12.08.2015 Şirket Haberleri

AKBNK: Ağustos 2014'te alınan 1 yıl vadeli 367.7 mn USD ve 851.4 mn Euro tutarındaki, bugünkü karşılığı toplam 1.3 milyar USD'na denk gelen sendikasyon kredisinin yenilenmesi için uluslararası bankalardan oluşan konsorsiyuma yetki verilmiştir.

AKSEL: Staroil Petrolcülük'te finansal duran varlık edinimine ilişkin 30 Haziran bazlı değerleme raporu hazırlatılmasına karar verilmiştir.

ATAGY: Kocaeli Gebze'deki gayrimenkulü için yapı ruhsatı almıştır.

BUCIM: Kapasite artışına yönelik olarak planlanan yeni klinker üretim hattı yatırımı ile ilgili ÇED raporu bakanlık tarafından iptal edilmiş olup hukuki sürecin devam edeceği açıklanmıştır.

DENCM: SODA'nın sahip olduğu 973 bin adet ve SISE'nin sahip olduğu 1.56 mn adet hisse olmak üzere toplam 2.54 mn adet hissenin TSP'de Paşabahçe Cam'a satılmasına karar verilmiştir.

ECZYT: Eczacıbaşı Holding 10 Ağustos'ta 9.33-9.35 TL fiyat aralığından 91 bin adet hisse almıştır.

EKGYO: Nevşehir Yenimahalle ASKGP işi ihalesinin ilk oturumu ihaleye tek istekli katılması ve yeterli rekabet ortamının oluşmaması nedeniyle iptal edilmiştir.

ESCOM: Ata Römorkör Dış Ticaret şirketi 11 Ağustos'ta 1.35 TL fiyattan 2.5 mn adet hisse alarak %5 paya sahip olmuştur.

FONFK: Şirket faaliyet konusunun ve unvanının değiştirilmesini içeren esas sözleşme değişikliği SPK tarafından onaylanmış olup 1.673 TL fiyattan ayrılma hakkı kullandırılacaktır.

GARAN: SPK, nitelikli yatırımcıya yönelik 2 milyar TL borçlanma aracı ihracını onaylamıştır.

GLYHO: SPK, Yönetim kurulu başkanına Global Liman ihalesinden vazgeçilerek piyasa bozucu işleme neden olunması sebebiyle 617 bin TL ve şirketin kendi paylarının %10'unu aşan kısmını elden çıkarmaması ve Goldman Sachs ile sona eren münhasırlık anlaşmasının bitimini bildirmemesi sebebiyle toplam 50 bin TL idari para cezası vermiştir.

IEYHO: Şirket 11 Ağustos'ta 0.27-0.29 TL fiyat aralığından 3.8 mn adet hisse satmıştır.

KRSTL: 23 Temmuz'daki 13 mn adet 250 ml Didi marka soğuk çay ihalesini 5.98 mn TL bedelle almıştır.

METRO: Tekstil ürünleri yan sanayi ve aksesuar üretimi faaliyetlerinde bulunacak yeni bir şirket kurmaya karar verilmiştir.

PEGYO: Denizli'deki Sümerpark AVM'nin yanındaki 48 bin m2 alan üzerine inşa edilecek ve toplam 232 bağımsız bölümden oluşacak ofis blokları projesi kapsamında 140 bağımsız bölümden oluşan B Blok için kaba inşaat anlaşması yapılmıştır.

PGSUS: Bugün 2Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına ilişkin piyasa beklentisi 13 mn TL ve YF beklentisi 33 mn TL.

ROYAL: Halı ve iplik yurtdışı satış işlemlerinde etkinliği arttırmak amacıyla sermayesinin tamamına sahip olacağı 125 bin USD ve 25 bin Euro sermayeli Royal Rugs&Carpets ile Royal Teppiche unvanlı yeni iki şirket kurulmasına karar verilmiştir.

RYGYO: Egemen Döven 11 Ağustos'ta 0.65 TL fiyattan 73 bin adet hisse almıştır.

SANEL: Bir önceki açıklamasındaki yılbaşından itibaren toplam alınan sipariş tutarı 35.12 mn TL olarak düzeltilmiştir.

SNGYO: Seranit Granit 11 Ağustos'ta 0.71 TL fiyattan 192 bin adet hisse almıştır.

TCELL: Bazı medya kanallarında, Turkcell'in Lübnan'da gerçekleşecek olan kamuya ait mobil şebekelerin yönetimi ihalesi ile ilgilendiğine yönelik yer alan haberlere ilişkin olarak çevre ülkelerde yatırım potansiyellerinin düzenli olarak değerlendirildiği belirtilmiştir.

TUDDF: SPK, satma hakkının tamamlanması ardından 5.2873 TL fiyattan ortaklıktan çıkarmaya onay vermiştir.

USAK: Tanser Seramik 11 Ağustos'ta 1.70 TL fiyattan 2.95 mn adet hisse alarak ortaklık payını %28.54'e çıkarmıştır. Tanışlar Yapı Malzemeleri 11 Ağustos'ta 1.70 TL fiyattan 5.05 mn adet hisse alarak %11.65 paya sahip olmuştur. Nagihan Yücekaya 7-10 Ağustos arasında 1.63-1.88 TL fiyattan 6.47 mn adet hisse alıp 1.73-1.84 TL fiyattan 4.4 mn adet satarak ortaklık payını %24.69 yapmıştır.

VKING: SPK, 40 mn TL çıkarılmış sermayesinin eş anlı olarak 15 mn TL azaltılıp 20 mn TL bedelli artırılmasına onay vermiştir.

YKGYO: Ankara-Ankara projesiyle ilgili tüketici davası şirket lehine kesinleşerek 1 mn TL banka teminat mektubu iade alınmıştır.

ZOREN: Danıştay'da 2014/5275 E. sayısı ile görülen davada karar şirket lehine onanmış ve karar düzeltme başvurusu şirket lehine reddedilmiştir.

Yukarı