24.12.2015 Şirket Haberleri

AKCNS: Şirket 500 mn TL kayıtlı sermayenin 2020 yılına kadar 5 yıl süreyle uzatılması konusunda yönetim kurulu kararı almıştır.

AKFEN: Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş, 12.20 TL fiyattan 21.763.636 adet alış işlemi gerçekleştirerek Şirket'te 0 olan payını %8.31'e artırmıştır. Alımla beraber Şirket'in hakim ortaklarının toplam pay/oy oranının %97.11'e ulaştığı ifade edilmiş olup satma hakkı ve ortaklıktan çıkarma hakkı doğmuş olup, satma hakkı bedeli 10,9998 - 8,7517 - 7,3360 - 5,3013 ile değerleme raporundaki fiyatlardan en yükseği olacağı ve satma hakkı süresinin 23.12.2015-22.03.2016 arasında kullanılabileceğini açıklamıştır.

AKGRT: Şirket 500 mn TL kayıtlı sermayenin 2020 yılına kadar 5 yıl süreyle uzatılması konusunda yönetim kurulu kararı almıştır.

AKGUV: Şirket ile MKE arasında MKE Çankırı Silah Fabrikası nda 2016-2018 yıllarında 20 personel ile yürütülecek projenin 1.665.721,8 TL'lik ihalenin sözleşmesi imzalanmıştır.

AKMGY: Şirket ortaklarından Bocan B.V'nin VIB North America B.V ile birleşmesi sonucu hisseler VIB North America B.V'ye, Patio Onoroend Goed B.V'nin Corio France B.V. ile birleşmesi sonucu hisseler Corio France'a devredilmiştir.

AKPAZ: Yapı Kredi Faktoring A.Ş tarafından Şirket aleyhine başlatılan icra takibindeki üçüncü şahıslara gönderilen haciz ihbarnameleri fek edilmiş olup, diğer icra dosyaları ile ilgili fek işlemleri de devam etmektedir.

AKSEN: KKTC Kalecik Enerji Santrali'nin kurulu gücünü artırma çalışmaları çerçevesinde, kurulu kapasite lisansı iptal ettirilen santralden getirilen iki adet dizel motora sahip ünite ile 33 mW artırılarak 153 mW'a ulaşmıştır.

ARSAN: Şirket iştiraki Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin kullanacağı 9.35 mn TL'lik krediye %21.15 oranında kefalet verilmesine karar vermiştir.

AVGYO / METRO: Şirket ile Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Hol. A.Ş ile imzalanan geri ödeme planı ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde 28 Şubat 2016'da sona erecek olan ödeme planının yasal faiz hesaplanarak Aralık 2016'ya uzatılması konusunda karara varılmıştır.

AVTUR / METRO: Şirket Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'ye ait payların %80'ine sahip olması sebebiyle eski hakim ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş tarafından 6 aylık dönemlerde güncellenmesi çerçevesinde; Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'den alacaklarına dair protokol devam etmekte olup planlandığı şekilde 2016 yılı sonunda tamamlanacaktır.

BOYP: Murat Barış Tansever, 60.5 TL fiyattan 626.153 adet satış işlemi gerçekleştirmiş olup payı %5.89'den %4.8'e gerilemiştir.

DIRIT: Şirket üretmiş olduğu battaniye kumaşına sırt kaplaması yaparak Kaymaz Halı Üretilmesi ile ilgili deneme üretimine başlamış olup, tescil başvuruları yapılmıştır.

DURDO: İngiltere'de kurulu ve konusu pazarlama faaliyeti olan DUDO (UK) Limited şirketinin hisselerinin tamamının alımı ile ilgili olarak, DUDO (UK) Limited şirketinin hisselerinin tamamının sahibi olan Mentor Associates Limited ile görüşmelere başlamıştır.

