09.07.2015 Şirket Haberleri

AKFEN: Hisse geri alım programı kapsamında 8 Temmuz'da 7.51-7.72 TL fiyat aralığından 31 bin adet hisse alınmıştır.

AKPAZ: Bir aracı kuruma verilen hisse satışı, stratejik ve finansal ortaklık kurulması vb. gibi seçenekler de dahil olmak üzere opsiyonların değerlendirilme yetkisinin devam ettiği açıklanmıştır.

AKSA: 2014 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemiyle Ömer Dinçkök tarafından dava açılmıştır.

AVTUR: METRO'nun Metro Turizm Otelcilik'te sahip olduğu hisselerden %80 orana tekabül eden 768 bin adet hisse 36.47 TL fiyattan 28 mn TL bedelle satın alınmıştır. Metro Yatırım 8 Temmuz'da özel emirle 1.50 TL fiyattan 1 mn adet hisse almıştır.

BOSSA: Borsa Yönetim Kurulu, şirketin ana ortağı Akkardan Sanayi'ye daha fazla kaynak aktarımı yapmaması ve alacağının tahsiline dair gelişmelerin açıklanacak finansal tablo ile izlenmesine karar vermiştir.

CARFA/CARFB/KILER: CarrefourSa'nın KILER'in %85 oranındaki hisselerini 3.7541 TL fiyattan almasının yasal izinlerin ardından devir işleminin de tamamlanması üzerine zorunlu pay alım teklifi doğmuştur.

FENER: Fenerbahçe, yıldız transferlerinin maliyetini karşılayabilmek için stadının isim hakkını satışa çıkardı. Fenerbahçe'nin bunun için Ülker ile 5 yıllık anlaşma karşılığı 60 milyon Euro ya da 10 yıllık anlaşma karşılığı 150 milyon Euro için pazarlık yaptığı söyleniyor.*Star.

GLYHO: Geri alımı yapılan ve sermayesinin %14.69'una tekabül eden hisselerden %5.24'üne tekabül eden 10.7 mn TL'nin iptal edilerek 204.21 mn TL olan sermayesinin 193.5 mn TL'ye indirilmesine karar verilmiştir.

GUBRF: Bilecik Söğüt'te rödovans sözleşmesi ile KOZAL'a satılan maden ruhsatının geri alımı için hazırlık ve değerlendirme çalışmaları sürmekte olup hukuki süreç başlamamıştır. Razi hisselerinin satın alınmasında konsorsiyum ortağı Tabosan'ın özelleştirme borcunun tamamı için kefil olunmuş ve Tabosan'ın iflas kararı üzerine 42.7 mn TL kefalet ödemesi yapılmıştır. Tabosan'dan doğan bu alacağın 12.1 mn TL'si Razi'de %1.31'lik hisselerin devralınmasına konu edilerek hukuki sürece girmiştir. Kalan 30.6 mn TL alacağın 25.3 mn TL'si iflas idaresi tarafından ödenmiştir. Kalan 5.3 mn TL için tahsil süreci devam etmektedir.

IEYHO: Grup şirketleri işletme sermayesi olarak kullanmak üzere FINBN ile 28.5 mn TL tutarında genel kredi sözleşmesi yapmıştır.

KARSN: Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle; 13 - 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hasanağa OSB'de ve 10 - 21 Ağustos 2015 tarihleri arasında ise Bursa OSB'deki tesislerde üretime ara verilecektir.

METRO: Bağlı ortaklığı Metro Turizm'in %16'sına tekabül eden 154 bin adet hisseyi 36.47 TL fiyattan Efes Tur Seyahat'a 5.6 mn TL bedelle satmıştır. Satış karı 4.45 mn TL olup AVTUR'a yapılan hisse satışından elde edilen satış karı 22.2 mn TL'dir.

NETAS: Pay sahibi OEP Turkey şirketle ilgili muhtemel ortaklık, işbirliği ve/veya hisse satışı gibi stratejik opsiyonları tespit ve doğabilecek imkanları değerlendirme niyetinde olduğunu belirtmiştir.

NUGYO: ADEL'in Kartal'daki 17 bin m2 alanlı arsası için yapılacak ihaleye katılma kararı alınmıştır.

Yukarı