11.03.2016 Şirket Haberleri

Şirket ve Sektör Haberleri

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) "2016 Şubat Ayı Üretim, İthalat, İhracat, Satış Değerlendirme Raporu"na göre, toplam üretim Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3, otomobil üretimi ise yüzde 4 arttı. *Anadolu Ajansı

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben tüketici kredilerine de kredi kartlarında olduğu gibi üst limit getirileceğini açıkladı. Akben, gelirin 3 veya 4 katı kadar kredi alınabilmesi görüşünün kurulda ağırlık kazandığını söyledi. *Milliyet

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın Yap-İşlet-Devret modeli kapsamındaki ihalesi iptal edildi. Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, dün yaptığı açıklamada Çukurova Havaalanına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu kararı alındığını belirterek, "Bir iki hafta içerisinde de ihaleye çıkmayı hedefliyoruz" demişti. *NTVPara

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, "Türkiye ve Ukrayna Cumhurbaşkanlarının iddialı bir şekilde ortaya koyduğu 20 milyar dolarlık hedefe ulaşabilmek için İstanbul'da iş adamlarıyla bir araya geldik" diye konuştu. *Dünya

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Sentyurin, 2014'te iptal edilen Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin, "Bulgar ortaklar proje için görüşmelerin tekrar başlamasını istiyor" dedi *Dünya

AKFEN: Şirket bağlı ortaklıkları Karine GES ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin, Akfen Yenilenebilir Enerji çatısı altında birleşme işlemi tamamlanarak tescil edilmiştir.

AKFGY/TIRE: Kayhan Algur, 1.894.644 lot Akfen GYO ve 1.670.600 lot TIRE hissesini borsada işlem gören tipe dönüştürmek için MKK'ya kayıt başvurusunda bulunmuştur.

AKMGY: Şirket ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında üç derecelendirme döneminde geçerli olacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi imzalamıştır.

ATSYH: Şirket Bağlı ortaklığı Or-Na Tarım'ın zararının artması nedeniyle özvarlıkları ödenmiş sermayesinin altına inmiş ve şirket sermayesinin % 57.23'ü karşılıksız kalmıştır. Ayrıca Şirket'in yıllık finansal durum tablosunda (bilanço) sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının yarısından fazlasını kaybetmesine rağmen borca batık olmadığı görülmüştür. Ayrılan karşılıklar nedeniyle zarar büyümüştür. Teminat olarak verilen ve karşılıksız kalan cirolu müşteri çekleri için ilgili taraflarla görüşülmektedir. 525.000 TL'si tahsil edilen çeklerin dışında görüşmeler devam etmekte olup kalan alacakların tahsil edilmesi yolunda olumlu sonuç alınması beklenmektedir.

CLEBI: Şirket, Oman Airport Management Company S.A.O.C. ("OAMC") tarafından, Umman'ın Maskat şehrindeki Muscat Uluslararası Havalimanı'nda 10 (on) yıl süre ile havaalanı yer hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili açılan lisans ihalesine, Umman'da mukim yerel bir firma olan Nawa International LLC ("Nawa") ile birlikte konsorsiyum olarak iştirak etmiş olup hazırlanan teklif 10 Mart 2016 tarihinde ihale makamına sunulmuştur. Şirketin konsorsiyumdaki iştirak oranı %70'tir. İhale makamı'nın tekliflerle ilgili değerlendirmesinin 30 Nisan 2016 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir. Umman'ın Maskat şehrindeki Muscat Uluslararası Havalimanı'nda, halihazırda lisans sahibi 1 (bir) şirketin hizmet verdiği yer hizmetleri işi, söz konusu ihale sonrası lisans sahibi 2 (iki) şirket tarafından yürütülmeye başlanacaktır.

DARDL: 11 Mayıs 2015'te sermaye kaybı hususunda uyarılan Şirket TTK 376. maddesi uyarınca solo ve Marka değerini içeren bilanço hazırlamıştır. Buna göre bu TTK 376 bilançosunda özkaynaklar 67.307.952 TL olarak tespit edilmiştir.Bu tutar, 53.281.753 TL olan ödenmiş sermayesinin korunduğunu göstermektedir.

EGCYH(EGLYO): Şirket'in sahibi olduğu 250 bin TL nominal değerli nama yazılı A grubu imtiyazlı EGLYO payları, Tan Egeli'ye devredilmiştir. Söz konusu şahıs her iki Şirket'te de imtiyazlı paylara sahip olduğu için herhangi bir çağrı yükümlülüğü doğmayacaktır.

GLYHO: Lansdowne European Equity Master Fund Ltd, 1,70 TL fiyattan 256.237 lot satış yaparak pay oranı %5,04'den %4,91'e gerilemiştir.

