21.04.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

AKPAZ: Şirket'in 2014 yılında yaptığı ve nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 32 mn TL nominal tutarlı ve 541 gün vadeli tahvillerin yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak yatırımcılarla görüşmelere başlandığını açıklamıştır.

AYEN: Şirket'in bağlı ortaklığı Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 72 MW kurulu gücündeki Aksu Rüzgar Enerjisi Üretim Tesisi ile ilgili olarak TSKB ile imzalanan Kredi Sözleşmesinin teminatını teşkil etmek üzere, Banka lehine 225 mn TL tutarında Ticari İşletme Rehni tesis ve tescil edilmiştir.

BALAT: Hüseyin Mahmoud Azer ve Cevat Hagigat arasında "ARİA İDEA" ortaklığı ile ilgili imzalanan iyi niyet sözleşmesinin İran tarafının görev ve sorumluluklarını yerine getirememesi nedeni ile iptal edilmesine karar verilmiştir.

CLEBI: Şirket Genel Kurul'u hisse başı brüt 3 TL (net 2,55 TL) nakit temettünün 27 Nisan tarihinde dağıtılması hususunu onaylamıştır.

DENIZ: Banka, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nin yapmış olduğu vergi tarhiyatlarına ilişkin uzlaşma başvurusunda bulunmuş olup, süreç içerisinde diğer yasal hakların kullanılmasını değerlendirmektedir.

FENER: Aziz Yıldırım, elindeki 24.307 TL'lik payları Gonca Yıldırım, Gülşah Yıldırım Gordi ve Hande Yıldırım Gamgam'a devretmiştir.

HLGYO: Şirket, bedelsiz pay olarak dağıtacağı 47 mn TL'lik temettü için SPK'ya başvuruda bulunmuştur. Şirket'in Kocaeli-Şekerpınar'da bulunan "Şekerpınar Bankacılık Üssü" projesinin tamamının kiralanması hususunda ana ortak Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından "Projenin B Bloğunun kiralanmayacağı" hususu Şirket'e tebliğ edilerek iyi niyet sözleşmesi iptal edilmiştir.

ISFIN: Cem Okullu, 0,94-0,95 TL fiyatlarından 5.663.820 lot alış işlemi yaparak pay oranını %23,49'dan %24,56'ya yükseltmiştir.

JANTS: Şirket Genel Kurul'u hisse başı brüt 0,3 TL (net 0,255 TL) nakit temettünün 4 Mayıs tarihinde dağıtılması hususunu onaylamıştır.

KATMR: Şirket hakim ortağı İsmail Katmerci, 6 mn TL nominal değerli payını 1 yıl içerisinde BIST Ana Pazar'da satmak amacıyla 20 Nisan'da SPK'ya başvuruda bulunmuştur.

MENBA: Şirket'in 3.22 mn TL'lik bedelli sermaye artışına ilişkin 31.12.2015 finansalları ile yeniden başvuru yaparak izahname setini SPK'ya iletmiştir.

OTKAR: Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Otokar Europe SAS, önceki dönemlerde faaliyetleri finansal tablolarımızı önemli düzeyde etkilemediği için konsolidasyona tabi tutulmamıştı. Şirket faaliyetlerinin finansallar açısından önemli büyüklüğe ulaşması nedeniyle cari yıldan itibaren konsolidasyona tabi tutulacak olup 31 Mart finansallarından itibaren konsolide olarak hazırlanmaya başlanacaktır.

OYLUM: Şirket, Vergi Dairesi'ne teslim ettiği bilançoda, 470.906 TL net kâr açıklamıştır. (2014 Vergi Finansallarına göre kâr: 434.336 TL)

OZRDN: Şirket, brüt 0,1415736 TL nakit temettüsünü 25 Nisan tarihinde dağıtacağını açıklamıştır.

PKENT: Şirket işletme sermayesi ve cari hesap ödemeleri için Türk Eximbank'tan döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında 1 mn TL turizm kredisi kullanmaya oy birliği ile karar vermiştir.

SAFGY: Şirket'in bağımsız denetimi zorunlu olan 6. ay ve 12. ay finansal tablolarına ek olarak 3. ay ve 9. ay finansal tablolarının da bağımsız denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir. Bu nedenle Tebliğ'de öngörülen süreye 10 gün eklenecektir.

TKNSA: Serra Sabancı, 6,51-6,59 TL fiyat aralığından 138 bin lot satışişlemi yaparak pay oranını %3,42'den %3,30'a çekmiştir.

TSKB: Banka, ABD'de ihraç edeceği borçlanma aracı ihracı için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu/U.S. Securities and Exchange Commission("SEC") tarafından tüm hükümlerden muaf tutulduğu açıklanmıştır.

TTKOM: Türk Telekom 1Ç16'da 408mn TL net kâr açıkladı. Bu rakam hem 468mn TL olan konsensusun hem de 513mn TL olan bizim tahminimizin altında gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 27mn TL net kar açıklayan şirketin net karındaki bu artış geçtiğimiz sene yüksek kur farkı giderinin etkisiyle net kar rakamının baskı altında kalmış olması. YF Araştırma Yorum: Kur farkı gelir ve giderlerini hariç tuttuğumuzda ise Türk Telekom'un net karı 1Ç15'e göre %55 düşüş kaydetti. 1Ç16'da markaların birleştirilmesi için ve 4.5G lansmanı için harcanan reklam giderleri operasyonel karlılığı olumsuz etkiledi. Şirket ayrıca daha önce gerçekleştiremediği olağan genel kurul toplantısını 16 Mayıs'ta yapma kararı aldı. Bu toplantıda hisse başına 0.240246TL temettü dağıtılması görüşülecek. Bu rakam %3.4 temettü verimine işaret etmektedir. Yılbaşından bu yana BİST-100'ün %12 üzerinde performans gösteren TTKOM'un pek de iyi olmayan 1Ç16 sonuçları sonrası kısa vadede hisse senedinin zayıf performans göstereceğini düşünüyoruz.

UYUM: Makro Market A.Ş, 3,99 - 4 TL fiyatlarından 53.934 lot alış işlemi yaparak pay oranını %77,34'den %77,42'ye yükseltmiştir.

VAKBN: Banka, Wells Fargo Bank NA ve National Bank of Abu Dhabi'nin koordinatör olarak yer aldığı, 15 ülkeden 30 bankanın katılımıyla 207 milyon ABD Doları ve 631,5 milyon Avro tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır.

YAZIC: Holding Genel Kurul'u hisse başı brüt 0,0625 TL (net 0,053125 TL) nakit temettünün 31 Mayıs tarihinde dağıtılması hususunu onaylamıştır.

Yukarı