18.11.2015 Şirket Haberleri

ADCIM: "Metal Olmayan Atık ve Hurdaların Yeniden Değerlendirilmesi" yatırımı kapsamında 5.6 mn TL bedelinde yatırım teşvik belgesi alınmıştır.

AKFEN: İlgili mevzuata uygun şekilde geri alınan ve itfa edilmesi uygun olan payların itfa edilmesiyle 261.9 mn TL sermayesinin 14.82 mn TL azaltılarak 247 mn TL'ye indirilmesi için SPK'ya 17 Kasım'da başvuru yapılmıştır.

ALYAG: JCR, uzun vadeli yabancı para notunu BBB- ve görünümü Durağan olarak değerlendirmiştir.

ARBUL: Vadesinde ödenememiş finansal ve kamu borçları olması sebebiyle, halka arz gelirini belirttiği yerlerde kullanmaması nedeniyle, grup şirketleri konumunda olan Başsu Örme ve Kay Konfeksiyon'dan oluşan alacaklarına ilişkin revize planı açıklamamış olmasıyla şirketin uyarılmasına karar verilmiştir.

ARSAN: İştiraki Akedaş Elektrik Perakende'nin kullanacağı 3.85 ve Akedaş Elektrik Dağıtımın kullanacağı 50 mn TL banka kredisine ortaklık oranınca kefalet verilmesine karar verilmiştir.

ATLAS: Girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşüm kararı alınmıştır.

AVOD: Şirket 17 Kasım'da 29 mn TL olan çıkarılmış sermayesinin %55 bedelli sermaye artışıyla 45 mn TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

BOYNR: Borsa, 2014 yılsonuna göre %30 ve 9 aylık döneme göre %82 sermaye kaybına uğraması nedeniyle uyarılmıştır.

EUHOL: Pulsa Holding 16 Kasım'da 0.65-0.67 TL fiyat aralığından 565 bin adet hisse satmıştır.

GLYHO: Yönetim kurulu başkanı 17 Kasım'da 1.81-1.82 TL fiyat aralığından 200 bin adet hisse almıştır. Global Liman İşletmeleri, Malta, Karadağ ve İspanya'nın ardından listeye Hırvatistan, İtalya ve Tunus'u da ekleyecek. Mehmet Kutman, "Akdeniz'i Türk gölü yapmak istiyoruz" dedi*Sabah.

GOODY: 9 Nisan'da meydana gelen su baskını nedeniyle oluşan 6.2 mn TL hasarın 3.4 mn TL'si sigorta kapsamında tahsil edilmiştir.

GSDHO: Bir ortak 17 Kasım'da 1.17-1.27 TL fiyat aralığından 1.3 mn adet hisse alırken 13.4 mn adet hisse satmıştır. Hisse geri alım programı kapsamında 17 Kasım'da 1.28 TL fiyattan 1 mn adet hisse alınmıştır. GSDDE'nin de elindeki hisselerle birlikte toplam geri alınan hisse adedi 15.8 mn olmuştur.

GUBRF: %40 iştiraki Tarkim Bitki Koruma ile TARKİM'in ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin, halk sağlığı ilaçlarının, alım satımını yaptığı kişisel koruyucu malzemelerinin ülke sınırları dahilinde tek ve münhasır satıcı olarak şirket tarafından yapılmasını öngören tek satıcılık sözleşmesi 17 Kasım'da yapılmıştır.

IEYHO: 9 aylık dönem sonunda 304.1 mn TL olan olan çoğunluğu halka açık olmayan grup şirketlerinden holding faaliyeti kapsamında değerlendirilemeyecek olan, ödeme planı belirlenmemiş alacaklarının tahsilat planının 31/12/2015 tarihli finansal tablolar yayımlanana kadar belirlenmesi konusunda uyarı yapılmıştır.

OZGYO: 250 mn TL kayıtlı sermaye tavanının 2019 yılsonuna kadar geçerli olması için SPK'ya 17 Kasım'da başvuru yapılmıştır.

POLHO: Şirket ortağı 17 Kasım'da 2.35-2.36 TL fiyat aralığından 51 bin adet hisse almıştır.

RYGYO: Devam eden yatırımları için 5 yıl vadeli 64 mn TL kredi almıştır.

TCELL: Genel Müdür Kaan Terzioğlu, firmanın yakın pazarlarda satın alma fırsatlarıyla ilgilendiğini, Kuzey Afrika ve Balkanlardaki fırsatları incelediklerini belirtti.*BloombergHT.

TUCLK: Yönetim kurulu başkanı 17 Kasım'da 2.98-3.06 TL fiyat aralığından 850 bin adet hisse satmıştır. Mehmet Nergiz'e ait 5 mn adet ve Tuba Nergiz'e ait 3 mn adet hisse borsada işlem görebilir hale gelerek kredi kullanımında teminat olarak verilmesi planlanmaktadır. Mehmet Nergiz'e ait 7.75 mn adet hissenin satış formunun onaylanması için 9 Kasım'da SPK'ya başvuru yapılmıştır.

VANGD: Hakim ortağı METRO ile yapılan protokol kapsamında 474 bin TL tahsilat yapılmış olup yeni bir nakit planlanması görüşülmektedir.

VESTL: 2014 yılının son çeyreğinde satışına başladığı cep telefonunda, 2015 yılında piyasaya sürülecek olan yeni modellerin lansmanının planlanandan daha geç bir tarihte gerçekleşmesi nedeniyle 2015 yılı yurtiçi satış adetlerinin, yaklaşık 1 milyon adet olarak paylaşılan hedefin altında kalacağı açıklanmıştır. V3'ü üç farklı model ile piyasaya süren Vestel Elektronik, yaklaşık 15 milyon adet olan Türkiye akıllı telefon pazarında bu yıl 500 bin adet olan satışlarının 2016 sonunda 1.5 milyon adete ulaşmasını hedefliyor*Dünya.

YATAS: Bostancı Otelcilik 17 Kasım'da 2.27-2.30 TL fiyat aralığından 438 bin adet hisse almıştır.

Yukarı