19.04.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • BIMAS: Şirketin brüt 1,50 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 1,50 TL) net 1,275 TL nakit kar payı ödenmesine,nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 7 Haziran 2017 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,90 TL olarak, ikinci taksidin ise 8 Kasım 2017 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,60 TL olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
  • EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Kağıthane Seyrantepe Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 7752 Ada 4 Parselde yer alan 661 adet konut ve 12 adet ticari üniteden oluşan toplam 673 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 17.04.2017 tarihinde alınmıştır.
  • GYHOL: Yönetim Kurulumuzun 18 Nisan 2017 tarih ve 402 sayılı kararına istinaden, iştiraklerimizden ZEN ENERJİ A.Ş.'nin 7.000.000 TL nominal tutarlı sermayesinin %20'sine tekabül eden 1.400.000 adet C Grubu payların satışının yapılmasına, satışa konu paylardan 430.769 adet payın, ZEN ENERJİ A.Ş.'nin mevcut ortaklarından ALTAY ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR Ve TİC. A.Ş.'ne, 246.154 USD (ikiyüzkırkaltıbinyüzellidörtAmerikanDoları) bedelle, 969.231 adet payın, Zen Enerji A.Ş.'Nin Mevcut Ortaklarından Viem Ticari Ve Sanayi Yatırımları Ltd. Şti.'Ne 553.846 USD beşyüzelliüçbinsekizyüzkırkaltıAmerikan Doları) bedelle, olmak üzere toplam 800.000 (Sekizyüzbin) ABD Doları karşılığında satış işleminin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
  • ISGYO: TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Şirket tarafından devralınması suretiyle, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine; Borsa İstanbul'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan fiyata, 23 Mart 2017 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca dağıtılan nakit kar payı çerçevesinde Borsa İstanbul tarafından yapılan fiyat ayarlaması uygulanarak hesaplanan 1,4741 TL olarak belirlenmesine, söz konusu ayrılma hakkı kullanım fiyatının 23 Mart 2017 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında alınan kar payının bedelsiz pay şeklinde dağıtılması kararı çerçevesinde, bedelsiz pay ihraç ve dağıtım işlemleri kapsamında Borsa İstanbul tarafından yapılacak fiyat ayarlaması uygulanarak yeniden hesaplanmasına, güncellenmesine ve kamuya duyurulmasına;
  • KARSN: Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kredi Derecelendirme Raporu'nda, Şirketin Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu "KR A3" ve Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu "KR BBB" olarak teyit edilmiş; "Olumlu" olan görünümü ise "Durağan" olarak revize edilmiştir.Notların tanımı;KR BBB: Derecelendirilen borçlar ve borçluların diğer borçlar ve borçlulara göre ortalama kredi kalitesini ifade eder. Finansal yükümlülükleri yerine getirme kabiliyeti yüksek, olumsuz ekonomik koşullardan etkilenme riski fazladır.KR A3: Derecelendirilen borçlar ve borçluların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla ortalama kredi kalitesini ifade eder.
  • MSGYO: Mistral GYO halka arzında pay alan tüm yatırımcıların faydalanabileceği "Geri Alım Taahhüdü" için yatırımcıların halka arzdan satın aldıkları Şirket paylarının tamamını veya bir kısmını Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") işlem görmeye başlamasından itibaren 90 gün süreyle hesaplarında tutmuş olmaları gerekmektedir. Şirket payları 19 Ocak 2017 tarihinde işlem görmeye başlamış olup 90 günlük süre 18 Nisan 2017 gün sonunda dolacaktır. 19 Nisan 2017: Başvuru süresi başlangıcıMKK hak kazanan yatırımları beliryecek ve bu nedenle Aracı Kurumlar MKK ekranlarına giriş yapamayacaktır. Ancak Aracı Kurumlar yatırımcılarından başvuru taleplerini toplamaya başlayacaktır.21 Nisan 2017 Başvuru süresi sonu20-21 Nisan 2017- İki gün boyunca Aracı Kurumlar MKK sistemine geri alım için başvuru yapan yatırımcı taleplerini gireceklerdir.
  • ODAS: Şirketin 210.000.000 (İkiyüzonmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 47.600.180 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 88.149.820 TL artırılarak toplam 135.750.000 TL'sına çıkarılmasına yönelik bedelsiz sermaye artırım başvurumuz Kurul'un 14.04.2017 tarih ve 17/522 sayılı kararıyla onaylanmış ve 18.04.2017 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir.
  • PRKME: Siirt/Madenköy'e ait 82631 sicil numaralı, IV. Grup işletme lisansının Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bugün itibariyle onaylanarak tamamlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, Siirt Madenköy şubesinin 21 Nisan 2017 tarihi itibariyle kapatılmasına oy birliği ile karar vermiştir.
  • SARKY: Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.-TL ‘ye çıkarılmasının görüşüldüğü 07.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı sonucunda karar onaylanmıştır.
  • TSGYO: Şirketin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından devralınması suretiyle, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile birleşmesine; Şirketin 1,00 Türk Lirası itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, Şirket Yönetim Kurulu tarafından birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılması kararının ilk defa kamuya açıklandığı 18 Kasım 2016 tarihinden önceki, ilgili karar Borsa İstanbul ikinci seans kapanışından sonra kamuya duyurulduğu için 18 Kasım 2016 da dahil olmak üzere, otuz günlük dönem içinde (20.10.2016-18.11.2016 dönemi), Borsa İstanbul'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 0,6488 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Temettü Dağıtan Şirketler -ENKAI: Şirket brüt 0.12 TL net 0.10 TL temettü dağıtmıştır.
Yukarı