22.03.2016 Şirket Haberleri


Piyasanın hem yukarı (kaldıraçlı endeksler) hem de aşağı gitme (kısa endeksler) beklentisine yönelik yatırım stratejilerini kapsayan "kaldıraçlı ve kısa endeksler" Borsa İstanbul tarafından Türkiye'de ilk defa hesaplanmaya başlanacak.Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, kurum, 1 Nisan'dan itibaren, aynı getiriyi daha düşük yatırım tutarlarıyla (kaldıraç etkisi) elde etme fırsatı sunan kaldıraçlı endeksleri ve aynı getiriyi piyasanın ters yönlü hareketi durumunda ve daha düşük yatırım tutarlarıyla elde etme fırsatı sunan kısa endeksleri hesaplamaya başlayacak. *Bloomberg HT

Leviathan Gas Partners, Türkiye'ye yıllık 2 milyar dolarlık doğalgaz sağlamak üzere görüşmelerin devam ettiğini belirtti. *Bloomberg HT

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı İsmail Özdemir, Türkiye'deki ambalajlı su pazarının bu yıl yaklaşık 11,25 milyar litreye, sektörün cirosunun da 5,04 milyar liraya ulaşacağını kaydetti. *Bloomberg HT

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) İnebolu Limanı ve Hopa Termik Santrali taşınmazlarının özelleştirmesini onayladı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) da Bursa Doğalgaz Santrali teklif süresini uzattı. *NtvPara

AKSEL: Oğuz Murat Otay, 900.000 adet (A) grubu imtiyazlı paylara ilişkin olarak, söz konusu payların 1.71 mn TL bedelle Gökhan Deniz'e satılması hususunda "Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmesi" imzalamıştır.

ALYAG(ETILR,KRSAN): Şirket, Karsusan'ın elinde bulunan 4.328.561 TL nominal bedelli Etliler Gıda hissesini (toplam sermayesinin %37,23'ü), Karsusan'ın Şirket'e olan borcuna mahsuben hisse başı 2,02 TL fiyatla devralınmasına karar vermiştir.

ANELT: Investco Holding A.Ş, 2.767.590 lot Şirket hissesinin borsada işlem gören tipe dönüşmesi amacıyla MKK'ya başvuruda bulunmuştur.

ARSAN: Şirket'in %21,15 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin kullanacağı 1.3 mn TL tutarındaki banka kredisine şirketteki payı oranında kefalet verilmesine karar vermiştir.

BANVT: Şirket, yerleşim alanı içinde kaldığından dolayı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün projeleri iyileştirme kapsamında gelen talepleri ve uyarıları doğrultusunda, Bandırma Büyük Baş Yem Fabrikasındaki toplam cirosunun %2,36'sını oluşturan büyükbaş yem üretiminin diğer tesislere kaydırılmasına karar vermiştir.

BIMAS: Şirket 2015 yılı kârından dağıtacağı nakit temettüyü iki eşit taksitte dağıtma kararı almıştır. Buna göre ilk taksit hisse başı brüt 0,6 TL (net 0,51 TL), 2. taksidin hisse başı 0,5 TL (net 0,425 TL) olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır. İlk taksidin 6 Haziran, 2. taksidin 7 Kasım tarihinde dağıtılması planlanmaktadır. Söz konusu temettü kararı 13 Nisan'da görüşülecektir.

BNTAS: Şirket, gıda sektörünün ihtiyaç duyduğu farklı ebatlardaki teneke ambalaj taleplerini karşılayabilmek için; gerekli makine teçhizat alımı ile bu makina teçhizatlar için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir.

EGCYH(EGLYO): Şirket'in Egeli&Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de sahip olduğu imtiyazlı A Grubu 250.000 TL nominal bedelli nama yazılı paylarının Tan EGELİ'ye devri ile ilgili olarak, nihai yönetim kontrolünün değişmemesi sebebiyle Kurul iznine tabi olmadığı açıklanmıştır.

GEREL: Şirket yapacağı bedelli sermaye artırımından kalan net 26.275.676 TL'lik fonun kullanımına ilişkin olarak; kısa vadeli kredi finansmanı, Tuzla İdari Bina ve Katar'da kurulacak fabrika yatırımının finansmanı ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi alanlarında kullanılacağını açıklamıştır.

GUBRF: Şirket, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,1 TL (net 0,085 TL) nakit kâr payı dağıtma kararı almıştır. Temettü'nün 29 Temmuz'da dağıtılması hususu, 13 Nisan'daki Genel Kurul'da görüşülecektir.

JANTS: Şirket, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,3 TL (net 0,255 TL) nakit kâr payı dağıtma kararı almıştır. Temettü'nün 4 Mayıs'ta dağıtılması hususu, 20 Nisan'daki Genel Kurul'da görüşülecektir.

