21.03.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ALBRK: Banka’nın ABC Islamic Bank (E.C.) , Dubai Islamic Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited, Qatar Islamic Bank QSC and Standard Chartered Bank liderliğinde, 370 gün vadeli USD 150.000.000, -başlangıç meblağlı, USD döviz cinsinden Murabaha Sendikasyon Kredisi çalışması kapsamında Görevlendirme Mektubu imzalanarak, resmi olarak murabaha sendikasyon sürecine başlanmıştır.
 • PGSUS: Şirket ile Air Lease Corporation arasında varılan iki ayrı anlaşma ile Şirket aktifleri arasında yer alan sırasıyla üç ve dört olmak üzere toplam yedi adet Boeing 737-800NG uçak toplam 178.700.000 ABD Doları (17/03/2017 tarihli TCMB ABD Doları Kuru üzerinden 644.356.460 TL olarak hesaplanmıştır) satış bedeli karşılığında Air Lease Corporation'a devredilecektir. Yapılan satışın ana amaçlarından birisi de 2012 yılında imzalanan Airbus Siparişi kapsamında yakıt kullanımında optimizasyon sağlayan portföy değişimini hızlandırmaktır. Bu kapsamda Şirketimiz planlanan Airbus teslimatlarının öne çekilmesi amacı doğrultusunda hareket etmektedir. Satışa konu uçakların tamamının finansmanı finansal kiralama ile sağlanmış olup satış bedeli kısmen bakiye borcun kapatılmasında kullanılacaktır. Artan tutar Şirketimizin yeni yatırımlarına ve operasyona yönelik nakit ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır. Uçak satış işlemlerinin tamamının 31/10/2017 tarihine kadar gerçekleştirilmesi beklenmektedir. YF Araştırma Yorum: Gelişmeyi hisse senedi performansı için olumlu olarak değerlendiriyoruz.
 • ZOREN: Finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi konusunda Şirket’e 31.03.2017 tarihli finansal raporlar için 09.06.2017 (dahil) tarihine kadar uygunluk verilmiştir.
 • OZKGY: Şirket portföyünde bulunan Eyüp-Göktürk'teki araziyi genişletmek amacıyla; mülkiyeti Maliye Bakanlığı'nda, 2B hakkı Kamer İnşaat San.ve Tic.A.Ş.'de olan İstanbul-Eyüp’teki 32.863,21 m2 yüzölçümlü arazinin 2B hakkı 67.000.000 TL +KDV bedel ile 10/03/2017 tarihinde devir alınmış olup, söz konusu araziye ilişkin tapunun İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı'ndan (Milli Emlak) Şirketimize devri 20/03/2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu alım işlemi nedeniyle ayrıca Milli Emlak'a da taksitli satış bedeli olarak 57.510.617,50 TL ödeme yapılması gerekmekte olup; bu tutarın %20'si peşin olarak ödenmiş, kalan tutar 5 yılda 6'şar aylık vadelerde 10 eşit taksitte ödeme planına bağlanmıştır. Şirket söz konusu arazinin finansmanında kullanılmak üzere Bu alım işlemi nedeniyle ayrıca Milli Emlak'a da taksitli satış bedeli olarak 57.510.617,50 TL ödeme yapılması gerekmekte olup; bu tutarın %20'si peşin olarak ödenmiş, kalan tutar 5 yılda 6'şar aylık vadelerde 10 eşit taksitte ödeme planına bağlanmıştır.
 • SILVR: Mehmet Engin Çelebi, 550.000 lot Şirket hissesini Borsa’da işlem gören tipe dönüştürme amacıyla MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • TKFEN: Habibe Bükay Ünlüsoy, 1.199.630 lot Şirket hissesini Borsa’da işlem gören tipe dönüştürme amacıyla MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • GSRAY: Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Levent Nazifoğlu 20.03.2017 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu istifa ile boşalan üyeliğe yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır.
 • TMPOL: JCR Eurasia Rating'in, Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'ye yönelik yürüttüğü Kredi Derecelendirme süreci karşılıklı mutabakat neticesinde durdurulmuştur.
