13.02.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKGRT: Şirket, Ocak ayında, yıllık %28 artışla 273,4 mn TL prim üretimi gerçekleştirilmiştir.
 • AKGUV: Şirket ile Ataköy Konakları Site Yönetimi arasında, Ataköy Konakları'nın ve müştemilatının güvenlik hizmetine ilişkin olarak 01.02.2017 31.12.2018 tarihleri arasında 36 kişi ile yürütülecek projenin 2.838.740,50 TL tutarlı sözleşmesi imzalanmıştır.
 • ANSA: Şirket’in stratejik planları ve hedeflerine olumlu katkı yaratacağının değerlendirilmesi sonucunda, MT Marka Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş.'nin devralınması yoluyla, Şirket bünyesinde birleşilmesi görüşmelerine başlanmasına karar verilmesine ilişkin olarak çalışmalara devam edilmektedir.
 • BUCIM: Şirket’in vergi dairesine sunduğu finansallarda 2016 yıl sonu kârı 49.3 mn TL olarak açıklanmıştır.
 • DENIZ: Banka’nın 31.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda, gündemin 8. Maddesine ilişkin olarak istediği bilgilerin ticari sır niteliğinde olması nedeniyle verilmemesi üzerine İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri nezdinde dava açıldığı duyurulmuştu. 09 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada dava Banka lehine kesin olarak reddedilmiş ve dava süreci sona ermiştir.
 • GARAN: Aberdeen Asset Management, 7 Şubat 2017 tarihinde 8,579 TL hisse başı fiyat ile 3.897.000 lot satış işlemini 33.432.363 TL’ye gerçekleştirmiştir. Böylece Aberdeen Asset Management’in payı %5,09’dan %4,99’a düşmüştür. Ayrıca banka 91 ve 63 gün vadeli toplam 100 mn TL’lik bono ihracını gerçekleştirmiştir.
 • GSRAY (EKGYO): Ana ortak Galatasaray Spor Kulübü Derneği (Dernek) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında 27 Aralık 2016 tarihinde imzalanan protokol kapsamında Dernek tarafından ilgili protokolün temlik edilmesi sonucu Dernek tarafında 341.805.169 TL tutarında finansman sağlanmıştır. İlgili tutarın 315.228.864 TL tutarıyla Şirket’in çeşitli bankalardaki anapara ve faiz borç ödemeleri, 14.339.766 TL tutarıyla ise Dernek'in banka anapara ve faiz borç ödemeleri yapılmıştır.
 • IHYAY: İhlas Yayın Holding A.Ş. (IHYAY) pay piyasasında 23.01.2017-07.02.2017 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle IHYAY pay piyasasında 13.02.2017 tarihli işlemlerden başlamak üzere 3 ay süre ile; Brüt takas uygulanmasına, internet üzerinden emir kabulünün yasaklanmasına, IHYAY paylarının açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu edilmemesine karar verilmiştir.
 • JANTS: Şirket’in vergi dairesine sunduğu finansallarda 2016 yıl sonu kârı 14.6 mn TL olarak açıklanmıştır.
 • KAREL/PINSU/VKGYO/EMNIS: Şirketler hakkında belli tarihlerde gerçekleşen işlemler nedeniyle, SPKn 107/1 maddesinin ihlal edildiği gerekçe gösterilerek; 10 adet yatırımcının işlemlerine 3 ay süreye brüt takas getirilerek, Açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemleri gerçekleştirmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Ek Bilgi-Önemli: Söz konusu karar hisselere değil yatırımcı nezdinde verilmiştir.
 • KARSN: Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Eyaleti'ne bağlı Miami Şehri Belediyesi'nin 300 adet 12 metre sıkıştırılmış doğalgaz yakıtlı otobüs ihalesine teklif veren Nopetro LLC ve Obrascon Huarte Lain S.A. (OHL) ortak girişim şirketinin otobüs üretimi için alt yüklenicisi olduğunu açıklamıştı. Söz konusu otobüs ihalesinin başka bir şirket tarafından kazanıldığı öğrenilmiştir.
