27.03.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ANSA: Şirket’in, %109,9 oranında Mine Tozlu’ya tahsisli sermaye artırımı SPK tarafından onaylanmıştır.
 • ANSGR: Şirket’in hisse başı net 0,051 TL nakit temettüsünü Genel Kurul’da kabul edilmiştir. Temettü Dağıtım tarihi 28 Mart olarak belirlenmiştir.
 • ARENA: Şirket, Internet Üzerinde Elektronik Perakendecilik ve Pazar Yeri İşletmeciliği alanlarında faaliyet göstermek üzere 5 mn TL nakdi sermaye ve Online Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.; başta mobil telefon ve diğer mobil cihazlar olmak üzere Telekomünikasyon Ürünlerinin toptan ticareti alanında faaliyet göstermek üzere 250 bin TL nakdi sermaye ve Arena Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Ödeme Aracılık Hizmetleri alanında faaliyet göstermek üzere 400 bin TL nakdi sermaye ve Paynet (Kıbrıs) Ödeme Hizmetleri Şti. Ltd. unvanı ile yeni şirketler kurulması kararı almıştır.
 • AYES: Kocaeli Dilovası Fabrika Şubemiz için siparişi verilen 1.599.000 EURO bedelli Ful Otomatik Çelik Hasır Punto Kaynak Makinesinin Merkezi Almanya'da bulunan Eurobend Gmbh şirketinin Yunanistan'daki fabrikasında montajı devam etmektedir. Makinenin ithalatının tahmini tamamlanma takvimi 30 Nisan 2017'dir.
 • DGGYO: Şirketin 500.000.000.-TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde, 239.000.331.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; 1.599.928,24.-TL'sı Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından, 91.407.526,76.-TL'sının Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere tamamı iç kaynaklardan karşılanarak toplam 93.007.455.-TL artırılarak 332.007.786.-TL'ye çıkarılmasına (%38,915199 bedelsiz sermaye artırımı) karar vermiştir.
 • EKGYO: Şirket ekspertiz değeri toplam 3.040.323.193 TL olan 7 adet arsa paylaşımı, 1 adet anahtar teslim projenin ihalesini 2017 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planamaktadır. Şirket ayrıca elde ettiği kârı arsa yatırımlarında kullanmayı planladığından nakit temettü dağıtmayacağını açıklamıştır. YF Araştırma Yorum: Söz konusu arsalar, toplam arsa büyüklüğünün %60’ını oluşturuyor. Temettü politikası; temettü odaklı yatırımcılar için negatif bir unsurdur. Ancak Arsalara ilişkin alınacak aksiyonlar, orta vadede hisse performansına katalist olabilir.
 • ENKAI: Şirket’in 0,108132 TL hisse başı net nakit temettüsü ve %9,52381 oranındaki bedelsiz pay olarak dağıtacağı temettü, Genel Kurul’da onaylamıştır. Söz konusu temettü 19 Nisan’da dağıtılacaktır.
 • GLYHO: Şirket; %89,16 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş'nin Olağan Genel Kurul toplantısında 96.776.978,-TL tutarındaki dağıtılabilir karın tamamının en geç 30.06.2017'ya kadar hissedarlara dağıtılması karara bağlanmıştır.
 • HALKB: Şirket’in Genel Kurul toplantısı 30 Mart’tan 4 Mayıs’a ertelenmiştir.
 • HLGYO: Şirket 0,0037974 TL hisse başı net nakit temettü ve %3,79747 oranında bedelsiz pay olarak temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettünün 19 Nisan’da dağıtılması planlanmaktadır.
 • KAREL: Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. , ASELSANNET Elektronik ve Hab. Sis. San. Tic. İnş. ve Taah. Ltd. Şti.'nin açtığı Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Altyapı Kurulumu İnşaat, Montaj ve Bakım/Onarım İşi ihalesini 20.960.000 TL + KDV sözleşme bedeli ile kazanmıştır. Başlıca donanım ürünleri Aselsannet tarafından sağlanacak olup yukarıdaki sözleşme bedeli ağırlıklı olarak altyapı, montaj ve hizmet kalemleri içindir.
 • KARSN: Şirket ve Bozankaya Otomotiv; toplu taşıma araç tasarımı, üretimi ve satışlarında daha rekabetçi olabilmek için farklı projelerde iş birliği potansiyellerini değerlendirme kararları çerçevesinde 3 yıl süreli bir "Stratejik İş Birliği ve Üretim ve Tedarik Sözleşmesi" imzalamışlardır. Buna göre, Şirket, Bursa'daki fabrikalarında, Bozankaya'nın talebine bağlı olarak, Bozankaya'nın tüm haklarına sahip olduğu 10,5 m., 12 m., 18 m. ve 25 m. elektrikli otobüslerin üretimini, sözleşmede belirlenen esaslar ve şartlar dahilinde, Bozankaya adına yerine getirecektir. Bu sözleşme kapsamında yıllık 300 adet elektrikli otobüs üretilmesi hedeflenmektedir. Sözleşme, taraflarca aksi belirtilmedikçe bir yıl sürelerle uzayacaktır.