 • SASA: Şirket, %12,61 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • OSTIM: Şirket’in Ostim Metro Durağı yanında bulunan ve % 50'si Şirketimizin olmak üzere hasılat paylaşımı yöntemiyle yapılmakta olan “Ostim Prestij” isimli Projenin A ve C Bloklarının kaba inşaatı ve cephe giydirme işleri tamamlanmış olup tesisat işleri devam etmektedir. B Blokun kaba inşaatı tamamlanmış, cephe imlatına başlanmıştır. D Blokun ise iş merkezi kısmının kaba imalatı tamamlanmış, ofis katlarının imalatı ise devam etmektedir. Müteahhit Firma Yükümlülüğünde olan pazarlama ve satış faaliyetleri devam etmektedir. Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tespit edilen toplam satış tutarının %35'i oranında satış gerçekleştirilmiştir.
 • SNKRN: Şirket’in 19.09.2015 tarihinde başlayan ve 18 ay boyunca devam eden kamu ihale yasağı 19.03.2017 tarihi itibariyle sona ermiştir. Şirket, bu tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği ihalelere katılabilecektir.
 • AVHOL: Trafo radyatör üretimi için aktifimizde bulunan tesisat ve makinelerin satışı için çeşitli firmalar ile görüşmeler devam etmektedir.
 • TAVHL: Hisse başı 0,5801539 TL’lik net nakit payı 20 Mart tarihli Genel Kurul’da görüşülmüş ve 22 Mart tarihinde dağıtım kararı almıştır.
 • KORDS: Şirket’in ABD’de mukim bağlı ortaklığı Kordsa Incorporated'in, INVISTA S.à r.l. (a Luxembourg private limited company) firmasının Chattanooga TN bölgesindeki tesisinin satın alımı amacıyla teknik ve ticari değerlendirme süreci tamamlanmıştır ve taraflar arasında alım anlaşması imzalanmıştır. Alım kapsamında Kordsa Incoporated'in faaliyetlerinin devamlılığını sağlar nitelikte, tesisin enerji üretim istasyonu, tuz ve polimer üretim tesisleri, arazi ve yer altı yerüstü düzenlerinin büyük bir kısmı; bulunmaktadır. Alım bedeli olan 4,000,000 USD'nin ödemesi önümüzdeki 3 ay içinde gerekli izinlerin tamamlanması ve devrin gerçekleşmesi ile ödenecektir.
 • AKSEN: Şirket BIST’in duyurusunun teknil bir hesaplama ile prosedürsel bir açıklama olduğunu ve Bu çerçevede gerekli önlemlerin 2016 yılı itibarı ile alınmış olduğunu, bu önlemlerin pozitif etkilerinin 2017 yılı içerisinde bilançolarımıza yansıyacağını ve dolayısıyla özsermayemizin önemli bir şekilde artarak bahsedilen erimenin 2017 yılı içerisinde terse döneceğini açıklamıştır.
 • KAREL: Şirket’in yurtdışında kurulu iştiraki eZuce Inc. Şirketinde 306.053 adet hisseye ve % 40,06 pay oranına sahip olan OmniCapital Group LLC'nin ortaklıktan çıkmak istemesi üzerine, OmniCapital Group LLC'nin hisseleri başka bir yatırımcıya bir yıl içinde satılmak üzere pazarlık usulü ile 70.000 USD bedel ile satın alınmıştır.
 • ORGE: Elektrik taahhüt işlerini üstlenilen Bodrum Yalıkavak'ta inşası süren Epique Island Projesi'nde sözleşme büyüklüğü 2. Etap elektrik işlerinin Şirket’e verilmesi ile 10.582.322 TL+KDV'den 15.000.000 TL+KDV'ye yükselmiştir. Bu etapta yer alan işlerin 2018 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.
 • SARKY: Şirket’in mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2021 yılına kadar geçerli olacak şekilde 200 mn TL’den 300 mn TL’ye yükselmesi işlemi SPK onayından geçmiş olup Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayı sonrasında Genel Kurul onayına sunulacaktır. Kâr Payı Dağıtım Kararları (BIST-100) ECILC - Hisse Başı Net: 0,425 TL (Genel Kurul Tarihi: 13 Nisan 2017 / Planlanan Dağıtım Tarihi: 8 Mayıs 2017) HALKB - Hisse Başı Net: 0,173962 TL (Genel Kurul Tarihi: 4 Mayıs 2017 / Planlanan Dağıtım Tarihi: 9 Mayıs 2017)
Yukarı