20.01.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • BAGFS: İtalya ve Yunanistan'a ihraç edilmek üzere Helm ve Teotrade firmalarından sırasıyla 8.000 ton DAP ve 3.000 ton AS gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 3,0 milyon USD olup, sevkiyatların Ocak-Şubat aylarında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir.
  • BJKAS: Beşiktaş Futbol'un 01.06.2016-30.11.2016 Dönemi Konsolide Net Karı 25.147.226 TL
  • EKGYO: Şirket anahtar teslimi projelerinden Kocaeli Gebze Emlak Konutları 3. Etap 2. Kısım Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme-İşi' nin sözleşmesi, Yüklenici Siyahkalem Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş tarafından imzalanmıştır. Şirket projelerinden Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesinde yapımı planlanan Toplu Konut Uygulaması kapsamında, 29401 Ada 4 Parselde yer alan 59 adet konut, 29403 Ada 1 Parselde yer alan 59 adet konut ile 29402 Ada 1 Parselde yer alan 42 adet konut ve 3 adet ticareti üniteden oluşan toplam 163 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 18.01.2017 tarihinde alınmıştır.
  • FENER:Fenerbahçe Futbol'un 01.06.2016 30.11.2016 Dönemi Konsolide Net Zararı 74.927.483 TL (Önceki Dönem: -61.609.510 TL)
  • GSRAY:Galatasaray Sportif'in 01.06.2016-30.11.2016 Dönemi Konsolide Net Zararı 153.562.650 TL (Önceki Dönem: -48.483.175 TL)
  • HLGYO: Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda, Şirket kurumsal yönetim ve kredi derecelendirme süreçleri için Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'den hizmet alınacak olup, her iki hizmet için de firma ile iki yıllık sözleşme imzalanmıştır.:
  • Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretim AŞ'nin devam etmekte olan ve iki üniteden oluşacak Kızıldere III JES projesinde, yapılan teknik müzakereler neticesinde, Ünite I ve Ünite II'nin planlanan kurulu güçlerinin, santralin toplam kurulu gücü değişmeyecek şekilde, sırasıyla 95,2 MW ve 69,8 MW'tan 99,5 MW ve 65,5 MW'a tadil edilmesi konusunda EPDK'ya başvuruda bulunulmuştur.
  • TTKOM: Şirketin dolaylı ortağı Suudi Telekom Şirketi (STC)'nin 2016 4. Çeyreğine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş mali tabloları Suudi Borsası Tadawul web sitesinde (http://www.tadawul.com.sa) ilan edilmiştir. Söz konusu mali tabloların hazırlanmasında Türk Telekomun mali verileri de kullanılmıştır ancak bu veriler Sermaye Piyasası Kurulunca benimsenen finansal raporlama esaslarına göre hazırlanmamış ve bağımsız denetimden geçmemiştir. Ayrıca bu veriler, sadece konsolide rakamlara dahil edilmiş olup ayrı bir şekilde görülmesi mümkün değildir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 2016 yıl sonu mali tabloların Şubat 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.
  • VKGYO: Şirket portföyünde yer alan taşınmaz 10 yıllık kira sözleşme süresinin sona ermesi sebebiyle, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş'ye, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla 83.757,48-TL+KDV bedel üzerinden 5 yıllık süre ile kiraya verilmiştir.
  • ZOREN: Şirket, sermaye artırımından elde edeceği 1.250.000.000 TL tutarındaki fonun 1.150.000.000 TL'lik kısmı, %100 bağlı ortaklığı olan Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımında, sermaye artırımına katılım sonucunda doğacak taahhüdün yerine getirilmesi için kullanılacaktır. Sermaye artırımından elde edilecek kalan 100.000.000 TL tutarındaki fon ise, Zorlu Osmangazi'ye borç olarak verilecektir. Zorlu Osmangazi sermaye artırımından elde edeceği fonu ve sağlayacağı borç tutarını, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ("OEDAŞ") ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ ("OEPSAŞ") paylarının tamamının satın alınmasında kullanacaktır. Zorlu Osmangazi, OEDAŞ ve OEPSAŞ hisselerinin satın alma bedeli olan 360 milyon ABD Doları'nın işlem kapanış günündeki USD/TL kurundan hesaplanacak TL karşılığının 1.150.000.000 TL'lik kısmını sermaye artışından elde edeceği fon ile kalan kısmını ise Şirketimizden alacağı borç ile finanse edecektir. Şirket, toplamda sağlayacağı 360 milyon ABD Doları tutarındaki fonun TL karşılığını, söz konusu satın alma işlemlerini gerçekleştirecek olan Şirketin %100 bağlı ortaklığı konumundaki Zorlu Osmangazi'ye, bir kısmını sermaye ilave etmek, bir kısmını ise borç vermek suretiyle aktaracaktır.
Yukarı