24.03.2016 Şirket Haberleri

ADEL: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından brüt 1,27 TL (net 1,0795 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. 31 Mayıs'ta dağıtılması planlanan söz konusu temettü kararı 18 Nisan'daki Genel Kurul'da görüşülecektir.

AKFEN: Şirket'in satma hakkı sürecinde 23.12.2015 tarihini izleyen 3 aylık hak düşürücü süre 22.03.2016 tarihinde sona ermiştir. 23.12.2015-22.03.2016 tarihleri arasında 169 adet satma hakkı talebi gelmiştir. 5.927.970 TL nominal bedelli (Sermayenin %2,39'u) toplam talebe ilişkin satma hakkı bedeli 77.492.202 TL olarak gerçekleşmiştir. İşlem sonucu Şirket'in halka açık kısmı ve diğer ortakların elindeki pay oranı sermayenin %0,49'u olmuştur.

AKSGY: 2014 yılına ilişkin bazı Genel Kurul kararlarının iptali için Ömer Dinçkök'ün açtığı davada mahkeme; bilirkişiler adına derhal dosyayı ve raporu ibraz etmeleri aksi halde haklarında yasal işlem yapılacağı ihtarlı tebliğ çıkartılmasına, rapor sunulduğunda duruşma tarihi ile birlikte taraflara tebliği ile taraf vekillerine beyanda bulunmaları için iki haftalık süre verilmesine, ara kararların takibi açısından dava dosyasının duruşmasız ve taraflar hazır olmaksızın 21.04.2016 günü saat 10:00'da tetkike alınmasına karar verilmiştir. İstanbul-Üsküdar'da yer alan 19.340,29 m2 arsadaki payının 58.020.870 TL bedel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na satılmasına karar vermiştir.

BALAT: Şirket, bedelli sermaye artırımından elde ettiği 2.085.862 TL'lik fonu kısa vadeli ticari borçları, vergi borçları ve kısa vadeli finansman borçlarını ödemede kullandığını açıklamıştır.

BANVT: Şirket, tahsisli satış veya sair şekilde kurulabilecek bir ortaklık için potansiyel yatırım gruplarıyla görüşmelere başlama kararı almıştır.

BOLUC: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,639931 TL (net 0,543941 TL) nakit temettüsünü 24 Mayıs tarihinde dağıtma kararı almıştır.

CEMAS: Samsun-Kavak'ta kurulan Üst Yapı İnşaat Madecilik Ltd. Şti.'ne ait günlük üretim kapasitesi 5000 Ton/Gün klinker, yıllık çimento üretim hedefi 1.5 mn ton olan çimento üretim tesisinde; öğütme elemanları olarak Şirket tarafından üretilen bilyaların kullanılması konusunda imzalanan 3,4 milyon TL tutarındaki sözleşmeye istinaden bilyaların sevkiyatı Nisan-Haziran 2016'da gerçekleştirilecektir. Söz konusu tutarın bir kısmı peşin alınmıştır, kalanı sevkiyatları takiben peşin tahsil edilecektir.

GEDIK: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından brüt 0,1 TL (net 0,085 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettü kararı 27 Nisan'daki Genel Kurul'da görüşülecektir.

GYHOL: Şirket, bedelli sermaye artırımından elde ettiği 20.025.947 TL'lik fonu Gedik Yatırım'dan pay alımında, kredi borcunun kapatılmasında, kısa ve uzun vadeli çeşitli finansal varlıkların alımında ve Gedik GSYO'nun paylarının alımında kullandığını açıklamıştır.

ISYAT: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,1014080 TL (net 0,086197 TL) nakit temettüsünü 28 Mart tarihinde dağıtma kararı almıştır.

KATMR: Şirket, Başkent OSB - Ankara' da bitme aşamasına gelmiş olan yatırımına ilave olarak, savunma sanayiine yoğunlaşma stratejisi çerçevesinde aynı OSB'de bulunan 21.600 m2'lik iki adet bitişik arsanın toplamda 22,7 mn TL bedel ile Alfa Elektrik ve Aysu Elektrik'ten satın alınmasına karar verilmiştir.

KORDS: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,3116 TL (net 0,26486 TL) nakit temettüsünü 4 Nisan tarihinde dağıtma kararı almıştır.

KRDMD: Şirket'in Nisan-Haziran 2016 dönemindeki satış planına göre Nervürlü inşaat demirinde 168.375 ton, kütük üründe 297.615 ton, porfil-köşebent-ray ürünlerinde ise toplam 90.500 ton satış planlamaktadır.

MCTAS: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından brüt 0,084 TL (net 0,071 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettü kararı 9 Mayıs'taki Genel Kurul'da görüşülecektir.

PAGYO: Adalet Akaltun, 228.375 TL nominal değerli payı Borsa'da işlem gören tipe çevirmek amacıyla MKK'ya başvuruda bulunmuştur.

PETKM: Hakim Ortak Socar Turkey Enerji A.Ş, Mart ayı içerisinde Şirket'in borsada işlem gören statüdeki hisselerinin bir kısmını satabileceğini açıklamıştır.

SERVE: Şirket'in tasfiye sürecine girmiş olan bağlı ortaklığı SV Dış Ticaret A.Ş.'nin tasfiyesi TTSG'de yayınlanmıştır. Söz konusu tasfiyenin Şirket faaliyetleri ile ilgili satış ve satınalmalarına etkisi bulunmamaktadır.

SKBNK: Şekerbank Türk Anonim Şirket Pers.Sos.Sig.San.Vakfı 1,66-1,76 TL fiyattan 476.606 adet satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %9,61'den %9,56'ya yükseltmiştir.

SODA: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,3636363 TL (net 0,3090909 TL) nakit temettüsünü 29 Nisan tarihinde dağıtma kararı almıştır.

TCELL: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârını üç eşit taksitte dağıtma kararı almıştır. Buna göre her bir taksit brüt 0,1818182 TL (net 0,1545455 TL)'ye isabet edecektir. İlk taksit'in 15 Haziran, 2. taksitin 19 Eylül, 3. taksitin 15 Aralık'ta dağıtılması planlanmaktadır. Temettü kararı 29 Mart tarihindeki Genel Kurul'da görüşülecektir.

TRKCM: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,1039106 TL (net 0,088324 TL) nakit temettüsünü 29 Nisan tarihinde dağıtma kararı almıştır.

YGGYO: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından brüt (ve net) 0,8370535 TL nakit temettü dağıtma kararı almıştır. 23 Mayıs'ta dağıtılması planlanan söz konusu temettü kararı 24 Nisan'daki Genel Kurul'da görüşülecektir.

YKGYO: 2010 yılında Teknik Yapı ile Şirket arasında görülen ve Şirket'in "davalı" olduğu yapı Denetim Firmasının sözleşmesinin feshi nedeniyle açılan ve , yeniden incelenmesi için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilen davada, Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nin Teknik Yapı Denetim Limited Şirketi'nin karar düzeltme talebini reddine ilişkin ilamı ve bozma tensip tutanağı Şirket'e tebliğ edilmiş olup; davanın yerel mahkeme nezdinde ilk duruşmasının Yargıtay Bozma ilamına uyulup uyulmaması hususunda bir karar verilmek üzere 25 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşeceği belirtilmiştir.

SPK'nın 23 Mart tarihli bültenine göre;

-TATGD, SKTAS ve CRDFA borçlanma aracı ihracı için Kurul'a başvuruda bulunmuştur.
-GEDIK'in borçlanma aracı ihracı ve GARAN'ın İTMK ihracı Kurul'ca onaylanmıştır.

Yukarı