24.02.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AVISA: Şirket 0.18 TL Brüt , 0.15 TL net kar payı dağıtma teklifini Genel Kurul onayına sunmuştur.
  • BAGFS: Şirket 2016 yılında 37.9 mn TL zarar açıklamıştır. 2015 yılında 233 mn TL net kar elde etmişti.
  • BRISA: Şirket 2016 yılının 4. Çeyrek bilançosunda 34 mn TL net kar açıklamıştır. 2015 yılının 4. Çeyrek bilançosunda 76 mn TL net kar açıklamıştır. 2016 yılında kümülatif 80 mn TL net kar açıklamıştır. 2015: 197 mn TL net kar elde etmişti.
  • GOODY: Şirket 2016 yılında 45.9 mn TL net kar açıklamıştır. 2015: 72.4 mn TL net kar elde etmişti.
  • ICBCT: Banka, ödenmiş sermayesinin 440.000.000.-TL nakit karşılığı olmak üzere 420.000.000.-.-TL'den 860.000.000.-TL'ye artırılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin (Taslak) onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.02.2017 tarihinde başvuru yapılmış olup, Taslak İzahname ekte sunulmuştur.
  • MEMSA: Şirketimizin kamuya açıklanmamış olan herhangi bir yatırım veya gayrimenkul satış planı, ortaklık kurulması gibi amaçları bulunmamaktadır. Sermaye gereksinimi devam etmekte olup, şu aşamada şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden sağlanan nakit girişleri sermaye avansı olarak kayıtlara alınmakta ve sermaye artırımına konu edilmesi seçeneği değerlendirilmektedir.
  • PRKME: 26/12/2016 tarihinde alınan ve kamuoyu ile paylaşılan Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, halen konsantrasyon tesisimizde işlemeye devam ettiğimiz 300.000 ton cevher stokunun bitmesini takiben, 31 Mart 2017 tarihi itibariyle Siirt Madenköy bakır işletmemizde istihdam edilen 295 personelin 216'sının iş akitlerinin tüm yasal hakları ödenmek üzere feshedilmesine karar verilmiştir.
  • SAHOL: Holding 2016 yılının 4. Çeyreğinde 770 mn TL net kar açıklamıştır. Beklenti 546 mn TL olması yönündeydi.
  • TKFEN:Şirket, 2016 yılının 4. Çeyrek bilançosunda 116 mn TL net kar açıklamıştır. 2015 yılının 4. Çeyreğinde bu rakam 35 mn TL’ydi. 2016 yılında kümülatif olarak 324 mn TL net kar elde etmiştir. 2015: 185 mn TL net kar geliri elde etmişti.Ayrıca şirket, 2017 yılında satışlarında %58 FAVÖK kaleminde %24’lük bir büyüme öngörüyor. Şirket, hisse başı brüt 0.30 TL, Net 0.26 TL temettü dağıtılmasını Genel Kurul onayına sunmuştur.
  • ZOREN: Şirket Pakistan'ın Punjab eyaletinde geliştirmeyi planladığı 200 MW'lık güneş enerji santrali projesi için Punjab Eyalet Hükümeti ile iyi niyet anlaşması imzalamıştır.
Yukarı