26.01.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ANSA: Şirket’in kayıtlı sermaye tavanını 2017-2021 yılları arasında geçerli olmak üzere 500 mn TL’den 20.99 mn TL’ye çekme kararı SPK tarafınan onaylanmıştır.
 • ATSYH: Şirket’in Masum Çevik’in sermaye avansı olarak verdiği 3.3 mn TL’nin sermayeye; tahsisli olarak eklenmesi işlemine ilişkin yayınladığı “Fon Kullanım Raporu”nda; Naviga Tekstil satın alım borçlarının ödemesi sonrasında kalacak 800.000 TL’sı ise personel, vergi ve diğer şirket borçlarının ödemesinde kullanılacaktır.
 • BTCIM: Şirket bağlı ortaklığı Batıbeton Sanayi A.Ş. hazır beton tesisleri yatırımının finansmanı için, Türkiye İş Bankası A.Ş. ile iki yıl geri ödemesiz toplam sekiz yıl vadeli 12,3 mn TL tutarında kredi anlaşması imzalamış olup, Şirket kredi tutarında kefalet vermiştir.
 • BUCIM: Şirket tarafından yapılması planlanan “Kapasite Artışı ve Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Projesi” ile ilgili olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporuna ait yasal süreç tamamlanmış olup, proje T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.
 • EREGL: Şirket ile Corus International Trading Ltd. Şirketi -yeni unvanı Tata Steel International (North America) Ltd. arasındaki davalar sonucu Tata Steel International (North America) Ltd. tarafından yine aynı iddialar ve taleplerle Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde Şirket'e karşı ferileriyle birlikte 8.668.800 TL (4.800.000,00 USD) tutarlı bir tazminat davası açmıştı. Mahkeme yetkisizlik nedeniyle davanın usulden reddine karar vererek, dosyayı Karadeniz Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne göndermiştir. Devam etmekte olan davanın bir sonraki duruşma tarihi 13 Nisan 2017 günüdür.
 • FRIGO: Şirket, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımızda soruşturma bulunmadığına ilişkin cevap gelmiş ancak İstanbul il Emniyet Müdürlüğü tarafından henüz cevap verilmemesine istinaden; Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu 500.000.-TL'lık nakit tahsisli sermaye artırımı başvurusunun değerlendirilmesinin şu an için durdurularak, bir sonraki duruşmanın yapılacağı 08/02/2017 tarihinden sonra değerlendirmeye alınması hususunda başvuruda bulunmuştur. 24 Ocak tarihli “İflas Erteleme Davası Ara Celsesi”nde; 12 Temmuz tarihinde verilen ihtiyati tedbir kararı; olağanüstü halin ilanından öncesine ait olduğundan 663 sayılı KHK ile öngörülen araştırmanın yapılabilmesi için yapılan soruşturmada davacı ve ortakları hakkında olumsuz bir beyana rastlanmamış olduğundan verilen ihtiyati tedbir kararı devam ettirilmektedir.
 • KARTN: Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamülleri İşçileri (Selüloz İş) Sendikası 25.01.2017 tarihi itibariyle Şirket’in Kullar/Başiskele/KOCAELİ adresinde bulunan üretim tesisinde grev kararı alarak Şirket’e tebliğ etmiştir. İlgili mevzuat çerçevesinde grev kararı karşı tarafa 6 iş günü önce bildirilerek uygulamaya konabilmektedir. Grev kararının uygulanmaya başlamasıyla ilgili olarak Selüloz İş sendikası tarafından Şirket’e henüz bir tebligat yapılmamıştır.
 • NTHOL: Şirket’in geri alım programı kapsamında; 25 Ocak tarihindeki toplam alım işlemi 895.000 adet olup 2,77 TL2,80 TL fiyat aralığından ve 2.488.519,96 TL tutarında gerçekleşmiştir.
 • OYLUM: 2 yatırımcı, 2.361.000 lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek amacıyla MKK’ya başvuruda bulunmuştur. Bracknor Ltd. ile imzalanan sözleşme uyarınca ilk kullanım gerçekleştirilmiş ve kullanım bedeli Şirket hesabına geçmiştir.
 • POLTK: Aluminum Shapes LLC firması ile eloksal tesisi modernizasyonu için imzalanan sözleşmeye istinaden gerekli olan tüm malzemeler gönderilmiştir. Proje ile ilgili montaj işlemleri devam etmekte olup, projenin tamamlanma ve devreye alınma tarihi ise 30.04.2017'dir.
 • PRKAB: Şirket yönetim kurulu, 35 mn TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2021 yılına kadar 170 mn TL'ye artırılmasını teminen Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına karar vermiş, 25.01.2017 tarihli dilekçe ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuru yapılmıştır.
 • ZOREN: Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kombine çevrim doğal gaz santralinin üretim lisansı santralin ekonomik ömrünün dolması ve doğal gaz maliyetlerinde yaşanan artışlar sonucu tadil edilmiş olup, lisansa derç edilen kurulu güç 90 MWe'den 34,3 MWe'ye düşürülmüştür.
Yukarı