10.04.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSEN: EPDK, Ekonomi Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tarafından Belen Atik Rüzgar Santrali'nin satışı onaylanmış olup, Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.'ye satışı 7 Nisan 2017 tarihinde tamamlanmıştır. Satış bedeli olan 27 mn USD nakden tahsil edilmiştir. Belen Atik Rüzgar Santrali'ne ait kredilerin kapatılmasından sonra kalan 66.408.822,11 TL satış kârı Aksa Enerji'nin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacaktır.
 • BISAS: Şirket’in hâkim ortağı olan Ahmet ZORLU'nun %50 hissesine sahip olduğu Hera Teknik Konut Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ye yapılması düşünülen avans ödemesine ilişkin hesaplanan 0,47886 TL ayrılma hakkı fiyatı, hesaplama hatası nedeniyle Şirket tarafından 0,49867 TL’ye revize edilmiştir.
 • DZGYO: Ankara-Eryaman’da bulunan Göksu AVM'nin 2.katında bulunan 65 nolu bağımsız bölüm yatırım ve kira geliri elde etmek amacıyla satın alınmıştır.
 • EGSER: Türkiye'de gümrük yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet, şeffaflık ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen firmalara dış ticaret işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası nitelikteki "Yetkilendirilmiş Yükümlü'' (Authorised Economic Operator) statüsüne; Seramik, Cam ve Toprak sektöründe ilk olarak Şirket yetkili olmuştur.
 • EKIZ: TTK'nun 376. maddesi gereğince hazırlanan 31.12.2016 tarihli finansal durum tablosunda yer alan öz kaynak tutarının 10.472.346.-TL olduğu ve söz konusu öz kaynak tutarının, Şirket'in Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler tutarının yarısından fazlasını karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır.
 • GENYH: Genpower’ın iflas erteleme davasına ilişkin olarak tedbir ara kararı duruşması 05.04.2017 tarihinde yapılmış olup eksikliklerin giderilmesi için 10.05.2017 tarihine duruşma günü verilmiştir.
 • HURGZ: Hafta sonunda bazı basın yayın organlarında ve medyada yer alan, "Şirketimiz'in ve/veya Hürriyet Gazetesi'nin satıldığı" yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut durum itibariyle bu kapsamda alınan bir Yönetim Kurulu Kararı bulunmadığı gibi, yapılan herhangi bir çalışmada bulunmamaktadır.
 • ISGSY: Şirket, iştiraki olan Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin (''Toksöz'') 9.693.270 TL olan ödenmiş sermayesinin %283,7 oranında (nominal 27.500.000 TL) tutarında bedelli artırılması işlemine iştirak edilmesine karar verilmiştir. Bedelli artırım hiçbir ortağın rüçhan hakkı kısıtlanmadan gerçekleştirilecektir.
 • NTTUR: Besim Tibuk 7 Nisan tarihinde; 1,77 1,78 TL fiyat aralığından 1.475.000 adet alış işlemi 2.621.684 TL bedelle gerçekleştirmiştir.
 • RYGYO: Şirket, İzmir-Menderes’de yer alan 21.268,71 m2 arsa üzerinde bulunan 10.606 m2'lik deponun 964 m2'lik depolama alanı "A3 Ambalaj Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti."ye 2 seneliğine toplam 275.000 TL gelir elde edilecektir. Ayrıca Şirket’in İzmir İli Menderes İlçesi’nde yer alan gayrimenkullerinin tapularındaki cins değişiklikleri tamamlanmış olup, nitelikleri uygun hale getirilmiştir. 527 Ada 9 Parselde yer alan gayrimenkul için ise kat mülkiyetine geçilmiş ve 19 adet tapu alınmıştır.
