25.01.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • • AKGUV: Şirket’in kayıtlı sermaye tavanını 2021 yılına kadar geçerli olacak şekilde 100 mn TL'den 150 mn TL'ye yükseltilmesi hususunda SPK’ya yaptığı başvuru onaylanmıştır. • ATPET: Şirketin mevcut 20 mn Tl olan kayıtlı sermaye tavanının, 2017 – 2021 yılları arasındaki beş yıllık süre için 40 mn TL' na arttırılması için SPK’ya başvuruda bulunulması kararı vermiştir. • BAGFS: Nitratlı gübrelerle ilgili Bakan talimatı gereği %26 CAN gübresinin sevk ve çiftçiye satış işlemi kontrollü bir şekilde yapılmaya başlanacaktır. %33 AN gübresinin tarımsal amaçlı kullanımı tamamen yasaklanmış olup, tarımsal amaç dışı kullanımlar için satış ve sevkiyatlar Bakanlık iznine tabi olacaktır. • BOSSA: Adana-Seyhan'da bulunan 140.266 m2 toplam alana sahip eski gömleklik fabrikasının satılması ve Adana-Yüreğir'de bulunan 232.875 m2 toplam alana sahip eski dış giyim fabrikasının projelendirilmesi veya satılması konusundaki çalışmalar devam etmektedir. • EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Bakırköy Yenimahalle Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 90 adet ticari üniteye ait Yapı Ruhsatları alınmıştır. Şirket projelerinden "Ankara Başkent Emlak Konutları 1. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi' nin sözleşmesi, Yüklenici Kalyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile imzalanmıştır. • KERVN: Şirketin kreditör bankalarından biri olan Aareal Bank AG tarafından gönderilen 64.604.686,41 EURO tutarında "İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte İcra Emri" ne ilişkin olarak yapılan takip ile ilgili olarak; Şirketimizin aktifine kayıtlı Kervansaray Bursa Termal Otel binası, Bursa 7. İcra Dairesi tarafından toplam 53.610.720 TL bedelle satışa çıkarılmış olup 31.01.2017 günü açık artırma usulü ile satış gerçekleştirilecektir. Dosya alacaklısı Aareal Bank AG ile yeniden yapılandırma görüşmelerimiz devam etmektedir. • KOZAL: Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK, Pelin ZENGİNER, Ali Serdar HASIRCIOĞLU ve Şaban AKSÖYEK isimli şüphelilerin üzerlerine kayıtlı bulunan taşınmazlarına, kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konulmasına karar verilmiştir. • NTHOL : Karşılığı nakit olmak üzere oynatılan Piyango, Hemen Kazan, Şans Topu, On Numara, Süper Loto ve Sayısal Loto oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarına ilişkin lisansın Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir anonim şirkete topluca verilmek suretiyle özelleştirilmesi amacıyla 06.05.2016 tarihinde ilana çıkılmıştır.Ancak, 06.01.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan KHK'nın Ek 2 nci Maddesi değiştirilerek, şans oyunlarına ilişkin lisans, 06.01.2017 tarihi itibariyle Türkiye Varlık Fonuna verilmiştir. Bu kapsamda, KHK hükmü gereğince, Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi ihalesinin sonlandırılmış olduğu şirketimize bildirilmiştir. Gelecekte yapılacak olası özelleştirilme sürecinin, en önemli yatırımcılardan bir tanesi olmayı planlayan şirketimizin, konuya olan ilgisi aynı kararlılıkla devam etmektedir. Yönetim Kurulumuzun 26.07.2016 tarihinde almış olduğu kararına ilave olarak alınan 22.12.2016 tarihli kararı gereğince;24.01.2017 itibariyle, toplam