09.11.2015 Şirket Haberleri

AKFEN: EBRD, hidroelektrik üretim santrali yatırımı yapan bağlı ortaklığı Akfenhes Yatırımları ve Enerji ve rüzgar enerjisi santrali yatırımları yapmakta olan özel amaçlı şirketlere sahip Akfenres Rüzgar Enerjisi Yatırımları'nda şartlar oluştuğunda pay devir sözleşmesi yapmak ve güneş enerjisi üretimine ilişkin yatırım yapan özel amaçlı şirketleri bünyesinde barındıran Karine Enerji'nin sermayesine katılmak suretiyle yatırım yapmak üzere ilgili olduğu ve görüşmeler yaptığı açıklanmıştır.

AKFGY: Bağlı ortaklıkları Akfen Gayrimenkul, Akfen Karaköy Gayrimenkul, Russian Property ve Hotel Development ile Credit Europe Bank ve Fibabanka arasında mevcut tüm kredilerin refinansmanı ve yatırımı devam eden projelerin yatırım harcamaları için 10 yıl vadeli 60 mn Euro kredi anlaşması yapılmıştır. Bağlı ortaklıkları Russian Hotel Investment, Russian Property ve Hotel Development için mevcut tüm kredilerin refinansmanı için 44 mn Euro kredi tahsisi önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır. Böylece mevcut kredilerin tamamı refinanse edilmiş olacaktır.

AKMGY: 2014 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli davanın ön inceleme duruşması 4 Şubat 2016 tarihinde olacaktır.

ATSYH: Bugünden itibaren Gözaltı Pazarında işlem görecektir.

AVTUR: Efes Tur Seyahat 6 Kasım'da 1.46-1.50 TL fiyat aralığından 200 bin adet hisse almıştır.

BMEKS: Bugün 3Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 0 mn TL ve YF beklentisi 1 mn TL

CIMSA: Sabancı Ailesinden bir üye 6 Kasım'da 16 TL fiyattan 292 bin adet hisse satmıştır.

DOAS: Bugün 3Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 66 mn TL ve YF beklentisi 54 mn TL

EGEEN: Daimler'in 25 Şubat 2016 tarihinde yapılacak olan Daimler Supplier Award toplantısına, Anahtar Tedarikçi (Key Supplier) sıfatıyla davet edilmiştir.

EKGYO: İstanbul Üsküdar Barbaros ASKGP işinde yer teslimi 6 Kasım'da yapılmıştır.

EMKEL: Barış Elektrik 2 mn adet hisse üzerindeki rehni kaldırıp Özar Elektrik'e devri tamamlamıştı. Kalan 2.2 mn adet hisse üzerindeki rehin kaldırma çalışmaları devam etmektedir.

FROTO: Ford Trucks, Afrika pazarında stratejik ülke olarak Fas'ı seçti. Kazablanka'da Ford markasının 100 yıldır Fas'ta temsilciliğini yapan firma ile distribütörlük anlaşması imzalayan Ford, Afrika'yı buradan yönetecek.*Dünya.

GARAN: 900 mn TL banka bonosu ve iskontolu tahvil ihracı için SPK'ya başvuru yapılmıştır.

GUBRF: KOZAL ile arasındaki rödovans sözleşmesinin yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması nedeniyle tek taraflı feshedilmesine ilişkin KOZAL fesih gerekçelerine itiraz etmiş ve talepleri yerine getirmeyeceğini bildirmiştir. 30.10.2015 tarihinde yeniden gönderilen ihtarname ile fesih ihtarnamesindeki taleplerin yerine getirilmesi ve konunun yargıya intikaline mahal verilmemesi talep edilmiştir. Tabosan'dan alacağının tahsil süreci ve Tabosan'ın Razi nezdindeki %1,31'lik hissenin şirkete devrini talep ettiği dava süreci devam etmektedir.

HALKB: Avrupa Yatırım Bankası ile KOBİ ve Büyük Ölçekli İşletmelerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse etmek üzere Hazine Müsteşarlığı'nın garantisiyle 200 mn EUR tutarında bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Kredi, 4 yılı anapara ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıl vadeli olarak temin edilmiştir. Kredi tutarının 50 mn EUR'luk kısmı aynı amaçlarla kullandırılmak üzere Halk Finansal Kiralama'ya tahsis edilecektir.