KATMR: Şirket, bir veya birden fazla dilimler halinde, ihraç dönemlerinde yapısına (vade, fiyat, faiz oranı) karar verilmek üzere toplam 100.000.000 TL nominal değere kadar borçlanma aracı ihraç etme kararı almıştır.

KRSTL: Şirket Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın açtığı, 13 mn adet 500 ml alüminyum kutu ambalajlı, 7 mn adet 1 lt pet ve 7 mn adet 1.5 lt pet Didi marka soğuk çay ihalelerini kazanmıştır.

LKMNH: Şirket, 2016 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre konsolide cironun önceki yıla göre yaklaşık %15,4 civarında artarak 163,3 Milyon TL olacağı, Favök Marjının %14,3 oranında olacağını (2015: %12,1) ve net kârın %46,8 artarak 12,6 Milyon TL olacağı öngörülmektedir.

MARTI: Şirket, Martı İstanbul Hotel'e ilişkin olarak, son dönemde turizm sektöründe mücbir sebep sayılabilecek terör olaylarının doluluk oranlarını düşürmesi ve pazar şartlarında öngörülemeyen değişikliklere neden olduğundan Martı İstanbul Hotel'in faaliyetlerinin akıbeti hakkında kiraya veren (Park Holding) ile görüşmeler yürütülerek yeni bir protokol çalışması yapılmasına karar vermiştir.

OTKAR: Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Raporu çerçevesinde, mevcut derecelendirme notu, yükseltilmek suretiyle, 9,32 (93,19) olarak revize edilmiştir.

OYLUM: Şirket, Gulfood 2016 fuarında yaptığı görüşmelerden Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Suudi Arabistan ve Filistin müşterileri ile anlaşmalar sağlanmış ve ilk siparişleri almıştır. Afrika'daki bir kaç müşteri ile de görüşmeler son safhasına gelmiştir.

OZRDN: Şirket, 2015 yılı temettüsüne ilişkin gönderdiği düzeltmede hisse başı brüt 0,1415736 TL (net 0,1203376 TL) nakit ve %8,70606 bedelsiz pay şeklinde dağıtılacağını açıklamıştır.

POLTK: Mesut Akkaya ve Atilla Yaman Şirket hisselerinde alım-satım yapabileceğini açıklamıştır.

RYGYO: Şirket ile Seher Gıda arasında, İzmir-Menderes'te yer alan 15.601 m2 arsa üzerinde bulunan 7.800 m2'lik deponun 1.991 m2 depolama alanı için toplam 5 yıllığına kira sözleşmesi imzalanmıştır. Kiraya verilen depodan 5 yılda KDV dahil yaklaşık 1.750.000 TL gelir elde edilecektir.

SANKO: Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş 3,50-3,57 TL fiyatlardan 264.629 adet alış işlemi yaparak pay oranını %90,57'den %91,1'e çıkarmıştır.

SKBNK: İngiliz haber ajansı Mergermarket'in de gündeme getirdiği iddiaya göre Bank ABC, Kazkommertsbank'ın %30.28 hissesini almak üzere Banka ile müzakere yürütüyor. *Finansgündem

TAVHL: Şirket olağan genel kurul toplantısında 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,9567243 TL (net 0,8132157 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Temettü 23 Mart'ta dağıtılacaktır.

TUKAS: Şirket sermaye kaybının giderilmesine ilişkin yapılan uyarıya istinaden açıkladığı önlemlere göre, 2015 yılında kapasite artışına yönelik yapılan 18,9 Milyon TL'lık yatırıma ilave olarak 2016 yılında 7 Milyon TL yatırım planlanmıştır. Yatırımların 2016 yılında işçilik ve üretim maliyetlerindeki iyileşmeye katkısı devam edecektir. 2016 yılında yeni pazarlarla satış gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir.

ULUSE: YKB Sait Ulusoy, 6,52-6,6 TL fiyatlardan 300.000 adet alış işlemi yaparak pay oranını %46,86'dan %47,61'e çıkarmıştır.

YKGYO: Şirket'in %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gelişim Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'nin olağan genel kurul toplantısında 1.829.958,37 TL tutarında nakit temettü dağıtılması ve temettü dağıtım tarihinin 01.04.2016 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca Ankara-Çankaya'da bulunan arsa/arazi üzerinde inşa edilmiş Ankara Çankaya Projesi'nde yer alan ticari alan projelerinin incelenmesini, ruhsata ve eklerine uygun olarak yapılmasının denetlenmesini teminen Doruk Tek Yapı Denetim A.Ş. ile yapı denetimi hizmet sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Extensa Bomonti Apartman projesinde yer alan ve kira sözleşmesi devam eden 69 no'lu dairenin, sözleşmesinde belirtildiği şekilde kira bedeline zam yapılarak, yeni kira bedeli KDV dahil 2.939 TL olarak belirlenmiştir.

Yukarı