ECILC: Şirket Kocaeli-Gebze OSB'de yer alan fabrikanın binalar ve makine-teçhizatıyla beraber 32.25 mn TL bedelle bağlı ortaklık konumundaki Eczacıbaşı Profesyonel Ürün ve Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satış yoluyla devredilmesine karar vermiştir.

EDIP: Ragıp Akın ve Nuri Akın, annelerinin vefatı üzerine 689.523,18'er adet halka kapalı ve 86.605,62'şer adet halka açık hissenin veraset yoluyla kendisine intikal ettiğini açıklamıştır. Devir sonrası Ragıp Akın'ın pay oranı %5.33'e, Nuri Akın'ın pay oranı %12,28'e yükselmiştir.

EGCYO / YAPRK: Egeli & Co Tarım GSYO, 250.116 adet B grubu payı 2,25 TL fiyattan satın alarak payını %2,11'den %5,63'e yükselmiştir.

EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Kayabaşı Emlak Konutları 2. Etap Konut, Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları ile Ataşehir İlçesinde; Okul, Spor Salonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yapım ve Tadilat İşleri" ihalesinin 1. Oturumu gerçekleştirilmiş olup 28 adet şirket teklif vermiştir.

FINBN: NBG, Atina Borsası'na yaptığı açıklamada, Finansbank'ın satışının 2016 yılının ilk yarısında tamamlanacağını kaydetti. *BloombergHT

FRIGO: Şirket 48 mn TL kayıtlı sermayenin 30 mn TL'ye azaltılarak 2020 yılına kadar 5 yıl süreyle uzatılması konusunda yönetim kurulu kararı almıştır.

IDAS: Şirket'in satış yapacağı TEKSAL Tekstil'e olan marka satışına binaen ve Finansal kiralama sözleşmesi kapsamında mülkiyeti Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. ne ait taşınmaz ve makine ile ekipman satışına binaen teminatlar temin edilmiştir.

KATMR: JCR-Eurasia Şirket'in mevcut borçlanma aracının nakit akımlarını yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu "BBB (Trk)" dan "BBB+ (Trk)" ya yükseltmiş, görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir.

KCHOL: Holding ile Kule Yap Sat İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. arasında müşterek proje geliştirmek üzere imzalanan Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi kapsamında Ankara-Çankaya'da yer alan ve mülkiyeti Holding'e olan toplam 17.780 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde %50 si Koç Holding e, %50 si Kule Yap Sat İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.ye tahsis edilmek üzere geliştirilen Koç Kuleleri projesinde A Bloktaki 91 ofis ile C Bloktaki 18 ticari alan teslim alınmıştır. Teslim alınan 91 ofis ve 18 ticari alanın değerleme raporundaki değeri 225.586.429 TL olarak takdir edilmiştir. Söz konusu ofis ve ticari alanlarının çoğunun kiralanması öngörülmekte olup, piyasa koşullarına bağlı olarak kiralama ve/veya satış alternatifleri değerlendirilecektir.

KLGYO: Şirket ile İstanbul-Beylikdüzü'nde yer alan arsalar ve komşu arsalar için, arsa malikleri ile arasında "Düzenleme Şeklinde, Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalanmıştır. Buna göre Kat karşılığı inşaat suretiyle geliştirilecek projede, arsa sahiplerinden her birinin kendi arsa payının %42'sinin kendilerine ve %58'inin de yapılacak olan inşaat karşılığında Kiler GYO A.Ş.'ne ait olacak şekilde paylaşılması kararlaştırılmıştır. İlgili gayrimenkuller üzerinde konut ve ticari ünitelerden oluşan karma bir proje geliştirilmesi planlanmaktadır.

METRO: Şirket 6 aylık dönemlerde güncellenmesi çerçevesinde Galip Öztürk ile yapılmış olan alacaklarına ilişkin protokol Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin satın alma işlemi ile tamamlanmıştır.

NUHCM: Şirket bağlı ortaklığı Tan Kömür Dış Ticaret Ltd. Şti. ünvanlı şirkette sahip olduğu payların tamamını 3.316.359 TL bedel ile 3. şahısa satma kararı almıştır.

