16.02.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKENR: Şirket, Vergi dairesine sunduğu gelir tablosunda 114 mn TL yıllık net zarar açıklamıştır.
 • ANACM: Şirket, Vergi dairesine sunduğu gelir tablosunda 467 mn TL yıllık net kâr açıklamıştır.
 • BAGFS: Şirket, İngiltere ve Hırvatistan'a ihraç edilmek üzere Helm ve Keytrade firmalarından alınan CAN ve DAP siparişlerinin sevkiyatını tamamlamıştır.
 • CEMTS: Şirket yönetim kurulu, 2016 yılı kârından hisse başı brüt 0,035294 TL (Net 0,03 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettünün 29 Eylül’e kadar dağıtılması planlanmaktadır. Konunun görüşüleceği Genel Kurul’un 21 Mart’ta gerçekleşeceği açıklanmıştır.
 • COMDO: Şirket hakim ortağından gelen açıklamaya göre Ana Ortağa ait olan Şirket hisselerinin satış süreci halen devam etmektedir. Ana ortak bu doğrultuda kontrol yetkisinin sınırlandığını düşünerek, Şirket ve İngiltere'deki bağlı ortaklığının finansal tablolarını 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Componenta Cooperation'ın finansal tablolarında konsolide edilmeyeceğini, 31 Aralık 2016 tarihli finansal tablolarında ayrı olarak sınıflayacağını duyurmuştur.
 • ENKAI: Şirket, Vergi dairesine sunduğu gelir tablosunda 1,66 mlr TL yıllık net kâr açıklamıştır.
 • GSRAY: Futbol A takımı Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in sözleşmesi feshedilmiş olup, Igor Tudor ile Şirket arasında 2016-2017 sezonu kalan bölümü ve 2017-2018 sezonu için anlaşmaya varılmıştır.
 • IDGYO: Şirket paylarından imtiyazlı A grubu 600.000 TL ve B grubu 3.900.000 TL nominal değerli paylarının 07.12.2016 tarihinde Şirket'in mevcut ortakları İbrahim EKŞİ ve İmdat EKŞİ tarafından satın alınması ile yönetim kontrolünün sağlanması sonrasında; ilgili mevzuat gereği Pay alım teklifi zorunluluğuna ilişkin olarak İbrahim EKŞİ ve İmdat EKŞİ adına 02.02.2017 tarihinde başlayan Pay Alım Teklifi işlemi tamamlanırken, 02.02.2017- 15.02.2017 tarihleri arasında gerçekleşen söz konusu işlemde teklife karşılık veren yatırımcı bulunmamaktadır.
 • ISCTR: T.İş Bankası A.Ş.Mens.Munz.Sos.Güv. ve Yar.San.Vakfı 6,33-6,37 TL fiyat aralığından 3.300.000 adet satış işlemini 20.935.171 TL bedelle gerçekleştirmiştir.
 • LKMNH: Şirket, 2016 yılı sonuçlarına ilişkin gerçekleştirdiği değerlendirmede, ana ortaklığa ait dönem net karı 1,6 milyon TL beklentinin altında kaldığını açıklamıştır. Yatırımlar nedeniyle katlanılan maliyetlerden kaynaklandığı açıklanan bu duruma ek olarak, Lokman Hekim Akay hastanesinin faaliyet karı üretmeye başlaması, Lokman Hekim Demet Tıp Merkezinin katkılarının artması, 2017 yılının çok daha olumlu verilerle geçeceğine işaret ettiğini açıklamıştır.
 • PGSUS: Şirket, Vergi dairesine sunduğu gelir tablosunda 508 mn TL yıllık net zarar açıklamıştır.
 • SKTAS: Şirket planladığı 40 mn TL ihraç tavanında borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurularda bulunumuştur.
 • SODA: Şirket, Vergi dairesine sunduğu gelir tablosunda 474 mn TL yıllık net kâr açıklamıştır.
 • TCELL: Şirket 4Ç16 döneminde 351mn TL net kar açıkladı (YF Beklenti: 534 mn TL / Piyasa Beklenti: 346 mn TL) YF Araştırma Yorum: Operasyonel performansı piyasa beklentisinin üzerinde olduğu için 4Ç16 sonuçlarının Turkcell hisse performansını hafif olumlu etkileyebileceğini düşünüyoruz. Turkcell’in 2016 yılı ciro büyümesi ve FAVÖK marjı, sırasıyla %10-12 ve %31-33 hedef aralıklarında kalmayı başardı. 2017 yılı için ciro büyümesinin %13-15 ve FAVÖK marjının da %32-34 aralığında olması öngörülüyor. Şirket için Endeks Üzeri Getiri ve hisse başına 11.50 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.
 • TKFEN: Şirket bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile BP Iraq N.V. arasında Rumalia Petrol Sahasında Su Ayrıştırma & Tuz Ayrıştırma Üniteleri montaj işleri için personel ve makina temin etmek üzere birim fiyatlı sözleşme imzalanmıştır. Projenin toplam süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Sözleşme uyarınca işveren idare tarafından verilecek iş emirlerine göre yapılacak işlerin toplam tutarının proje süresi sonunda yaklaşık 99 milyon ABD Dolarına ulaşması beklenmektedir. YF Araştırma Yorum: Söz konusu proje Şirket’in bekleyen işlerinin %6’sına isabet etmektedir. Haberi pozitif olarak görüyoruz.
Yukarı