22.04.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

AKBNK: Banka bugün 1Ç16 finansallarını açıklayacak. (Piyasa Konsensus: 965 mn TL kâr, YF Beklentisi: 979 mn TL kâr)

AKFEN: Daha önce kendi isteğiyle kottan çıkma konusunda başvuru yapan Şirket'in, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı öğrenildiğinde işlem sırasının kapatılacağı ve MKK sürecinin tamamlanması ardından BIST açıklamasını izleyen ilk işlem gününde kottan çıkarılacağı açıklanmıştır.

AKGRT: Şirket, konsolide olmayan sonuçlarına göre 2.7 mn TL zarar açıklamıştır. (2014/03: 140.2 mn TL zarar)

AKMGY: Şirket'in 2013 yılı Genel Kurul'unda alınan 5 adet karara ilişkin Ömer Dinçkök tarafından açılan davanın reddine karar verilmiştir.

AKSEL: Şirket, kamuyu aydınlatma, finansal tabloların sağlıklı kanaat oluşturması konularında uyarılmasına ve iştiraklere ilişkin gelişmeler konusunda Şirket'ten 30.04.2016 tarihine kadar bilgilendirme talep edilmesine karar vermiştir.

ARCLK: Şirket bugün 1Ç16 finansallarını açıklayacak. (Piyasa Konsensus: 178 mn TL kâr, YF Beklentisi: 153 mn TL kâr)

BRKO: Şirket ortağı Kemal Selvi, sahip olduğu payların bir kısmını Borsa dışında satmaya karar vermiştir.

DENGE: Şirket, 3 mn TL'lik bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak SPK'ya başvuruda bulunmuştur.

EGCYH: Şirket, 31/12/2015 tarihli finansal tablolarında yaklaşık %60 oranında sermaye kaybı bulunması nedeniyle Borsa İstanbul tarafından yeniden uyarılmıştır.

GSDDE(GSDHO): Şirket, 1,31 TL fiyattan 950.000 lot GSDHO satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %2,58'den %2,20'ye çekmiştir.

ISFIN: Cem Okullu, 0,95 TL fiyattan 1.2 mn lot alış işlemiyle pay oranını %24,56'dan %24,78'e yükseltmiştir.

KARSN: Şirket'in daha önce kazandığı ve yetkili merciiden yazılı açıklama beklediği, İETT tarafından düzenlenen "410 Adet 12 metre Euro 6 dizel yakıtlı solo tip otobüs" ihalesinin, "ücret toplama sisteminin değişmesi ve teknik şartnamede değişiklik ihtiyacı" nedeniyle iptal edildiği bildirilmiştir.

KERVN: Şirket'in sahibi olduğu Mares Otel'in Yazıcı Turizm'e kiralanmasına ilişkin 2.4 mn USD sabit kira bedeli ile sözleşmenin 2019 sonuna kadar uzatmıştı. Türkiye'de yaşanan turizm sektörünü etkileyen çevresel olumsuzluklar nedeniyle Yazıcı Turizm'in anılan Kira Sözleşmesinin devam edebilmesi için Şirketimize iletmiş olduğu talepler, Mares Otel için alternatif kullanım imkanları da göz önüne alınarak 2016 yılı için Kira Bedeli'nin 500.000 ABD Doları olarak uygulanmasına ve sözleşmedeki Kira Bedelinin ise, turizm sektöründeki gelişmelere göre en geç 31 Mart 2017 tarihine kadar ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir. İşlem "önemli nitelikte" kabul edildiğinden ayrılma hakkı fiyatı olarak 10,79 TL belirlenmiştir.

MANGO: Şirket'in iflas erteleme davasının 20 Nisan'da görülen mahkemesinde, bilirkişi heyetinin raporunun beklenerek kararın rapor sonrası alınmasına ve duruşmanın 8 Haziran'a ertelenmesine karar verildi.

MEGAP: Borsa İstanbul Şirket'i, Grup şirketleri ile birlikte müteselsil borçlu olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin Şirket aleyhine icrai işlem yapabileceği dikkate alınarak, Şirketin söz konusu borçlara ilişkin vermiş olduğu kefaletinin kaldırılması ve 31/12/2015 tarihli finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi görüşünde de belirtilen, grup şirketlerinden uzun süredir tahsil edilmeyen 5,5 milyon TL tutarındaki alacağın tahsil edilmesi hususlarında Şirket'i uyarmıştır. Albaraka Türk ile Şirket arasındaki 10.000 TL'lik davada mahkeme davanın 15 Haziran'a ertelenerek bilgi ve belge talebine karar vermiştir.

OZBAL: Şirket bağımsız denetim raporunun görüş sayfasında sonucu etkilemeyen, dikkat çekilmek istenen hususlar başlığı altında yer alan, Salzgitter Uk Ltd'den 2.893.279 TL tutarındaki tahsili şüpheli alacağa ilişkin ilgili şirket ile karşılıklı olarak mutabakat sağlanmış olup, yapılan mutabakat neticesinde Şirket'in Salzgitter Uk Ltd'den herhangi bir alacak bakiyesinin kalmadığı hususu tespit edilmiştir.

THYAO: Şirket, yaptığı açıklamada ilk çeyrek trafik sonuçlarımıza göre %19,1 kapasite artışına karşın olumsuz jeopolitik gelişmelere bağlı olarak gerileyen direkt yolcu potansiyeli nedeniyle %10,3 yolcu sayısı artışı ve yolcu doluluk oranında 2,9 puan düşüş gerçekleştiğini ve 2016 yılı için 12.01.2016 tarihinde açıklamış olduğu %20-22 seviyesindeki EBITDAR marjı hedefini koruduğunu, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum olmadığını açıklamıştır.

ULAS: Şirket ortakları Cüneyt Ulaş, Tevfik Meftun Ulaş ve Tevfik Mutlu Ulaş toplam 750.000 lot hisseyi borsada işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK'ya başvuruda bulunmuştur.

Yukarı