16.10.2015 Şirket Haberleri

ACSEL: Daha önce yapılan sermaye artış kararı 15 Ekim'de 1.08 mn TL sermayesinin %889.45 oranında bedelsiz sermaye artışıyla 10.72 mn TL'ye çıkarılması şeklinde düzeltilmiştir.

ADEL: Ofis ve üretim tesisi çalışanları yeni fabrika binasında çalışmaya başlamış olup 15 Ekim'de bütün üretim makinelerinin montajı tamamlanarak üretime hazır hale gelmiştir.

AKBNK: Fitch, uzun vadeli yabancı para kredi notunu BBB- ve görünümünu Durağan olarak teyit etmiştir.

AKPAZ: Bugün ticari ilişkide olduğu bankalar ile finansal borçlarının yapılandırılması ve ek finansman konusunda toplantı yapılacaktır. Borsa Yönetim Kurulu, şirketin yaptığı açıklamalar kapsamında kotasyon yönetmeliğindeki "Ortaklığın, borçlarını ödemekte güçlük içerisine girmiş veya finansman sıkıntısına düşmüş olması" maddesince uyarılmasına, icra takiplerinin kaldırılması ve finansal borçlarının yapılandırılması sonuçlanana kadar işlem sırasının kapatılmasına, borçlanma araçlarının işlem sırasının kapatılmasına, icra takiplerinin kaldırılması ve finansal borçlarının yeniden yapılandırılması hususlarında varılacak sonuca göre işlem göreceği pazarın belirlenmesine karar vermiştir. JCR daha önce gözden geçireceği kredi derecelendirme notuna ilişkin olarak AKPAZ'ın BBB- olan notunu bir kademe aşağı çekerek BB+ seviyesine indirmiştir. Görünümü Negatif olarak belirlemiştir.

AKSEN: SPK'nın 28 Temmuz'da alka arz edilmeksizin, borsa dışında yurt içindeki nitelikli yatırımcıya satılmak üzere onayladığı 100 mn TL nominal tutarlı tahvil ihracı değişen piyasa koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Ordu'daki Kozbükü HES'in lisansı 62 MW'tan 81 MW'a çıkarılmış olup santral 2016 yılı ilk yarısında devreye alınacaktır. Turkrating, uzun dönemli kredi derecelendirme notu TR A+ ve Görünü Durağan olarak belirlenmiştir. Derecelendirme raporunda Türkiye'nin her bölgesine yayılmış, neredeyse tüm enerji kaynaklarından üretim yapan 19 santrali ile üretim ve organizasyon yapısı sayesinde yakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların maliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini minimize edebildiği belirtilmiştir. FAVÖK'teki artışın devam edeceği beklentisine dikkat çekilmiştir.

BJKAS: SPK, 240 mn TL çıkarılmış sermayesinin 160 mn TL bedelli sermaye artışıyla 400 mn TL'ye çıkarılması konusunda Kulübün BJKAS'tan olan nakdi alacaklarının bakiye tutarının ve borç-alacak ilişki kaynağının raporlanmasını ve alacak tutarının 81.6 mn TL olması durumunda bu tutarın sermaye artışında mahsup edilebileceğini, alacağın bu tutardan düşük olması durumunda nakden katılması veya tespit edilen tutara kadar sermaye artışında mahsup yapılabileceğini açıklamıştır. Olası bir durumda yeniden belirlenebilecek sermaye artışında Kulübün TSP şartlarınca tahsisli sermaye artışına katılmasına ve 1 yıl boyunca borsada satmayacağını taahhüt etmesine karar verilmiştir.

ECILC: Müşterek yönetime tabi ortaklık olan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri'nde %50 payı olan Baxter grubu Mart 2014 tarihinde planlamaya başladığı Medikal Ürünleri ve Biyoteknoloji Ürünleri iş kollarını, Baxter ve Baxalta olarak iki ayrı bağımsız global sağlık kuruluşu altında yapılandırılmasını sonuçlamıştır.Türkiye'deki işbirliğinin de buna uyum sağlaması için görüşmelere başlanmıştır.

EGPRO: SPK, 20 mn TL bedelsiz sermaye artışını onaylamıştır.

EUHOL: SPK, brüt takas uygulamasının 3 ay daha uzatılmasına karar vermiştir.

FINBN: SPK, iç kaynaklardan 23 mn TL ve kar payından 141.75 mn TL bedelsiz sermaye artışını onaylamıştır.