 • MCTAS: Şirket yatırımlarından Avrupa Liderlik Üniversitesinin kuruluşuna ilişkin olarak eğitim programları ve kampüs yatırımı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu tarafından 10.02.2017 tarihinde onaylanarak öğretime başlama izni verilmiş ve kuruluş süreci tamamlanmıştır.
 • ODAS: Şirket kurucu ortaklarından ve %15,76 oranında pay sahibi konumundaki Korkut Özal'ın vefatından dolayı sahip olduğu 1 TL nominal değerli toplam 7.5 mn adet payın varislerine yasal mirasçılık oranlarda devir işlemi ile ilgili yasal süreçler tamamlanmıştır. Yeni durum itibariyle devir sonrasında Şirket kurucu ortaklarından olan Bahattin Özal'ın sahip olacağı yeni pay oranı %15.38'den %17.74'e yükselecek olup, diğer varislerin ferdi sahip oldukları ODAS paylarının oranları %5'in altında yer alacaktır. Bahattin Özal'ın sahip olduğu ODAS paylarından 2.8 Milyon adet payın, gerekli görülmesi durumunda teminatlandırılmaya müsait hale getirmek amacıyla borsada işlem gören niteliğine dönüştürülmek üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu'na gerekli başvuru yapılacak olup, söz konusu başvuru işlemi herhangi bir hisse satış planlaması amacıyla yapılmayacağı açıklanmıştır.
 • PETKM: Grup şirketlerinden STAR Rafineri A.Ş'de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir.
 • SISE: Standard & Poor's Rating Services (S&P), 8 Şubat 2017 tarihli açıklamasıyla, Türkiye'ye ilişkin belirlemiş olduğu "negatif" görünüme bağlı olarak ana ortak İş Bankası'nın görünümünü revize etmesinin ardından şirketi görünümünü de "durağan"dan "negatif"e çekmiş, "BB" olan kredi notumuzu ise teyit etmiştir.
 • SKTAS: 1 yıllık dönem içerisinde yurtiçinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek azami 40 mn TL nominal değerli tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine karar verilmiştir.
 • TTRAK: Şirket 4Ç16 döneminde 94 mn TL net kar açıkladı (YF Beklenti: 82 mn TL, Piyasa Beklentisi: 74 mn TL) YF Araştırma Yorum: Beklenenden daha iyi gerçekleşen operasyonel performans ve net kar rakamının hisse üzerinde kısa vadede olumlu etkisi olmasını bekliyoruz. Türk Traktör’ün %90 temettü ödeme oranı ile kar payı dağıtmasını bekliyoruz ki bu da %7.7’lik bir temettü verimine denk geliyor. Türk Traktör için hedef fiyatımız hisse başına 86.50 TL seviyesindedir.
 • ULKER: Şirket ile United Biscuits arasında, United Biscuits'in %100 oranında payı olan Suudi Arabistan'da mukim IBC fabrikası ile IBC'nin sahibi olduğu McVities ürünlerinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika dağıtım ve satış haklarının satın alınmasına yönelik görüşmelere başlanmıştır.
 • VAKBN: Banka, azami 450 mn TL nominal değerli bonoların nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracı kapsamında gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. Söz konusu limit dahilinde 147 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli bonolar ile 210 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. Açıklanması Beklenen Finansallar: HALKB – YF Beklenti: 609 mn TL kâr / Piyasa Beklentisi: 630 mn TL kâr HLGYO - YF Beklenti: 108 mn TL kâr TKNSA – YF Beklenti: 41 mn TL zarar / Piyasa Beklentisi: 21 mn TL zarar TUPRS – YF Beklenti: 419 mn TL kâr / Piyasa Beklentisi: 513 mn TL kâr SPK 2010/7 Sayılı Bülteni (10/02/2017):
 • ANSA bedelli, BNTAS ise bedelsiz sermaye artırımı için başvuruda bulunmuştur.
 • ARBUL’un 31.12.2015 finansallarının zamanında yayınlanmaması nedeniyle 3 çalışana para cezası verilmiştir.
 • FLAP hissesinde gerçekleştirilen işlemler sonucu özel durum açıklaması getirilmediği gerekçesiyle iki ortağa idari para cezası verilmiştir. Bültenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Yukarı