12.10.2015 Şirket Haberleri

AKENR: 15 MW kurulu güçteki Ayyıldız RES'in kapasitesinin 28 MW'a çıkarılmasına EPDK onay vermiştir. Maddi duran varlıklar grubu içerisinde yer alan; arsalar, yeraltı - yerüstü düzenleri, binalar, tesis makine ve cihazlar için bugüne kadar uygulanan; "elde etme maliyetleri üzerinden kayıt edilerek amortismana tabi tutulması modeli" yerine, 9 aylık bilançosunda ilgili varlıklarda yapılacak değerleme çalışmaları sonucu tespit edilen makul değerlerin baz alındığı "yeniden değerleme modeli" uygulanmasına karar verilmiştir.

AKPAZ: Bir banka tarafından başlatılan icra takibinin üretime ve ticari faaliyetlere engel olmadığı açıklanmıştır. Başlatılan icra takip işlemi nedeniyle gerekli karşı hukuki süreç başlatılmış olmakla icra takip dosyasına itiraz sunulmuştur.

AKSA: 2014 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli davanın bir sonraki duruşması 27 Ocak 2016 olarak belirlenmiştir.

AKSGY: 2014 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli davanın bir sonraki duruşması 9 Aralık olarak belirlenmiştir

BRSAN: ABD Ticaret Bakanlığı'nın küçük çaplı hat borularının ithalatıyla ilgili başlattığı soruşturma sonucunda şirket için %22,95 oranında anti-damping %152,2 oranında da telafi edici vergi açıklanmıştır. Bu oranların nedeni, bu ürün segmentindeki soruşturmaya katılmama kararıdır. ABD küçük çaplı hat borusu pazarı şirket için ihracat anlamında öncelikli bir pazar olmadığından ve halihazırda ABD'de faaliyette olan fabrikanın söz konusu ürünleri ABD menşeli olarak üretmesi soruşturmaya müdahil olmamasının nedenidir.

DOHOL: Bağlı ortaklığı Doğan Organik Ürünler'in 23.6 mn TL olan sermayesinin birikmiş zararlara mahsup edilmesiyle 11.5 mn TL'ye azaltılmasına ve eş anlı olarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 6.6 mn TL artırılmasına karar verilmiştir.

EKGYO: 01 Ocak - 30 Eylül 2015 tarihleri itibariyle, toplamda 4.767.951.398,33 TL (KDV Hariç) değerinde, 8.106 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Eylül ayı içerisinde satışı (ön satışlar dahil) gerçekleşen bağımsız bölüm sayısı ise 1.087 adettir. Bu bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değeri ise toplam 642.716.283,88 TL dir. 2015 yılı hedefleri doğrultusunda, 3. Çeyrek sonu itibarı ile toplamda 4,29 milyar TL değerinde 7.717 adet bağımsız bölüm satışı gerçekleşeceği tahmin edilmişti.

FENER: 100 bin adet hisse Fenerbahça Spor Kulübü tarafından MKK'ya kaydettirilmiştir. Yeniden yargılama kararı sonrasında davada sanık olarak yargılanan Başkan, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlar tüm suçlarla alakalı olarak cmk.mad 223 .(2).e bendi gereğince oybirliği ile beraat etmiştir.

GARAN: 2 milyar USD veya karşılığı tutara kadar 12 yıl vadeli tahvil ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. 370 güne kadar vadeli, toplamda 1,5 milyar Euro ve 1,5 milyar Amerikan Doları'na kadar tutarda olmak üzere iki dilimde sendikasyon kredisi sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.

GARAN: Yunanistan krizi nedeniyle en güçlü varlığı Finansbank'ı satmak zorunda kalacak olan National Bank of Greece'e 4 teklif gelirken, Garanti Bankası da sürpriz alıcı oldu.*Vatan.

TOASO: Tofaş, tarihinin en büyük yatırımıyla üretime başladığı Egea'yı ilk olarak Türkiye'de satışa sundu. Yüzde 70 oranında yerli mühendislik ve parça ile üretilen otomobil, yılbaşından itibaren de 40 ülkede satışa sunulacak.*Dünya. Geliştirmekte olduğu yatırımlar sonucu ortaya çıkacak üretim ihtiyacını dikkate alarak Kasım 2015 - Nisan 2016 döneminde 2 bin personel alımı planlamaktadır. Mevcut durumda 2 vardiya olarak devam eden üretimin 3 vardiyaya çıkarılması hedeflenmektedr.

TRCAS: Turcas Rafineri Yatırımlarının kolaylaştırılmış usulde devralınmasına karar verilmiştir.

TUCLK: Yönetim kurulu başkanı 9 Ekim'de 4.15 TL fiyattan 70 bin adet hisse almıştır.

Yukarı