27.02.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ALKA: İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. ‘inden alacağından kaynaklanan davalara ilişkin mahkeme süreçleri devam etmektedir, geçen süre zarfında görülen davalar ileri tarihlere ertelenmişlerdir.
 • ANACM: Şirket kayıtlı sermaye tavanını 2021 sonuna kadar geçerli olmak kaydıyla, 1 mlr TL’den 2 mlr TL’ye artırma kararı almıştır.
 • KOMHL: Grup Şirketi, Komel Enerji San.Tic.A.Ş; Arslanlar İnşaat & Çankaya Toplu Konut (İzmir İş Ortaklığı)'nın Taahhüdü altında bulunan, İzmir İli, Tire İlçesin' de 1.Etap TOKİ 529 adet Konut ve Altyapı Çevre Düzenlemesi inşaat Projesinin, Anahtar Teslim Mekanik Tesisat İşleri için 4.390.700 TL bedelli Taşeron Sözleşmesi imzalamış olup, İşin 31.10.2018 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.
 • MMCAS: MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. olarak et ve süt üretimi, tarımsal üretim alanında faaliyet gösteren, sektörde öncü firmalara süt tedariki yapan bir firma ile lektrik, gaz, endeks okuma, su tüketim ve tedarik işlemlerinin toptan ve perakende faaliyetlerinin hizmet sunumları alanlarında faaliyette bulunan, yüksek miktarda iş yönetme ve iş geliştirme potansiyeli olan bir şirkete iştirak edilmesi hususunda değer tespit çalışmaları başlatılmıştır.
 • PARSN: Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 120 ada 6 No'lu parselde faaliyette bulunan D-1, D-2 , K , Y-1 ve Y3 blok tesislerimiz için istenilen deneme izni , Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin OSB1702081 sayılı yazısı ile 01.09.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • SAHOL: Şirket açıkladığı 2017 beklentilerinde, Enerji grubu büyümesinin %10-15, Sanayi grubu büyümesinin %5-15, banka dışı konsolide satış büyümesinin ise %5-10 aralığında gerçekleşebileceğini açıklamıştır.
 • SISE: Şirket kayıtlı sermaye tavanını 2021 sonuna kadar geçerli olmak kaydıyla, 2.5 mlr TL’den 4 mlr TL’ye artırma kararı almıştır.
 • SODA: Şirket kayıtlı sermaye tavanını 2021 sonuna kadar geçerli olmak kaydıyla, 1 mlr TL’den 2.5 mlr TL’ye artırma kararı almıştır.
 • TMPOL: Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan yeni üretim tesisi inşaatı yatırımı, olumsuz kış şartlarının düzelmesi ile, Mart ayı içerisinde, temel çalışmaları kaldığı yerden devam ettirilecek olup, çatı makası yerleştirme çalışmalarına da başlanacaktır. Ayrıca duvar ve çatı panellerinin satın alınması ve montaj anlaşmasının da mart ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır.
 • TMSN: Şirket tarafından, Altay tankı güç grubu sözleşmesine ilişkin mücbir sebepler nedeniyle yapılan değişiklik talepleri SSM ile 24 Şubat 2017 tarihine kadar müzakere edilmiş ancak SSM; sözleşme hükümleri dışına çıkılmasının kanunen kabulünün mümkün olamayacağını bildirildiğinden 17 Mart 2015 tarihinde SSM ile TÜMOSAN arasında imzalanan GGGP Tasarım ve Geliştirme Dönemi (Dönem-1) Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
 • TRKCM: Şirket kayıtlı sermaye tavanını 2021 sonuna kadar geçerli olmak kaydıyla, 1.5 mlr TL’den 3 mlr TL’ye artırma kararı almıştır.
 • VAKBN: Banka, 16 mlr TL nominal değerli ihraç tavanı dahilinde azami 300 mn TL nominal değerli bonoların nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracı kapsamında gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
 • YAZIC: Holding’in Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. ("KYYDAŞ") ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ("ÖSYAŞ") arasında Anadolu Grubu'nun kurumsal ve hukuki yönetim altyapısının bütünleştirilmesi ve daha da kurumsallaştırılarak güçlendirilmesi amacıyla ÖSYAŞ ve AEH'nin, Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirilmesine yönelik görüşmelere başlanması konusunda mutabakata varılmıştır. Plânlanan bu birleşme sonrasında, yukarıda belirtilen ÖSYAŞ ve AEH'yi bünyesine katacak olan Yazıcılar Holding'in, KYYDAŞ ve Özilhan Ailesi tarafından, eşit temsil ve eşit yönetim prensibi doğrultusunda kontrol edilmesi öngörülmektedir. Plânlanan bu birleşmenin gerçekleşmesi halinde, Yazıcılar Holding pay sahiplerine, ilgili mevzuat kapsamında ayrılma hakkı tanınması gerekecek olup, halka açık Anadolu Grubu şirketlerinin pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmayacağı değerlendirilmektedir. SPK Bülteni (2017/7 24 Şubat 2017 – buradan ulaşabilirsiniz.)
 • ICBC Turkey Bank, bedelli sermaye artırımı başvurusunda bulunmuştur.
 • SILVR’nin birleşme işlemi 1,284 TL fiyattan onaylanmıştır. Ayrıca SILVR’ın bedelli sermaye artırım başvurusu da onaylanmıştır.
 • TCELL ve KCHOL’de gerçekleşen işlemler nedeniyle 3 yatırımcıya brüt takas, açığa satış-kredili işlem ve algoritmik emir iletim yasağı getirilmiştir.
 • MANGO ve BISAS şirketleri idari para cezası almıştır.
 • SPK Foreks tebliğine ek olarka ilke kararı yayınlamıştır. Kâr Payı İçin Yönetim Kurulu Kararı Alan Şirketler ANHYT - Hisse Başı Net: 0,27674 TL (Genel Kurul: 22 Mart 2017 / Planlanan Dağıtım Tarihi: 24 Mart 2017) ISGYO - Hisse Başı Net: 0,075 TL (Genel Kurul: 23 Mart 2017 / Planlanan Dağıtım Tarihi: 28 Mart 2017) TATGD - Hisse Başı Net: 0,170169 TL (Genel Kurul: 27 Mart 2017 / Planlanan Dağıtım Tarihi: 3 Nisan 2017) Açıklanması Beklenen Finansallar EKGYO - (YF Tahmin: 259 mn TL kâr / Piyasa Tahmin: 304 mn TL kâr) TRGYO - (YF Tahmin: 504 mn TL kâr / Piyasa Tahmin: 419 mn TL kâr)
Yukarı