GSRAY: Trabzonspor'un kulübe Engin Baytar ve Burak Yılmaz transferi ile ilgili Şirketimize göndermiş olduğu faturalara ilişkin KDV alacağı için yapmış olduğu icra takibinin durdurulmasına ilişkin karar sonrası, Trabzonspor'un itirazına ilişkin mahkeme sürecinde, KDV ödemelerinin yapılıp yapılmadığına ilişkin bilirkişi raporu alınması konusunu değerlendirmek için yapılan celsede davanın reddine ve davalının icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.

KARSN: Şirket, bağlı ortaklığı Karsan Europe S.r.l.'nin işletme sermayesi ihtiyacını teminen 300.000 Avro olan sermayesinin 700.000 Avro'ya çıkarılması için yapılacak sermaye artırımına katılım sağlanmasına ve nakden artırılacak olan 400.000 Avro sermayenin Karsan Europe Srl.'nin sermaye artırım kararının onaylanacağı Genel Kurul toplantısına kadar Şirket tarafından avans olarak ödenmesine karar verilmiştir.

KCHOL: "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsasında işlem görmesi planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri $750 mn, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 15 Mart 2023, %5,40 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanarak kupon oranı %5,25 olarak öngörülmektedir. Satış işlemlerinin yüklenim sözleşmesinin imzalanmasını ve SPK'dan Tertip İhraç Belgesinin alınmasını takiben 15 Mart 2016 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

KCHOL: Şirket, 2015 yılı kârının hisse başı brüt 0,291 TL (net 0,24735 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettünün 12 Nisan'da dağıtılması hususu, 5 Nisan'daki Genel Kurul toplantısında teklif edilecektir.

KIPA: Şirket hakkında düzenlenen vergi inceleme raporlarına ilişkin açtığı dava sonucunda Şirket lehine kısmen kabul ve kısmen red karar verilmiş olup, buna göre 365.248,33 TL tutarındaki yabancı çalışanların ücretlerine dahil olan ek menfaatlere ilişkin KDV ilgili itirazın kabulüne; 1.082.992,87 TL tutarındaki atık yapılan ticari emtialardan kaynaklanan devreden KDV'nin ise reddine karar verilmiştir. Red kararına ilişkin olarak temyize gidileceği açıklanmıştır.

KOZAL/KOZAA/IPEKE: Şirket'lerin 31.12.2015 dönemi finansal raporlarının KAP'a bildirilmesi için 30 Mayıs'a kadar ek süre verilmesine SPK tarafından karar verilmiştir.

KRDMA/KRDMB/KRDMD: Kardemir Grubu 4Ç15 döneminde 189 mn TL net kâr elde etmiştir. (YF Beklentisi: 79 mn TL kâr, Piyasa Konsensusu: 64 mn TL kâr). Böylece 2015 yılı zararı 21 mn TL olarak açıklanmıştır. Yorum: Operasyonel kârlılığı zayıf olan Şirket'in, yüksek finansal gelir ve ertelenmiş vergi etkisiyle kârını beklentilerin üzerine çıkardığını düşünüyoruz.

KRSTL: Şirket, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu 7 mn adet 1.5 lt Pet ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesi için teklif vermiştir.

KUTPO: Espark Alışveriş Merkezi Eskişehir'de "Kütahya Porselen Sanayii A.Ş. Eskişehir Espark Mağaza Şubesi" unvanlı yeni mağaza açılışına karar vermiştir.

KUYAS: Enver Çevik, 3,70-3,98 TL fiyat aralığından 33.669 adet alış ve 106.615 adet satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %25,02'den %24,75'e çekmiştir.

MZHLD: Şirket'in 2015 yılı 4. Dönem TTK kapsamında yer alan finansal durum tablosu, Şirket iştiraki Egeplast'ı aktifie kayıtlı iğli fabrika binası ile İstanbul / Bostancı ve Rami Bölge Müdürlüğü Binası değerleme raporları dikkate alınarak düzenlenmiştir. Buna göre 39.981.608 TL olan Şirketimizin özkaynak toplamı, 10.836.000 TL olan şirket ödenmiş sermayesinin 3,69 katına isabet ettiği ve sermaye kaybının olmadığı görülmektedir.

ODAS: Şirket'in yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada Çan-2 Termik Santrali'nin %48'inin tamamlandığı ve 2017 yılı ikinci yarısında santralin bitrilmesinin hedeflendiği açıklanmıştır. Bağlı ortaklıklardan Ağrı Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. adına EPDK tarafından 49 yıllığına verilmiş olan Ağrı 1 Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali lisansı mevcut yatırım programında bulunmaması dolayısıyla talep iptal edilmiş olup lisans teminatları geri iade edilmiştir. Anadolu Export Maden ve Suda Maden'in maden arama çalışmalarında konsantrasyonu, özellikle 2016 yaz döneminde ve Antimuan başta olmak üzere madencilik alanında faaliyete geçebilmek yönündedir. Madencilik alanındaki çalışmalarımızın hızlı bir şekilde operasyonel olarak hayata geçirilebilmesindeki en büyük etken, devir alınan Suda Maden Şirketi'nin gerekli zenginleştirme tesis alt yapısına ve yasal izinlere sahip olmasıdır.

