23.01.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKGUV: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında özel güvenlik hizmet alımına ilişkin Bağlarbaşı, Fatih, Topkapı, Haliç, Beşiktaş, Çamlıca, Kandilli yerleşkelerinde 01.02.2017-31.01.2018 tarihleri arasında 58 personel ile gerçekleştirilmek üzere 1.905.933 TL + KDV tutarlı sözleşme imzalanmıştır.
 • AKSEL: Akarhan Petrol ve Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. (Akarhan Petrol)'nin sermayesinin %100'üne tekabül eden payların satın alınmasına ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde Akarhan Petrol'ün paylarının satın alınmasından vazgeçilmiştir.
 • AVISA: Şirket 2016 yılında bir önceki yıla göre %20,5 artışla 317.422.065 TL prim üretimi gerçekleştirmiştir.
 • BJKAS: Şirket, TTK 376. Madde kapsamındaki bilançosunu açıklamıştır. Buna göre konsolide özkaynak farkı 155.951.201 TL olarak belirlenmiş ve pozitif fark nedeniyle TTK’nın 376. maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir. Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirket’e 2.250.000 Avro ödenecektir. Ek ödemelerle beraber bu tutar 3.5 mn Avro’ya kadar çıkabilir.
 • CLEBI: Şirket’in %99,97 oranında iştiraki bulunduğu Çelebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Çelebi Kargo") tamamı ödenmiş 30 mn TL tutarındaki sermayesinin 114 mn TL'na yükseltilmesine karar verildiğinden, sermaye artırımı nedeniyle nakit olarak artırılan 84 mn TL tutarındaki sermayeye Şirket sermayesindeki payı olan %99,97 oranında rüçhan haklarının kullanılmak suretiyle iştirak edilmesine karar verilmiştir.
 • DENIZ: 30 mn TL nominal değerli 168 gün vadeli, 170 mn TL nominal değerli 91 gün vadeli ve 129 mn TL nominal değerli 91 gün vadeli bonoların satışı tamamlanmıştır.
 • ISCTR: Banka adına düzenlenen 5.503.008,38 TL KKDF ve 8.629.166,59 TL cezai faiz olmak üzere toplam 14.132.174,97 TL tutarında tahakkuk fişlerinin iptalini teminen yürütmenin durdurulması talepli olarak süresi içerisinde, İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır.
 • ISGYO: Şirket’in kullandığı 120 mn TL nakdi kredi 3 ayda bir faiz ödemeli olup, maliyeti yıllık %13,62'dir.
 • KATMR: Şirket, savunma sanayi alanındaki fırsatları ve işbirlikteliklerini değerlendirmek amacıyla Limak Holding A.Ş. ile gizlilik protoklü imzalamıştır.
 • KRSTL: Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'nün 29/12/2016 tarihinde açmış olduğu ihalede Sakarya ili Sapanca ilçesi Soğucak Yaylası Mevkiinde bulunan Doğal Kaynak Suyunun 2,00 lt/sn debisinin 10 yıllık kiralanması için verilen teklife istinaden, 2017 yılı için 336.000 TL +Kdv , gelecek yıllar (2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026) için, 2017 yılı kira bedeli üzerinden Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) üzerinden sözleşme imzalanmıştır.
 • MMCAS: Ayrılma Hakkı kullanımları nedeniyle Şirket tarafından iktisap edilen 215.800 adet Şirket’e ait paylar 0,65 TL Borsa fiyatından olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Türkoğlu'na satılmıştır.
 • MRGYO (MARTI): İlişkili taraflardan ticari olmayan alacak bakiyesinin tasfiyesi ve bu işlem ile ilgili ipoteklerin kaldırılması için SPK'ya yapılan ek süre başvurusunun, SPK'nın 19.01.2017 tarih ve 714 sayılı yazısı ile sürenin 30.06.2018 tarihine kadar uzatılmasının olumlu karşılandığı Şirket’e bildirilmiştir.
 • SANEL: Faaliyetler kapsamında; Şirket ile işverenler arasında 1 Ocak 2017 – 20 Ocak 2017 tarihleri arasında sözleşmesi yapılmış iş toplamı 15.070.000 TL’dir. Bu siparişler ile birlikte 2017 yılı içerisinde faturalanabilecek iş toplamı 20.01.2017 tarihi itibari ile 37.400.000 TL ‘ye ulaşmıştır.
 • SAYAS: Muharrem Çolakoğlu, 750 bin lot Şirket payını Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • TRCAS: Şirket, Turcas Elektrik Üretim A.Ş. (TEÜAŞ)deki toplam 195.360.019 lot payının Şirket tarafından satın alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. Bu birleşme ile, grup içi yabancı para cinsindeki uzun vadeli yatırım kredilerimizin, Şirketimizin yabancı para cinsindeki gelirleriyle aynı bilançoda topla narak daha etkin ve aktif bir hedge (riskten korunma) mekanizması yaratılması planlanmıştır.
 • YAZIC: Holding bağlı ortaklıklarından, Anadolu Taşıt Ticaret A.Ş. ile Gürcistan Enerji Bakanlığı arasında 2015 yılının Mayıs ayında imzalanan Niyet Anlaşması (Memorandum of Understanding) kapsamında Kheledula Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi'nde fizibilite ve saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından Niyet Anlaşması'nın bir parçası olarak İnşaat İşlerine Başlangıç Anlaşması imzalanmış olup, sözkonusu anlaşma Gürcistan Enerji Bakanlığı'nca tescil edilmiştir. Bundan sonraki aşamada, resmi kurumlardan inşaat izinlerinin alınmasının ardından inşaat safhasına geçilecektir. Gürcistan'ın Racha-Lechkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde Kheledula Nehri üzerinde 50,7 MW kurulu gücünde ve yıllık 257 milyon kilovat-saat elektrik üretim kapasitesinde planlanmış olan Kheledula HES için 82 milyon USD yatırım bedeli öngörülmektedir.
Yukarı