07.04.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ADESE: Şirket 2016 yılında temettü dağıtmama kararı almıştır.
 • AKSEN: Şirketin Gana Cumhuriyeti Hükümeti ile yapmış olduğu HFO yakıtlı enerji santrali kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satışı konusundaki anlaşmamızda yapılan tadilata istinaden, anlaşmamızın süresi uzatılarak 5 yıldan 6,5 yıla çıkartılmıştır. Sözleşmenin süresi tarafların mutabakatı ile 6,5 yıl bitmeden uzatılabilecektir. Tarifemiz veya satış garantilerimiz hiçbir şekilde değişmemiş olup, anlaşmada yapılan tadilat sonucu kurulu gücümüz ilk fazı 250 MW, ikinci fazı +120MW olarak iki faza ayrılmıştır. İkinci fazın tamamını veya bir kısmını kurmak tamamen Aksa Enerji'nin inisiyatifine bırakılarak opsiyonel hale getirilmiştir.
 • GARAN: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Ekim 2016 tarihli onayına istinaden, Banka 1 Şubat 2017 tarihinde talep toplama ile 2 Şubat 2017 tarihinde nitelikli yatırımcıya satış ile ihracı gerçekleştirilen 63 gün vadeli, TR0GRAN00AM9 ISIN kodlu, 70.000.000 TL nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (06.04.2017) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
 • HALKB: Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2017 tarih ve 4/97 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 6 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 103 gün vadeli, 400.000.000.-TL nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır.
 • MGROS: Şirketin, 10 adet Migros, 7 adet Migros Jet ve 1 adet Ramstore formatında toplam 18 adet satış mağazası Mart ayı içerisinde hizmete açılmıştır.31 Mart 2017 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı yurtiçinde 1.587 ve yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.626'dır. (2016 sonu: yurtiçi 1.566, toplam 1.605 mağaza)
 • NETAS: Basında çıkan haberlere ilişkin olarak Şirket tarafından 17.02.2017 tarihinde KAP'ta yaptığımız İGA Projesine ilişkin açıklmaya ek olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmadığını bildiririz.
 • NTHOL: Şirket 365.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, geri alınan paylarının itfası suretiyle 27.150.000 TL azaltılarak 338.600.000 TL’ye indirilmesini içermektedir.
 • RODRG: Şirket 2016 yılında temettü dağıtmama kararı almıştır.
 • SAYAS: Şirket ortaklığı Afriquia Gas tarafından ikinci faz kapsamında kanopi ürünlerinin tedariği için teklif çağrısına davet edilmiş olup 5/4/2017 tarihi itibariyle 1.875.000 – 2.125.000 EUR aralığında olan bir teklif sunmuştur. İhale birim fiyat bazlı olup sözleşme bedeli farklı ürün sayısı ve üretim tekniklerine göre şekil alabilecektir.
 • TTKOM: Şirketin 01.02.2017 tarihli özel durum açıklaması ile, Bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye ("Avea"), Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2G ve 3G hizmetleri için hazine payının eksik ödendiğini öne süren iki ayrı rapor tebliğ edildiği açıklanmıştı.2G hizmetleri için daha önce Avea lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince verilmiş olan tahkim kararına ilişkin yerel mahkeme nezdindeki yargılama süreci devam etmektedir. Keza 3G hizmetleri için daha önce iletilen Hazine raporlarına karşı açılan davalar da henüz sonuçlanmamıştır. 01.02.2017 açıklanan söz konusu iki rapora karşı yasal yollara müracaat edilmiş olup yargılama süreçleri devam etmektedir.
 • YAZIC: Şirket 2016 yılında, brüt 0.28 TL net 0.23 TL temettü dağıtma kararı almıştır.
Yukarı