HLGYO/VKGYO: Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı tarafından gerçekleştirilecek "Sancaktepe Konut Projesi"nin yapı ruhsatı alınmıştır. HLGYO'nun ilk turizm yatırımı olan "Park Dedeman Levent Otel" binası USGBC tarafından "LEED GOLD" sertifikası almaya hak kazanmıştır.

ISCTR: 1982, 1991, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001 tarihli Genel Kurullarında alınan sermaye artırımlarına ilişkin kararlarının butlanının tespiti istemiyle banka aleyhine açılan dava süreci devam etmektedir.

ISGSY: Mika Tur Seyahat'in %20 oranındaki payı 11.5 mn TL bedelle alınmıştır. 8 Ekim 2015 - 8 Ekim 2016 dönemini kapsayan toplam 40 milyon Amerikan Doları tutarında bir Yönetici Sorumluluk Sigortası ve Mesleki Sorumluluk Sigortası yapılmıştır.

IZMDC: Şahin Şirket Grubu 6 Kasım'da 2.15-2.20 TL fiyat aralığından 167 bin adet hisse almıştır.

KIPA: Bir kısım mağazalarının Beğendik Mağaza ve Real Hipermarkete devrine ilişkin süreç devam etmektedir.

NETAS: Pay sahiplerinden OEP muhtemel ortaklık, işbirliği ve/veya hisse satışı gibi stratejik opsiyonları tespit ve doğabilecek imkanları değerlendirme çalışmalarının ve değerlendirmelerin devam ettiği ve henüz kesinleşen bir gelişme olmadığı belirtilmiştir.

NTHOL: Yönetim kurulu başkanı 6 Kasım'da 3.37-3.43 TL fiyat aralığından 50 bin adet hisse almıştır.

NUGYO: Bugün TSP'de 3.5 TL fiyattan 40 mn TL tahsisli sermaye artışı gerçekleşecektir.

PGSUS: Bugün 3Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 256 mn TL ve YF beklentisi 182 mn TL.

SAHOL: Yılsonu büyüme beklentileri özellikle Enerji grubundaki yılsonu satış ve faaliyet karlılığı büyüme beklentileri, başarılı optimizasyon faaliyetleri, geçen yıla göre iyileşen hidroloji ve dağıtım bölgelerindeki operasyonel iyileştirmeler nedeniyle yukarı revize edilmiştir. Buna göre sanayi grubunun satışları %5-15 ve FAVÖK %5-15, enerji grubunun satışları %5-10 ve FAVÖK %50-70 artması beklenmektedir.

THYAO: Satış gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 21 milyar 593 milyon TL'na ulaştı. 2015 yılının dokuz aylık dönemine göre yüzde 70 artışla 2 milyar 523 milyon TL esas faaliyet karı açıklayan Türk Hava Yolları'nın dokuz aylık net karı ise yüzde 54 artarak 2 milyar 376 milyon TL olarak gerçekleşti.

TMSN: Bugün 3Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 7 mn TL ve YF beklentisi 8 mn TL

TUKAS: Üretim artışı ve esnekliğini sağlamak, verimliliği ve satışları artırmak amacıyla Torbalı fabrikasındaki domates salçası, ketçap, mayonez ve reçel ürün gruplarında mevcut kapasiteleri artıracak şekilde toplam 13 mn TL yatırım tamamlanmıştır. Yatırımın 8 mn TL'si leasing şeklinde yapılmıştır.

VKING: Yapılan sermaye azaltım-artırım işlemiyle elde edilen 20 mn TL fondan 13.5 mn TL'si banka kredi ödemelerinde kullanılmış olup kalan 6.5 mn TL ile 2 mn Euro kredi borcu ödenmesi planlanmaktadır.

ZOREN: 9-23 Kasım arasında yapılacak %50 bedelli sermaye artışında rüçhan haklarının referans fiyatı 0.22 TL olarak bildirilmiştir.

Yukarı