 • SARKY: Şirket’in kayıtlı sermaye tavanının 300 mn TL’ye yükseltilme talebi Genel Kurul toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • SAYAS: Şirket Afriquia Gas tarafından ikinci faz kapsamında kanopi ürünlerinin tedariği için teklif çağrısına davet edilmiş olup 5/4/2017 tarihi itibariyle 1.875.000 – 2.125.000 EUR aralığında olan bir teklif sunmuştur. İhale birim fiyat bazlı olup sözleşme bedeli farklı ürün sayısı ve üretim tekniklerine göre şekil alabilecektir.
 • SISE: Şirket yönetim kurulu başkanlığına, 7 Nisan 2017 tarihi itibarıyla Adnan Bali'nin seçilmesine karar verilmiştir.
 • TMSN: TÜBİTAK desteği ile başlatılan "TEKERLEKLİ KARA ARACI PLATFORMLARI İÇİN 8+1 TRANSMİSYON GELİŞTİRİLMESİ" projesi çerçevesinde, 120 Beygir Gücünden 700 Beygir Gücüne kadar motor kapasitelerine sahip yol üstü ve yol dışı araçlarda kullanılabilecek olan transmisyon ailesinin ilk iki üyesi olan DURA1300, 8 ileri 1 geri vitesli senkromeçli mekanik ve senkromeçli otomatik transmisyonları geliştirilmesi faaliyetleri tamamlanmıştır. Transmisyonların TÜMOSAN Konya Fabrikası'nda test, validasyon ve kalibrasyon süreçleri devam etmektedir. Ticari ve askeri uygulamalara yönelik ilk yerli ve milli transmisyon çözümü olan DURA transmisyon ailesinin ilk iki üyesinin yakın zamanda seri üretime alınacağı açıklanmıştır. YF Araştırma Yorum: Haberin Tümosan için olumlu olduğunu düşünüyoruz. Seri üretime geçildiği takdirde ise cironun orta vadede olumlu etkilenmesi beklenmektedir.
 • VESTL: Rekabet Kurulu tarafından Şirket bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ aleyhine verilen 8.024.370,30 TL tutarındaki idari para cezası, yasal süresi içerisinde %25 indirimden de faydalanılarak ödenmiştir. İdari para cezası kararının iptaline ilişkin yargı yoluna başvuru süreci devam etmektdir.
 • YATAS: Yönetim Kurulu kayıtlı sermaye tavanına ait sürenin 5 yıl için uzatılması ve tavanın 75 mn TL 'den 150 mn TL 'ye arttırılmasına karar verilmiştir.
 • YGYO: İstanbul-Zeytinburnu’nda yer alan Yeşil Plaza'nın 1. Katının 1.779 m2 lik alanın İlk yıl için aylık 200.000 Türk Lirası + KDV olmak üzere Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon Ve Teknoloji A.Ş.'ye 5 yıl süre ile kiralanmasına karar verilmiştir.
 • ZOREN: Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ tarafından Denizli ve Aydın il sınırlarında yer alan Karataş mevkiinde kurulmakta olan toplamda 165 MW kurulu güce sahip olacak Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali'nin 65,5 MW gücündeki ikinci ünitesinin finansmanında kullanılmak üzere, 6 Nisan 2017 tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Akbank, İş Bankası ve TSKB ile $190 mn tutarında proje finansman kredisi sözleşmesi imzalanmıştır. Alınan kredinin vadesi 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplamda 13 yıldır.
 • ALBRK ve KORDS bugün temettü dağıtacak. SPK 2017/14 Sayılı Haftalık Bülteni’nde yer alan kararlar (Bültene buradan ulaşabilirsiniz)
 • AVOD ve SILVR ile Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş (ERBOS Değil) (OZBAL ile birleşme) birleşme işlemine yönelik bedelli sermaye artırımı, GSRAY bedelli sermaye artırımı, ENKAI ve ISGYO pay biçiminde temettü dağıtımı, ISMEN ise borçlanma aracı ihracı, ERBOS ise kayıtlı sermaye sistemine giriş için SPK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • AVHOL için, 3 ay süreyle brüt takas, internetten emir yasağı ve açığa satış/kredili işlem yasağı getirilmiştir.
Yukarı