilde 2.5 mn TL sermayeli Gimkat Araç Üstü Ekipman şirketinin alınmasına karar verilmiştir.

KOMHL: Komel Enerji, Konya Şeker'e ait Pangev Bulgur Fabrika inşaatında taşeron firma olarak 1.66 mn TL mekanik tesisat işini üstlenmiştir.

KOZAL/KOZAA/IPEKE: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen bir soruşturma kapsamında şirkete Kayyum atanmasına karar vermiştir. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde de usulsüz bir işleme rastlanmamıştır.

KRDMA: Yönetim kurulu üyesi 26 Ekim'de 1.64 TL fiyattan 1 mn adet hisseyi Yolbulan Çelik'e virmanlamıştır.

NTHOL/NTTUR: NTHOL'ün NTTUR'u 0.72434 pay değiştirme oranıyla devralarak birleşme kararı sürecinde 26 Ekim'de SPK'ya başvuru yapılmıştır.

SAFGY: Kısa vadeli nakit ihtiyacının kaşılanması için 1 yıl vadeli 15 mn USD kredi almaya karar vermiştir.

SAHOL: 22 Ekim'de Oppenheimer Funds 9.45 TL fiyattan 1.8 mn adet hisse satmıştır.

SISE: Şişecam Enerji Genel Müdürü cam fırınların atık ısıdan elektrik üretmek üzere tesis edilen 12 MW'lık kurulu güce ulaşan 3 elektrik santral yatırımlarının devam ettiğini kaydetti.*Dünya.

UZERB: SPK, 128 bin TL idari para cezası vermiştir.

VERUS/VERTU: Bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik, üretimdeki bir HES şirketinin %90 payını almaya karar vermiş olup EPDK izinleri beklenmektedir.

VERUS: İştiraki Verusaturk Girişim Sermayesi'nin (VERTU) 2.36 TL fiyattan 7.95 mn adet hissenin halka arz edilme başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır.

ZOREN: SPK, %50 bedelli sermaye artışına onay vermiştir.

Yukarı