27.08.2015 Şirket Haberleri

AKFEN: SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliğinin 15'inci maddesinin birinci fıkrasının c bendinde "ortaklık ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından bir günde geri alımı yapılabilecek toplam pay miktarının, payların işlem gününden önceki 20 günlük işlem miktarı ortalamasının yüzde yirmi beşini geçemeyeceğine" yönelik ifadenin %50'ye yükseltilmesi için yaptığı başvuru SPK tarafından olumlu karşılanmıştır.

AKSEL: Madeni yağ üreticisi Staroil Petrolcülük'ün tamamının 22 mn TL bedelle 2015 yılsonuna kadar devralınmasına karar verilmiştir. Alım bedelinin 20 mn TL'sinin bedelli sermaye artışıyla sağlanmasına karar verilmiştir. 8 mn TL çıkarılmış sermayesinin %250 bedelli sermaye artışıyla 28 mn TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. İnşaat sektöründe yapılması planlanan yatırıma ilişkin yürütülen çalışmalar mevcut global finansal gelişmelerin yarattığı olumsuzluklar ve belirsizlikler nedeni ile şu aşamada durdurulmuştur.

GSDHO: Yönetim kurulu başkanı 26 Ağustos'ta 1.06-1.07 TL fiyat aralığından 1.77 mn adet hisse almıştır.

GYHOL: İştiraki Zen Enerji'nin 8.2 MW kurulu güçte GES projesi TEDAŞ tarafından onaylanmış olup dağıtım şirketi ile anlaşılmıştır. Tesisin Kasım 2015'te devreye girmesi planlanmaktadır.

ITTFH: Bir ortak 210 bin adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK'ya başvuru yapmıştır.

MEGAP: %40 oranındaki iştiraki Duranlar Süt'te sahip olduğu hisselerin %14.25'ini bedelsiz ve %25.75'ini 3.6 mn TL bedelle satışına karar verilmiştir. Söz konusu işlem önemli nitelikteki işlem statüsüne girmemektedir.

OZKGY: 5 mn TL fon ile hisse geri alım programı kurulmasına karar verilmiştir.

ROYAL: Bahaeddin Nakıboplu sahip olduğu 180 bin adet A grubu ve 1.62 mn adet B grubu hissesini Yönetim kurulu başkan yardımcısına devretmiştir.

SNGYO: Bugün hisse başına 6.67 kuruş nakit temettü ödemesi yapılacaktır. Düzeltilmiş fiyat 0.63 TL.

TCELL: IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme ihalesinde 1.62 milyar Euro bedelle 172.4 MHz frekans 13 yıllığına alınmıştır. Turkcell, 4.5G'de en fazla frekans kaynağını kullanma hakkını elde etmiştir. 4.5G teknolojisi 1 Nisan 2016'da müşterilerimizin hizmetine sunulacak olup Turkcell, taşıyıcı birleştirme tekniğini kullanarak en yüksek 4.5G hızı olacak 375 Mbps'i sağlayan Türkiye'deki tek operatör olacaktır.

THYAO: Genel müdür "Dünyadaki pazar payımız yüzde 2. Pazar payımız biraz düştü. Büyümek için 2016 için yeni projeler yapıyoruz" dedi.*Efektifdata.

TKFEN: Berker ailesinden bir üye 26 Ağustos'ta 3.95-3.96 TL fiyat aralığından 100 bin adet hisse almıştır.

TUCLK: Hakim ortak 26 Ağustos'ta 14.2-15.4 TL fiyat aralığından 45 bin adet hisse almıştır. 2016 yılı içerisinde 20 mn Euro olarak planlanladığı ihracatları 23.5 mn Euro olarak revize edilmiştir. 2016 yılı için planlanmış olan ihracattaki 3.5 mn Euroluk artış, MAHLE BEHR'e üretmekte olduğu Jaguar-Land Rover, Renault ve VALEO'ya üretmekte olduğu Volkswagen parçalarının siparişlerindeki artışlardan kaynaklanmaktadır.

VESTL: Basında çıkan elektrikli otomotiv sektörüne ilişkin ilginin henüz inceleme aşamasında olduğu ve alınmış kararın olmadığı belirtilmiştir.

Yukarı