OZKGY: Şirket portföyünde yer alan Ataşehir Bulvar 216 projesinde yer alan B09 numaralı bağımsız ticari bölümün 1/2 hisse payının 7 mn TL bedel karşılığı Akyön Tesis Yönetimi A.Ş.'ye sinema olarak işletilmesi amacıyla satılmasına ilişkin Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi düzenlenmiştir.

PAGYO: Şirket döviz kurlarındaki oynaklığın kiracılar üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiyi bertaraf etmek amacıyla, Aylık Asgari ve Hasılat Kirası bedellerine ilişkin olarak, tavan kur uygulamasının 2016 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında da devam ettirilmesine, Kira ödemelerinin yapılması gerektiği her ayın 1'i ile 5'inci günleri arasında EURO kurunun 2,7000/TL'sı ve USD kurunun 2,4000/TL'sının, altına düştüğü günlerde ise o güne ait Merkez Bankası Döviz Satış kurlarının esas alınmasına karar verilmiştir.

SAFGY: Şirket ile Akenerji Toptan A.Ş ile aradaki sözleşme taraflarca feshedilmediği ya da tadil edilmediği takdirde 2016 yılında da aynı koşullarda gerçekleştirilecek olan elektrik enerjisi alım işlemlerinin piyasa koşullarına uygun olduğu görüş ve sonucuna varıldığını açıklamıştır. Şirket yönetim kurulu kurlardaki volatiliteden kiracıları korumak amacıyla Akasya projesinde yer alan kiracılara, 01/01/2016 - 31/03/2016 tarihleri arasındaki kira dönemi ile sınırlı olmak üzere; Kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki A.B.D dolar kuruna %10 oranında indirim uygulanmasına ve uygulanan bu indirimle kurun 2,60 TL'nin altına düşmemesine 2,60 TL'nin taban kur olarak belirlenmesine, (belirlenen dolar kurunun kira bedellerinin tenzili ve/veya kira sözleşmesinin uyarlanması olarak değerlendirilmemesi kaydı ile) Kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki A.B.D dolar kurunun 2,60 TL' nin altında olması halinde kira dönemindeki geçerli kurun uygulanmasına karar vermiştir.

SEKUR: Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil, piyasa yapıcılığı kapsamında 10 işgünü içerisinde pay satımı yapabileceğini ifade etmiştir.

TACTR: Tahsin Altun, 748.000 adet hissenin Borsa'da işlem gömesi için MKK'ya kaydettirmiştir.

TARAF: Şirket aktifinde bulunan baskı makinasının 1.570.763 TL+KDV bedelle peşin olarak Uygun Basın ve Ticaret LTD ŞTİ'ne satılmasına karar verilmiştir. Böylece Şirket ile bağlı ortaklığımız Mürekkep A.Ş. arasındaki Marmara Bölgesi Baskı Hizmeti sözleşmesi sonlandırılmış olup, Marmara Bölgesi baskı hizmeti SM Matbaacılık Basın Yayın A.Ş. (Ezgi Matbaa)'nden alınacaktır.

TCELL: Türkiye'nin 13 ilinde fiber altyapı yatırımları bulunan Turkcell, Eskişehir'i de fiber internet ile buluşturdu. Önümüzdeki ay da Aydın'a fiber internet götürecek olan şirket, 3 yıl içerisinde 5-6 ilde daha fiber yatırımı yapmayı planlıyor. Bu yatırımlar sonrasında üç yıl içinde pazar lideri olmayı hedefleyen Turkcell Superonline, il başına 70 ile 150 milyon lira civarında yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor. Turkcell Superonline'ın şu anda 13 şehirde toplam 3.2 milyar liralık fiber altyapı yatırımı bulunuyor. *Dünya

ULAS: Olağanüstü Genel Kurul'da, Club Hotel Ulaşlar'ın Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması konusunda alınan karar uygun görülmüştür.

Yukarı