14.04.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AKSA: 2015 Yılına ait Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali ile ilgili davanın dünkü duruşmasında Mahkemece, dosya kapsamında bilirkişi raporu alınmasına, bilirkişi vasıtasıyla incelemenin 04.05.2017 tarihinde yapılmasına, taraflara bilirkişi raporunun tebliğinden itibaren beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre verilmesine, bu nedenle duruşmanın 21.09.2017 gününe bırakılmasına karar verilmiştir.
  • BANVT: Şirketin dün gerçekleştirdiği Genel Kurul sonucunda 2017 yılında temettü ödememe kararı alınmıştır.
  • ECILC: Şirket 8 Mayıs 2017 tarihinde brüt 0.50 TL net 0.425 TL nakit temettü dağıtım teklifi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
  • EKGYO: Şirket projelerinden İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesinde yapımı planlanan "İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 2384 Ada 7 Parselde yer alan 1 adet ticari üniteye ilave olarak 4 adet ticari ünitenin bulunduğu T1 bloğa ait Yapı Ruhsatı 11.04.2017 tarihinde alınmıştır. Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 5 adet olmuştur.
  • KARSN: Şirket 13 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirdiği 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ile Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması ve oluşan dönem zararının geçmiş yıl zararlarına eklenmesi kararı onaylanmıştır.
  • POLHO: Şirketin 2 Mayıs 2017 tarihinde brüt 0.047 TL ve net 0.04 TL nakit temettü dağıtıım kararı Genel Kurulda onaylanmıştır.
  • SNGYO: Şirket tarafından İstanbul ili, Beykoz İlçesi, Anadoluhisarı Mahallesi, 37 Ada 76 Sayılı parselde bulunan 98.966,52 m2 yüzölçümlü arazi satın alınmıştır.Arazinin 96.754,77 m2' si için toplam 128.866.272,83 TL ödenmiştir. 2.211,75 m2 si için ise arsa sahibi payı %40, Şirketimiz payı %60 olmak üzere kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmıştır.Arazinin mevcut durumu ile piyasa değeri, değerleme firması tarafından 155 milyon TL olarak takdir edilmiştir.
  • ULKER: Şirketimiz ile Bank of America Merrill Lynch liderliğinde 14 uluslararası banka arasında; 3 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli, toplamı 375.000.000 USD olmak üzere 136.000.000 USD ve 225.144.921,73 Euro tutarında sendikasyon kredi sözleşmesi imzalanmıştır.Sendikasyon kredisi; 2017 yılı içerisinde vadesi dolacak mevcut kredilerin geri ödenmesi ve faaliyet ile yatırımların finansmanında kullanılacaktır.
  • ULUUN: Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) tarafından 30.03.2017 tarihinde açılan Buğday Unu ihalesine vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 06.08.2017 tarihine kadar Gazze'ye teslim edilecektir.
Yukarı