14.03.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ? AKSUE: Şirket, Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği kapsamında MASFEN İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş ile Isparta-Gönen Fandas- Koçtepe Köyünde yapılacak 2 MW 'lık Güneş Enerji Santrali kurulumu için sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 2.400.000 Euro + KDV 'dir. Sözleşme bedelini karşılamak üzere Vakıf Finansal Kiralama A.Ş ile 2.400.000 + %18 KDV ( 2.832.00 ) EURO karşılığı 12 ay düşük ödemeli toplam 84 ay vadeli Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanmıştır. Yapımına yeni başlanılacak santral inşaatı tamamlandıktan sonra şirketimizin Güneş Enerji Santrali kurulu gücü 8 Mw. 'a ulaşacaktır.
 • ALKIM: Şirket ortağı Cihat Kora, sahibi bulunduğu 3.005.882,81 TL (%12,157) nominal değerli pay senetlerinin 1.105.488 TL’lik kısmı üzerine kar payı ile kısıtlı olmak kaydıyla yakınları lehine intifa hakkı tesis etmiştir.
 • ANELE: Acredo Technology BV (Acredo) tarafından hazırlanan ve Anel Telekom hisselerinin satışı konusunda Şirketimiz ile birlikte hareket eden Çelikel Ailesi fertlerinin muhatap alındığı 28/2/2017 tarihli ihtarnamede Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Telekom) hisselerinin Anel Elektrik ve Çelikel ailesinin elinde bulunan kısmının Acredo'ya satışına ilişkin olarak şirketimize yapılan 2.197.986,91 TL tutarındaki ön ödemenin pay devir sürecinin sonuçsuz kalması nedeniyle işlemiş faizi ile birlikte Acredo ya iadesi talep edilmiştir. Şirket ve şirket ile hisse satışı konusunda birlikte hareket eden Çelikel ailesi fertleri tarafından hazırlanan ve Acredo'nun muhatabı olduğu 2/3/2017 tarihli ihtarname ile; Hisse devir sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, alınan kaparo karşılığında sözleşme hükümlerine göre sözleşmenin imzalandığı tarihten önceki 30 günlük Borsa İstanbul A.S. deki Anel Telekom ağırlıklı fiyatı esas alınarak hesaplanacak tutarda B grubu Anel Telekom hissesi verileceği; hisse teslim işlemini gerçekleştirebilmek için Acredo'nun bir yatırım hesabı bildirmesinin beklendiği; muhatap tarafından gönderilen ihtarnamedeki hususların kabul edilmediği hususları bildirilmiştir.
 • ANSA: Şirket, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, Mine Tozlu’ya tahsisli olarak 10.990.000 TL’lik borcun ödenmesini teminen, söz konusu tutar kadar sermaye artırımı yapma kararı almıştır. İştirak edinimi için gerekli olan tahmini 15 mn TL’nin 12.3 mn TL’lik kısmı Mine Tozlu tarafından karşılanacak olup, söz konusu tutarın sadece 10.990.000 TL’lik kısmının sermayeye dönüştürülmesi kararı alınmıştır.
 • ASELS: Şirket ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında toplam bedeli 115.972.014 Euro tutarında bir elektronik harp sistemi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimat 2020 yılında gerçekleştirilecektir.
 • ATSYH: Şirket bağlı ortaklığı sermayesinin % 57.45'si karşılıksız kalmış ve uygun gördüğü iyileştirici önlemleri Genel Kurul’a sunmaya karar vermiştir. Şirket Bağlı ortaklığı Or-Na Tarım'ın zararları nedeniyle özvarlıkları ödenmiş sermayesinin altına inmiş ve şirket sermayesinin %57.45'si karşılıksız kalmıştır.
 • AYES: Kocaeli – Dilovası’nda bulunan fabrikanın 2.432 metrekare yüzölçümlü ek hol inşaatımızın Yapı Ruhsatı 13.03.2017 tarihi itibariyle Dilovası Belediye Başkanlığı tarafından onaylanmış olup; harfiyat çalışmaları başlamıştır.
 • BMEKS: Şirket 4Ç16’da 145mn TL net zarar açıkladı. (YF Beklenti: 6 mn TL net zarar) Şirket, TTK 376 maddesi uyarınca Şirketin marka değerini de içerir olarak bir bilanço hazırlanmıştır. Bu bilançoda Öz kaynağı 412.343.156,01 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirket’in 120.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir. YF Araştırma Yorum: Şirketin kötü finansal sonuçları kısa vadede hisse senedi fiyatını olumsuz etkileyecektir. Sonrasında gözler kredi yapılandırması ile ilgili haberlerde olacaktır.
