09.02.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKGUV: Şirket, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin açmış olduğu "08.02.2017 31.12.2017" tarihleri arasında özel güvenlik hizmet alım işi ihalesinin sözleşmesini 1.623.048 TL bedelle imzalamıştır. Şirket’in %100 Bağlı ortaklığımız Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlık arasında 01.04.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 498 Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik) ile ifa edilecek hizmet alımı işinin 15.980.537,06 TL bedelli sözleşmesi imzalanmıştır.
 • AVGYO (METRO): Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ile 23.12.2015 tarihinde imzalanan geri ödeme planı, 08.02.2017 tarihi itibariyle Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin kalan tüm bakiyeyi ödemesi ile tamamlanmış ve Şirket’in alacağı kalmamıştır.
 • BNTAS: Şirket’in ödenmiş 21.5 mn TL sermayesinin %50 bedelsiz artırılarak 32,25 mn TL’ye çıkarılması kararı alınmış ve konu hakkında SPK’ya başvuruda bulunulmuştur.
 • BOYP: Şirket, inansal yapısının düzeltilerek güçlendirilmesi, likidite pozisyonunun iyileştirilmesi, sürdürülebilir ve karlı büyümeye destek olacak bir bilanço yapısının kurulması amacıyla çeşitli adımlar atılması gerektiğini değerlendirmiştir. Bu hususlar ışığında; ana ortak Boyner Holding A.Ş.'den olan alacak bakiyesinin tamamının Mart ayı sonuna kadar tahsil edilmesine ve 57.7 mn TL’lik sermayenin nakden 200 mn TL artırılmasına (%346,62 bedelli, Rüçhan: 1 TL) karar verilmiştir. Boyner Holding’de bu bedelli sermaye artışına payı nisbetinde katılacağını açıklamıştır.
 • EGLYO: davalı Müflis Kırcı Elektroteknik San. ve Tic. Ltd. Şti. İflas İdare Memurluğu'na ve davalı müflis Kırcı Jeneratör Satış ve Servis Hizmetleri A.Ş. İflas İdare Memurluğu'na sıra cetvellerine itiraz ve alacağın iflas masasına kayıtlarına ilişkin ayrı ayrı açılan davaların bugün yapılan duruşmalarında; "SPK ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna yazılan müzekkerelerin tekitine ve duruşmanın 26.04.2017 tarihine bırakılmasına" karar verilmiştir.
 • FRIGO: Şirket’in iflas ertleme davası dördüncü celsesinde alınan kararlara göre; Olmuksan’ın davaya müdahil olarak katılmasına karar verilmiştir.
 • GOLTS: Daha önce duruş bildiriminde bulunulan 2.fırının planlı revizyon çerçevesinde yapılan bakım ve onarım işleri halen devam etmektedir. Söz konusu fırının tahmini 15 gün içinde faaliyete geçmesi beklenmekte olup, klinker stoku tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyededir ve bu duruştan çimento üretim ve satışlarının etkilenmeyeceği açıklanmıştır.
 • NTHOL / NTTUR: Şirketler Net Holding A.Ş bünyesinde “Devralma (Devrolma) Yöntemiyle Birleşme” kararı almışlardır.
 • SARKY: Kastamonu-Hanönü ilçesi’nde Şirket’e ait 201200541 numaralı IV. Grup Arama Ruhsatı'na ilişkin maden sahasında arama izin talebinin reddine dair Orman Genel Müdürlüğü'nün ret kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talepli dava Şirket lehine sonuçlanmıştır.
 • TTKOM: Şirket 4Ç16 döneminde 1,388mn TL net zarar açıkladı (YF Beklenti: 1,105mn TL net zarar, Piyasa Beklentisi: 1,058mn TL net zarar) YF Araştırma Yorum: Şirketin gelirlerindeki büyüme oranı 2016 hedefi olan %7-9’u aşmayı başardı, ancak FAVÖK rakamı şirketin tahmin aralığı olan 5.5-5.7 mlr TL’nin aşağısında kaldı. 2017 yılı hedeflerine göre toplam gelirlerdeki büyümenin %8-9 aralığında olmasını beklenirken, FAVÖK rakamının 5.8-6.0 mlr TL aralığında olacağı tahmin ediliyor. Beklenenden daha zayıf operasyonel performans ve daha yüksek net zarar rakamına rağmen, Endekse Paralel Getiri önerimizi ve hisse başına 6.50 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Öte taraftan, beklenenden daha kötü operasyonel performans ve net zarar rakamı kısa vadede hisse performansını olumsuz etkileyebilir. Şirket bugün 2016 sonuçlarını değerlendirmek ve 2017 tahminlerini daha detaylı paylaşabilmek amaçlı bir telekonferans düzenleyecek.
 • ULUSE: Arnavutluk Devlet Elektrik Dağıtım Şirketi OSHEE Operatori i Shperndarjes se Energji se Elektrike tarafından, 25.07.2016 tarihinde katılmış olduğumuz ihalenin, Şirket lehine sonuçlanmadığı bildirilmiştir.
Yukarı