11.04.2016 Şirket Haberleri

Şirket Haberleri

AKSUE: Şirket'in 50 mn TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 2021 yılına kadar güncellenmesi için Genel Kurul'a öneride bulunulacaktır.

ARSAN: Şirket'in %21,15'er oranda iştirak ettiği Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin genel kurulları yapılmış olup Şirket'e sırasıyla 1.658.252 ve 10.210.264 TL kâr payı ödenmesine karar verilmiştir.

AVHOL: AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri A.Ş, Şirket payları ile ilgili olarak 4,09 TL fiyattan 100.000 adet satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %65,07'den %63,86'ya çekmiştir.

CRDFA: Şirket Genel Kurul'u, brüt 0,2945 TL (net 0,2503 TL) nakit temettünün 12 Nisan'da dağıtılması kararını almıştır.

GSDHO: Şirket, Tekstilbank'ın ICBC'ye satışından elde ettiği kârın 204.108.851,27 TL tutarındaki %75'lik kısmının, bu kazanca ilişkin giderlerin 2015 yılında katlanılan 4.921.661,05 TL ve 2016 yılında katlanılan 159.533,12 TL tutarındaki %75'lik kısımları düşülerek, Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanması için, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar sermayeye ilave dışında başka bir hesaba aktarılmadan ve işletmeden çekilmeden tutulmak üzere, Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Hesabı'na aktarılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Şirket, 200 mn TL bedelsiz, 60 mn TL tutarında da nakit temettü dağıtma kararı almıştır. 60 mn TL'lik nakit kâr payının 15,4 mn TL's, 2015 yılı net kârından, 44,6 mn TL'si geçmiş yıl kârlarından dağıtılacaktır.

IHEVA: Şirket toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle Genel Kurul'un tehirine karar vermiştir.

KRSAN(ETILR): Şirket, ETILR payları ile ilgili olarak 1,42 TL fiyattan 165.000 adet satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %18,62'den %17,20'ye çekmiştir.

MARTI: Şirket, turizm sektöründe mücbir sebep sayılabilecek terör olayları, pazar şartlarında öngörülemeyen değişikliklere neden olmuş, sektördeki diğer oteller gibi, 270 odalı 5 yıldızlı Martı Istanbul Hotel' de de düşen doluluk oranları ve oda fiyatları, karlılık beklentilerimizi karşılamaz hale getirmiştir. Şirket'in 1.04.2015-31.12.2015 konsolide cirosunda %21,13, bilanço aktiflerinin içinde %8,78 nispetinde payı olan Martı Istanbul Hotel hakkında; gerek pazar koşulları gerekse pazar şartlarına uyumlanamayan, otelin açıldığı tarihten beri ciroya oranı toplamda %61'e ulaşan yüksek kira maliyetleri sebebiyle, Martı Istanbul Hotel faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verilmiştir.

ULUSE: Şirket, brüt 0,1718732 TL (net 0,1460922 TL) nakit temettüsünü 15 Aralık'ta ödeyeceğini açıklamıştır.

VAKBN: Banka ile TCMB arasında yurtdışı şube tarafından kullandırılan krediler ile ilgili olarak TCMB nezdinde tesis edilen Zorunlu Karşılıklara ilişkin oluşan görüş ayrılığı üzerine 2010 yılından bu yana devam eden hukuki süreç TCMB lehine onanmış olup, karara karşı düzeltme yoluna başvurulacaktır.

 

Yukarı