24.03.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ALBRK: 23.03.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Kar Paylarının kullanımına ve dağıtımına ilişkin gündemin 8. maddesi görüşülmüş ve brüt toplam 43.521.000 TL kârın 10 Nisan 2017 tarihinden itibaren dağıtılması oy birliğiyle kabul edilmiştir.
 • ANELE: Birleşik Krallıkta bina, havalimanı, raylı sistem, liman ve endüstriyel tesislerin Elektrik ve Mekanik Sistemlerinin montaj, mühendislik, satın alma, test ve devreye alma işlerini yapmak üzere, sermayesinin tamamı Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketine ait Londra merkezli Anel Engineering & Contracting Ltd. şirketinin kurulmasına, şirketin sermayesinin, 100,000 İngiliz Poundu olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 • ARCLK: Şirketin, hisse başı brüt 0.62 TL, net 0.53 TL temettü dağıtım planı Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Temettü dağıtımı 5 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecektir.
 • BIMAS: Şirket 2017 yılında, toplamda hisse başı 1.4 TL brüt, 1.19 TL net temettü dağıtım kararı almıştır.
 • BRSAN: Şirket 02.06.2017 tarihinde, brüt 0.59 TL, net 0.50 TL temettü dağıtım planı Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
 • FROTO: Şirket gerçekleştirilecek yatırım projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar çerçevesinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam 150 milyon Avro tutarında yatırım kredisi sağlanması amacıyla görüşmeler yapmaktadır. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, söz konusu tutarın tamamının doğrudan EBRD tarafından fonlanması öngörülmektedir.
 • GLYHO: Şirket Yönetim Kurulu tarafından 14.03.2017 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 193.500.000,-TL'den mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 293.500.000,- TL'ye artırılması ve artırılan 100.000.000,-TL nominal değerli payların tahsisli satışına ilişkin olarak dün (23.03.2017 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
 • IHLAS: Şirket, 2017 yılında nakit ya da pay biçiminde temettü dağıtmama kararı almıştır.
 • ISGYO: Şirket, 30.03.2017 tarihinde, brüt ve net 0.075 TL temettü dağıtma kararı almıştır.
 • KARSN: Şirket daha önce kamuya açıkladığı Hisse Opsiyon Programı'na katılım taahhüdü olan 1.000.000 Avro tutarın ¼'üne tekabül eden 250.000 Avro tutarın ödemesini, anılan koşullar gerçekleştiği için 23.03.2017 itibariyle gerçekleştirmiştir.
 • KATMR: Şirket, Güvenlik Kuvvetlerimize teslim edilmek üzere 6.215.769,22 USD tutarında Zırhlandırılmış Araç siparişi almıştır. Siparişlerin teslimi 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.
 • LOGO: 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 46.940.152-TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 45.339.470-TL'si ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 28 Nisan 2016 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve karın Şirket bünyesinde tutulması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.
 • PARSN: Şirket 2016 yılında 4 mn TL net dönem zararı açıklamıştır. 2015 yılında yaklaşık 19 mn TL net dönem karı elde etmişti.
 • SRVGY: Şirketin 31.12.2016 tarihli mali tablolarına göre oluşan karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasının Genel Kurul' un onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
 • TKFEN: Şirketin , 31.03.2017 tarihinde, brüt 0.30 TL, net 0.26 TL temettü dağıtım planı Genel Kurul tarafınca onaylanmıştır.
 • TSKB: 23.03.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında kayıtlı sermaye tavanının 2.5 mlr TL ‘den 4.5 mlr TL’ye artırımına ilişkin Esas Sözleşme Tadili onaylanmıştır.Ayrıca Banka, Hisse başı brüt 0.04 TL, net 0.034 TL temettü dağıtma kararı Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. SPK Bülteni -ALTCL ve AVGYO şirketlerine brüt takas uygulaması getirilmiştir. -ETYAT hisse senedinde işlem yapan bir yatırımcıya brüt takas uygulaması getirilmiştir.
Yukarı