 • BOYP: Şirket, yapacağı %346,62045 oranındaki bedelli sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • BRKO:Şirket’in Garanti Bankası'na olan toplam 10.825.000 TL'lık mevcut kredi borcumuza ilaveten 2 mn TL tutarında yeni kredi Bankaca kullandırılmış olup, toplamı 12.825.000 TL olan kredi borcumuzun yapılandırılmasına ilişkin süreç devam etmektedir.
 • COMDO/ANSA: SPK, 31.12.2016 bilançolarını açıklaması için ANSA’ya 12 Nisan 2017, COMDO’ya 28 Nisan 2017 tarihine kadar ek süre vermiştir.
 • EGEEN: Şirket’in dağıtacağı 10,20TL tutarındaki net nakit temettüsü Genel Kurulca onaylanmıştır. Söz konusu Temettü 27 Nisan’da dağıtılacaktır. Ek Bilgi: Söz konusu temettü için pay sahibi olunması gereken son tarih 26 Nisan kapanışı itibarıyladır.
 • GUBRF: Şirket’in İran’da yerleşik bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co. şirketinin 11 Mart 2017’de gerçekleşen TAVHL2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu Razi Petrochemical Co.'nun tahakkuk etmiş ve dağıtılabilir kâr tutarının 19.600.000.000 İran Riyal'ine tekabül eden kısmının temettü olarak dağıtılması kararı alınmıştır. Şirket’e isabet eden kısım ise 9.580.887.183 İran Riyali olmuştur. (10.03.2017 tarihli TCMB gösterge alış kuru 100 IRR 0,01149 TL üzerinden 9.580.887.183 İran Riyali = 1.100.844 TL)
 • ODAS: Şirket 2017 yılına ilişkin planlarını açıklamıştır. Buna göre Antimuan talebi ve fiyatlarındaki artış ile beraber üretim kapasitesinin artırılmasına karar verilmiştir. 700ton/yıl kapasiteli Antimuan Trioksit Fırını yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Yatırım için ilave olarak 500.000 USD bütçe ayrılmış olup, yatırımın 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu ilave yatırımın 2 Mn USD olarak bütçelenen FAVÖK'e senelik bazda %50 oranında katkı sağlaması öngörülmektedir. Aynı zamanda savunma sanayisinde ve yarı iletken teknolojisinde kullanılan yüksek saflıktaki Antimuan üretmek amacıyla Marmara Üniversitesi ile Ar-Ge çalışmalarına başlanılmasına karar verilmiştir.
 • TAVHL: Şirket ve Al Rajhi Holding roup'un oluşturduğu konsorsiyum, Suudi Arabistan'ın Yanbu şehrinde bulunan Yanbu Uluslararası Havalimanı'nın işletme ve geliştirme hakkını içeren imtiyaz sözleşmesi için, yerel otorite olan Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (General Authority of Civil Aviation -GACA) ile birebir görüşmelere başlamıştır. Sözkonusu imtiyaz sözleşmesi 30 yıllık süreyi kapsamakta olup, TAV Havalimanları olarak halihazırda işletmekte olunan Medine Uluslararası Havalimanı'ndaki ortağı Al Rajhi Holding Group ile eşit paya (%50) sahip olacaktır. Ek Bilgi: Yanbu Uluslararası Havalimanı 2016 yılında yaklaşık 1,1 milyon yolcuya hizmet vermiştir.
 • TMSN: Tümosan 4Ç16’da 4 mn TL net kar açıkladı. (YF Beklenti: 9 mn TL net kâr Piyasa Beklentisi: 6 mn TL net kâr) YF Araştırma Yorum: Beklenenden daha zayıf gerçekleşen operasyonel performans ve net kar rakamı sebebiyle 4Ç16 sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumsuz etkisi olmasını bekliyoruz.
 • TTKOM: Şirket bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Avea") tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü ("Bakanlık") tarafından düzenlenen ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 adet yerleşim yerine mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesini içeren İhale'ye Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ("Vodafone") ile birlikte teklif verilmiştir. Proje süresi 3 yıldır. Avea ve Vodafone arasında proje kapsamında yapılacak işlere özgü olarak Avea %51, Vodafone %49 paya sahip olmak üzere bir iş ortaklığı kurulacaktır. İhale tutarı, İhale Şartnamesi uyarınca Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşılanacaktır. İhalenin, İhale komisyonunun değerlendirmesinin tamamlanması ertesinde sonuçlanması beklenmektedir.
 • VANGD: Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.' nin paylarının %99,99'unun, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den Vanet Gıda tarafından satın alınması hususunda hazırlanan değerleme raporuna göre Şirket değeri 46.492.059 TL bulunmuştur.
 • VKGYO: Şirket tarafından T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi yüklenicisi REC Uluslararası İnşaat Yatırım San ve Tic A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.
Yukarı