ORGE: Şirket'in devam eden Quasar İstanbul Projesinde bugüne kadar alınan siparişlere ilaveten 700 bin EURO tutarında ilave sipariş alınmıştır. İşbu siparişle birlikte Quasar İstanbul Projesi kapsamında bugüne kadar alınan siparişler toplamı 14.267.173,81 EURO ve 1.881.719,99 USD'dir.

ROYAL: Şirket, 2015 yılı kârının hisse başı brüt 0,10814 TL (net 0,09192 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettünün 28 Temmuz'da dağıtılması hususu, 19 Nisan'daki Genel Kurul toplantısında teklif edilecektir.

RYGYO: Şirket portföyünde yer alan Kocaeli-Çayırova'da yer alan 17.265 m2'lik lojistik deponun Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskanı) alınmıştır. Şirket Kocaeli-Çayırova'da yer alan 26.124 m2 deponun kiraya verilen 14.538 m2 lik depolama alanına ek olarak; 2.538 m2 depolama alanı yine "Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş."ye ek protokol yapılarak kiraya verilmiştir. Böylece ek depolama alanı ile birlikte 1 yılda yaklaşık 1.25 mn USD gelir elde edilecektir.

SANFM: MAN Türkiye tarafından 2015 yılında üretimine başlanan seyahat tipi otobüslerin izolasyon malzemelerinin bir kısmı şirket tarafından gerçekleştirilmektedir. 2016 yılında yaşanan sipariş artışını karşılamak ve operasyonel avantajları nedeniyle, şirketin yönetim kurulu toplantısında Ankara'ya üretim yeri kurulmasına karar verilmiştir.

SARKY: Şirket bağlı ortaklığı SARK-WIRE Amerika Georgia Toccoa'da kurduğu fabrikasında üretim çalışmalarına başlanmıştır.

SELEC: Şirket, 2015 yılı kârının hisse başı brüt 0,06843 TL (net 0,05817 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettünün 6 Mayıs'da dağıtılması hususu, 14 Nisan'daki Genel Kurul toplantısında teklif edilecektir.

SISE: Şişecam Düzcam açıklamasına göre, güneş ışığını maksimum seviyelerde elde etmeye yönelik çözümler sunan şirket, yoğun Ar-Ge çalışmaları ve yeni yatırımları sonucunda AR Kaplamalı Güneş Enerjisi Camlarını geliştirdi. *BloombergHT

TACTR: Tahsin Altun, 3,37 TL fiyattan 24.369 adet hisse satışı yaparak pay oranını %57,39'dan %55,99'a çekmiştir.

THYAO: Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı İstanbul'da yapımı süren üçüncü havalimanına 2018 yılında geçmek için planlama yaptıklarını söyledi. THY Genel Müdürü Temel Kotil de yaptığı açıklamada Güneydoğu Asya ülkelerine ilgileri olduğunu söyledi. Çin'den her yıl 100 milyon insanın seyahat ettiğine dikkati çeken Kotil bölge potansiyelinin ilgi alanları içerisinde olduğunu kaydetti. Kotil, Güneydoğu Asya ülkelerine uçuş noktalarının sayısını artırmayı hedeflediklerini vurguladı. *Star

TMSN: Şirket 4Ç15 döneminde 6 mn TL net kâr elde etmiştir. (YF Beklentisi: 8 mn TL kâr, Piyasa Konsensusu: 9 mn TL kâr). Böylece 2015 yılı kârı %54 artışla 33,6 mn TL olmuştur. Yorum: Net kârın beklentileri karşılamamasına rağmen, söz konusu durumun nakit dışı gelişmeler kaynaklı olduğunu düşünüyor ve hisse üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

TRNSK: Star Holding A.Ş, sahip olduğu Şirket hisselerinin bir kısmını satabileceğini açıklamıştır.

YAZIC: Şirket, 2015 yılı kârının hisse başı brüt 0,0625 TL (net 0,053125 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettünün 31 Mayıs'da dağıtılması hususu, Genel Kurul toplantısında teklif edilecektir.

ZOREN: Şirket, kurulmasına karar verilen "Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirkete 2 mn TL sermaye ile tek kurucu olarak katılma ve 500 bin TL'lik kısmın tescil öncesi ödenmesine karar verilmiştir.

Yukarı