FROTO: Bugün hisse başına 57 kuruş nakit temettü ödemesi yapılacaktır. Düzeltilmiş fiyat 32.98 TL

GEDIK: Bir ortak sahip olduğu 1.7 mn adet hisseyi yönetim kurulu başkanına devretmek için SPK'ya başvuru yapmıştır.

GLYHO: Yönetim kurulu başkanı 15 Ekim'de 1.75-1.79 TL fiyat aralığından 477 bin adet hisse almıştır.

GSRAY: TSPOR tarafından 2.5 mn TL tazminat talebiyle açılan davada bilirkişi raporunun beklenmesine karar verilmiş olup bir sonraki duruşma 10 Aralıkta'dır.

HALKB: Bağlı ortaklığı şeklinde kurulmasına karar verilen katılım bankasının kuruluşuna ilişkin olarak BDDK'dan alınan iznin iptal edilmesi için başvuru yapılmıştır.

HALKB: Fitch, uzun vadeli yabancı para kredi notunu BBB- ve görünümünu Durağan olarak teyit etmiştir.

HLGYO: Kocaeli ili Şekerpınar mevkiinde iki blok halinde inşa edilen "Şekerpınar Projesi"nin, 9 bin m2'lik kullanım alanına sahip "A Blok" kısmının yapı kullanım izin belgesi alınmıştır.

IPEKE: sahip olduğu 2 ruhsatdan ekonomik olarak bir potansiyel öngörmediği ve üretim yapmadığı AR/İPK/4555 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti sona ermiştir. Üretim yaptığı AR/İPK/4762 hak sıra no.lu sahasında üretimi devam etmektedir.

ISMEN: 66 mn TL nominal tutarlı borçlanma aracının ihracı gerçekleşmiştir.

KERVN: SPK, ilişkili taraflardan alacak kalemlerine dair yaptığı inceleme sonucunda şirketin bazı gerçek kişi ve ortaklardan alacaklarına dair sunulan tahsilat planının kamuya açıklanmasını ve söz konusu kişilere yeni borç verilmemesini istemiştir, iki şirketten olan alacaklarına ilişkin olarak da tahsilat planının açıklanmasını, alacakların teminat altına alınmasını teminen gayrimenkul satıl vaadi yapılmasını ve bu iki şirkete yeni borç verilmemesini istemiştir.

KRDMD: Kardemir Grubunun 2015 yılı FAVÖK marj beklentisi %13-14 olarak açıklanmıştır. 2015 yılında bütçelenen yatırım harcaması 188 mn USD olurken 2016 ve 2017 yılları için sırasıyla 130 ve 95 mn USD'dir. Demiryolu teker üretim tesisinin 2018 yılbaşında devreye girmesi planlanmıştır. Çubuk ve kangal haddehanesinin 2016 yılında devreye alınması beklenmektedir.

KUYAS: SPK, %100 bedelli ve %100 bedelsiz sermaye artışını onaylamıştır.

LOGO: %100 bağlı ortaklıkları Sempa, İntemat ve Vardar şirketlerinin kolaylaştırılmış usulde devralınarak birleşilmesine karar verilmiştir.

LOGO: Hisse geri alım programı kapsamında 15 Ekim'de 20.70-20.90 TL fiyat aralığından 25 bin adet hisse alınmıştır.

SKBNK: 95 mn TL nominal tutarlı bononun nitelikli yatırımcıya satışı tamamlanmıştır.

TGSAS: SPK, 100 mn TL nominal tutarlı borçlanma aracı ihracına yurtiçinde yerleşik bir bankadan ödeme yükümlülüğü garantisi alınması şartıyla onay vermiştir.

TSKB: Fitch, uzun vadeli yabancı para kredi notunu BBB- ve görünümünu Durağan olarak teyit etmiştir.

TTRAK: OSD'ye yapılan bildirime göre 2015 yılı 9 aylık dönemde 234.5 mn USD değerinde 10,378 adet traktör ihraç etmiştir.

VAKBN: Fitch, uzun vadeli yabancı para kredi notunu BBB- ve görünümünu Durağan olarak teyit etmiştir.

YATAS: Almanya'daki Yatas Europe şirketine kuruluşta ödenen 50 bin Euro sermaye bedeline ek olarak 10 bin Euro sermaye ödemesi yapılmıştır.

Yukarı