14.10.2015 Şirket Haberleri

AKPAZ: Ticari ilişkisi bulunan banka kurumları ile ek finansman ve mevcut kredilerin yapılandırılması hususunda bir toplantı tertip edilmiştir. Bir banka tarafından 107 bin TL ve iki banka tarafından 31.2 mn TL tutarlı icra takibi başlatılmıştır. JCR, şirket tarafından yapılan olumsuz KAP açıklamalarına istinaden mevcut notlarını revizyona almıştır.

AKSA: 2013 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli davada bir sonraki duruşma 29 Aralık'tadır.

BFREN: Yeni Tie Rod tip servo fren üretimine ilişkin olarak 705 bin Euro bedelle aldığı Tie Road hattının montajı tamamlanmıştır. 31 Ağustos 2016 tarihine kadar sürecek kurulum ve test çalışmalarının ardından seri üretime başlanması planlanmaktadır.

DARDL: Gözaltı pazarından daha üst pazara alınması talep edilecek.

GEDIK: GYHOL 13 Ekim'de 2.20 TL fiyattan 2.25 mn adet hisse almıştır.

KARSN: J10 hattının satışına veya sözkonusu hattı kullanmak suretiyle yurtdışında üretim yapılmasına ilişkin olarak Wuhan Zhong Yuan Bang Tai Investment Holding ile görüşmelerin zamanlamaya uygun ilerlememesi üzerine yeni alternatif stratejik ortaklıkların da araştırılma çalışmaları sürmektedir. SPK tarafından tesis edilen idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin idari yargıda açılan davanın temyiz edilmesi ardından hukuki süreç devam etmektedir.

KILER: Satma hakkının doğması ile hazırlanan değerleme raporuna göre hisse fiyatı 3.14 TL olarak belirlenmiştir. Böylece satma hakkı fiyatının zorunlu pay alım teklif fiyatı olan 3.77 TL üzerinden yapılması uygun görülmüştür.

LOGO: Hisse geri alım programı kapsamında 12 Ekim'de 20.30-21.60 TL fiyat aralığından 15 bin adet hisse alınmıştır.

NETAS: ASELS ile Taktik Saha Muhabere Sistemi (TASMUS) kapsamında 35.75 mn USD tutarında anlaşma yapılmıştır.

TTRAK: Türk Traktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özdemir, 'Tarım sektöründeki gelişmeler traktör satışlarına da olumlu yansıdı. Türkiye traktör pazarı yüzde 20,5 arttı' şeklinde konuştu.*Dünya.

YKBNK: Yurtdışından sağlanan 5 yıl vadeli, 750 milyon ABD Doları tutarındaki kredinin vadesi dolmuş, geri ödemesi yapılmıştır.

Yukarı