17.02.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKCNS: Şirket 4Ç16 döneminde 53 mn TL net kâr yazmıştır. (YF Beklenti: 55 mn TL / Konsensus: 58 mn TL) YF Araştırma Yorum: 2017 yılı için hisse başı 1,37 TL temettü dağıtılacağını tahmin ediyoruz. Söz konusu temettü veriminin %10 olacağını hesaplıyoruz.
 • AVISA: Şirket’in prim üretimi Ocak ayında yıllık %89 artışla 35.910.937 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • AYGAZ: Şirketimizin; 200.000.000 TL (ikiyüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, 3 yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesi kararını takiben, söz konusu tahvillere ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 16.02.2017'de T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
 • BRISA: Şirket, Vergi Dairesine bildirdiği gelir tablosunda 2016 yılında 62 mn TL net kar elde ettiğini açıklamıştır.
 • GARAN: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Ekim 2016 tarihinde 6,000,000,000 TL'lik nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çeşitli vadelerde ihraç etmeyi planladığı sabit ya da değişken faizli, bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma araçları ihracı limitine istinaden, banka tarafından 64 gün vadeli, 17.070.075.-TL nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma aracının nitelikli yatırımcılara ihracı bugün (16.02.2017) itibariyle gerçekleştirilmiştir.
 • HALKB: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2017 tarih ve 4/97 sayılı kararı ile Bankam tarafından 6 milyar TL tutara kadar Türk Lirası cinsinden ihraç edilecek bono ve/veya tahvillerin birinci etabı olan toplam 500.000.000.-TL nominal, (Fazla talep gelmesi halinde 750.000.000.-TL nominale kadar artırılabilecektir.) 175 gün vadeli bononun satış sonuçları ekte sunulmuştur.
 • KCHOL: Holding 2016 yılında 3.459 mn TL net kar açıklamıştır. 2015 yılında 3.567 mn TL net kar elde etmişti.
 • LOGO: Şirket 2017 beklentilerinde, solo bilançoda 178 mn TL ciro, 79 mn TL Favök beklentisi olduğunu açıkladı.
 • NTTUR: Şirket, Vergi Dairesine bildirdiği gelir tablosunda 2016 yılında 9 mn TL net kar elde ettiğini açıklamıştır.
 • ODAS: Şirketin 210.000.000 (ikiyüzon milyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 47.600.180 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere ve bedelsiz olarak 88.149.820 TL artırılarak toplam 135.750.000 TL'sına çıkarılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı için Kurul'a başvurulmasına karar verilmiştir.
 • SODA: Şirket, Vergi Dairesine bildirdiği gelir tablosunda 2016 yılında 474 mn TL net kar elde ettiğini açıklamıştır.
 • TCELL: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü ile 20.02.2013 tarihinde imzalamış olduğu "Mobil Kapsama Alanı Bulunmayan Yerleşim Yerlerinde Mobil Haberleşme Altyapısı Kurulması ve İşletilmesi Hizmeti Alımına Ait Sözleşme"nin ("Faz 1") 31.12.2018 tarihine kadar devamına dair "Evrensel Hizmet Kanunu Kapsamında GSM Hizmeti Veren Mevcut Altyapıya Mobil Genişbant İnternet Hizmeti İlave Edilmesi ve Mevcut Şebeke ile Birlikte İşletilmesi Hizmeti Alımına İlişkin Sözleşme" imzalanmıştır. Faz 1 dahilinde kurulmuş 1.799 adet yerleşim yerindeki mevcut altyapıya Mobil Genişbant İnternet Hizmeti ilave edilecek olup, altyapının mevcut şebeke ile birlikte işletilmesine yönelik hizmet sağlanacaktır. YF Araştırma Yorum: Haber etkisinin pozitif olmasını bekliyoruz.
 • TKFEN: Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin %50 ortağı olduğu Tekfen-Al Jaber Engineering Ortak Girişimi, Katar'da 2022 Dünya Kupası Finallerinin yapılacağı stadyum komplekslerinden "Main Works for the Fifth Precinct Stadium" Projesinin anahtar teslimi Mühendislik ve Yapım işini 1.250.000.000 Katar Riyali (342.465.753 ABD Doları) bedelle üstlenmek üzere İşveren İdare "Qatar Supreme Committee for Delivery and Legacy"'den sözleşmenin imzası için davet almıştır.
 • TMSN: Altay Tankı Güç Grubu Geliştirme Projesi SSM-Tümosan Sözleşmesi kapsamında, Savunma Sanayi Müsteşarlığı 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlamak üzere TÜMOSAN tarafından yapılan tekliflerin değerlendirilmesi ve avans ödeme şartlarının yerine getirilmesini teminen 1 ay ilave süre vermişti.Söz konusu süre Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından 24.02.2017 tarihine uzatılmıştır. Güç Grubu Geliştirme Projesi Tasarım ve Geliştirme Dönemi sözleşmesi kapsamında belirtilen avans şartları ve diğer ilave şartların sağlanması için müzakereler devam etmektedir.
 • VESTL: Şirket, Vergi Dairesine bildirdiği gelir tablosunda 2016 yılında 102 mn TL net kar elde ettiğini bildirmiştir.
 • VKGYO: Şirket 2016 yılında 42 mn TL net kar elde etmiştir. 2015 yılında 74 mn TL net kar elde etmişti.
Yukarı