alım işlemi 840.000 adet olup 2,76 TL- 2,78 TL fiyat aralığından ve 2.333.227,01 TL tutarında gerçekleşmiştir. • OYLUM: Şirket bir süredir yatırım alma görüşmeleri yürüttüğü Bracknor Fund Limited ("Yatırımcı") ile bugün itibariyle Kredi ve Hisse Katılım Sözleşmesi imzalamıştır. Bu anlaşma uyarınca Yatırımcı üç yıl boyunca toplamda 25.000.000 TL'ye kadar Şirkete kaynak kullandıracak olup hakim ortağımız Büyüknalbant ailesi üyeleri bu kaynak kullanımına karşılık şahsi hisselerini mülkiyeti Yatırımcı'ya geçecek şekilde teminat verecektir. Kullanılacak kaynak Şirket tarafından üç yıl içinde yapılacak bir ya da birden fazla tahsisli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni hisselerin Yatırımcı'ya tahsisi ile geri ödenecektir. Ayrıca Şirket tarafından Yatırımcı'ya 1.500.000 TL değerinde hisse alım opsiyon hakkı verilecek olup Kredi ve Hisse Katılım Sözleşmesi'nin imzalanmasından sonra ayrıca bir opsiyon sözleşmesi imzalanması hususunda mutabakat sağlanmıştır • RYGYO: Sur Yapı Endüstri San.ve Tic.Anonim Şirketi arasında imzalanan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi'ne istinaden; sözleşmeye konu gayrimenkullerde gerekli tevhitler yapılmış olup, Sancaktepe 6650 Ada 17 Parsel üzerindeki Şirket Merkezi yeni adresine taşınmıştır. Gayrimenkul üzerinde yer alan depolar Ocak 2017 sonunda boşalacak olup, yeni proje için Örnek Daire yapımına başlanmıştır. Sancaktepe 1674 Parsel üzerindeki gayrimenkulün tapudaki niteliği "Arsa" olarak değişmiştir. İfraz işleminden sonra taşınmaz 2 parsele ayrılmış olup, 1674 parsel 1975 parsel olarak mülkiyetimizde kalmıştır. • SAYAS: Afriquia Gas tarafından belli istekliler arasında ihale usulünde yapılmasına karar verilen Afriquia Re-Branding (Yeniden Kimliklendirme) Projesi'nin ikinci fazı için Şirket 12 Ocak günü teklif alma sürecine davet edilmiştir. Şirket Afriquia Re-Branding (Yeniden Kimliklendirme) Projesi'nin ikinci fazı ortaklığımız için belirtilen özellikleri taşımaktadır. Daimler AG ile yapılan Sulh Anlaşması ertesinde serbest kalan ve bunun yanı sıra optimize edilmekte bulunan üretim kapasitemizin değerlendirilmesi kapsamında doğrudan ortaklık tarafından son teklif verme tarihi olan 23 Ocak günü mesai saati bitiminde teklif verilmiş bulunup beş farklı ürün segmentinde verilen teklifin toplam tutarı 5.75 mn – 6 mn EUR aralığındadır. • SAYAS: Ersan Derinkesici, Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere 750 bin lot payı MKK’ya kaydettirme başvurusunda bulunmuştur. • TKFEN: Grup şirketlerimizden Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Toros) Mersin Fabrikası'nda üreterek satışını gerçekleştirdiği AN33 ve AN26 (CAN) nitratlı gübreler için 08.06.2016 tarihinde getirilen satış yasağı ile ilgili olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 20.01.2017 tarih ve E.156673 sayılı yazısı ile AN26 ve AN21 gübrelerinin sevk ve çiftçiye satış işlemlerinin kontrollü bir şekilde yapılacağı, AN33 gübresinin tarımsal amaçlı kullanımının ise tamamen yasaklanmış olduğu bildirilmiştir. Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışı ise tamamen serbest bırakılmıştır. Bu çerçevede, Toros tarafından AN26 ve AN21 gübrelerinin üretim ve çiftçiye satışına Bakanlık talimatı çerçevesinde başlanacaktır.
Yukarı