 • KORDS: Şirket, 2017 yılı beklentilerini açıkladı. Buna göre Şirket 2017 yılı için gelirlerde %25-30, FAVÖK’de %20-30 büyüme beklentisi bulunuyor. YF Araştırma Yorum: USD bazında yüksek ürün fiyatları ve satış hacimlerindeki istikrarlı büyüme, 2017 beklentilerini makul kılıyor. Mehmet Mazhar İzmiroğlu, Şirket’in 19.333 lot payını Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek için MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • ORGE: Mandarins Gayrimenkul İnşaat Ticaret A.Ş.'nin yapımını üstlendiği, İstanbul Acıbadem'de inşa edilen, The Mandarins Acıbadem projesinin tüm elektrik taahhüt işlerinin yapımı için vermiş olduğu teklifin kabul edilerek, anlaşma sağlandığı iletilmiştir. Sözleşme bedeli toplam 11.935.677,35 TL+KDV tutarındadır. Projenin 31 Mart 2018 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
 • OTKAR: Şirket’in 2,125 TL hisse başı net nakit temettüsü, Genel Kurul’da onaylamıştır. Söz konusu temettü 31 Mart’ta dağıtılacaktır.
 • POLTK: Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de 5 ortağın sahip olduğu 150.000 TL nominal değerli A Grubu, 2.874.279 TL nominal değerli B Grubu olmak üzere Şirket sermayesinin %80,6474'ünü temsil eden toplam 3.024.279 TL nominal değerli payların 21.12.2016 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi gereğince 31.01.2017 tarihinde Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya" veya "Hakim Ortak") tarafından satın alınması sonrasında, Coventya tarafından Şirkete bildirildiğine göre, Kurul tarafından Hakim ortağın 1 TL nominal değerli B grubu pay için, asgari olarak, 21.12.2016 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi uyarınca kapanış uyarlamaları çerçevesinde hesaplanan nihai devir bedeli olan 4,1982 Avro'dan pay alım teklifinde bulunulması, Pay alım teklifine konu payların değeri olarak tespit edilen Avro tutarının TL'ye çevrilmesinde, payların devir tarihinde (31.01.2017) T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru ile pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanının kullanılması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
 • RYGYO: Şirket; Giresun-Bulancak’da 1, Kocaeli-Çayırova’da 2 ve Kocaeli-Kartepe’de 1, İstanbul-Tuzla’da 1 adet depoyu kiraya vermiştir.
 • SAHOL: Şirket ile Almanya'da kurulu E.ON Şirketi, %50 şer payla sahip olduğumuz Enerjisa Enerji A.Ş. ve iştiraklerinin yeniden yapılanması konusunda anlaşma yapmışlardır. Bu doğrultuda farklı dinamiklere sahip olan elektirik dağıtım ve perakende satış şirketlerinin bir çatı şirketi altında; enerji üretim, enerji toptan satış ve doğalgaz toptan satış şirketlerinin farklı bir çatı şirketi altında toplanmasına karar verilmiştir.
 • SRVGY: Şirketimizin iştiraki olan Deks Yatırım A.Ş.'nin Almanya Frankfurt'ta bulunan bağlı ortaklığı Oswe Real Estate GmbH'de sahip olduğu hisselerin satışı ile ilgili görüşmeler devam etmekte olup, potansiyel alıcı ile bağlayıcılığı olmayan bir anlaşma metni imzalanmıştır. Söz konusu metin kapsamında potansiyel alıcıya iki aylık inceleme süresi tanınmış olup bu sürenin sonunda mutabakata varılması halinde asıl sözleşmenin yapılması söz konusu olabilecektir.
 • VAKBN: Banka, 16 mlr TL nominal değerli ihraç tavanı dahilinde 1 mlr TL nominal değerli finansman bonolarının nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracı kapsamında gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. MKK’dan yapılan açıklamaya göre, Banka tarafından ihraç edilen TRQVKFB31737 ve TRQVKFB31745 ISIN kodlu finansman bonosuna ait 24.03.2017 tarihli itfa ödemesine ilişkin ihraçcı şirketin, ödeme işlemlerinin Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirmeyeceğine ilişkin talebi üzerine MKK tarafından ödeme yapılmayacaktır.
 • YKGYO: Ankara-Ankara projesiyle ilgili B2 Blok, 24 no'lu daire sahibi tarafından açılan dava, Ankara 5. Tüketici Mahkemesi, davacı vekiline esas hakkında beyanda bulunmak üzere iki hafta süre verilmesine ve davanın bir sonraki duruşmasının 18.04.2017 tarihine bırakılmasına karar vermiştir.
Yukarı