07.03.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: 6 Mart 2017 tarihi itibariyle ABD ile İngiltere'de başlayacak ve piyasa şartlarına bağlı olarak ABD Doları cinsinden sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihraç imkanlarının da değerlendirileceği bir dizi yatırımcı toplantısının düzenlenmesi için BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, SG CIB ve Standard Chartered Bank yetkilendirilmiştir.
 • BAKAN: Şirketin aktif bir faaliyetinin olmaması ve bu durumun 31/12/2016 tarihli kâr veya zarar tablosunun hasılat kalemine yansımış olması, Kurul’un enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere yaptığı esas sözleşme değişikliği başvurusunun Kurulun 19/12/2016 tarihli toplantısında olumsuz karşılanması ve Kurulun aynı tarihli Bülteninde yayımlanan Şirket hakkındaki diğer kararları ve Borsa tarafından 18/01/2016 ve 16/06/2016 tarihlerinde kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle uyarılmasına rağmen, Ofen Enerji'nin devir alınması sürecine ve Anadolu Enerji'ye tesis iadesi işlemlerine ilişkin KAP açıklamalarının gecikmeli olarak yapılması ve/veya yapılmaması gerekçeleriyle, Şirket paylarının 7 Mart tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.
 • BIMAS: Şirket’in 4Ç16 döneminde net kârı 193 mn TL oldu. (YF Beklenti: 169 mn TL kâr / Piyasa Beklenti: 166 mn TL kâr) YF Araştırma Yorum: Şirket bu sonuçlarla beraber yayınladığı 2017 beklentilerinde %15-18 gelir büyümesi bekliyor. Sonuçların beklentileri aşması çok kısa vadeli olarak fiyatlamaları pozitif etkileyebilir.
 • GEDZA: Ana faaliyet konusu olan ‘'Polipropilen oluklu levha imalatı'na ilaveten yan faaliyet konusu olarak; Şirket’in verimliliğinin, gelirlerinin ve buna bağlı olarak karlılığının artırılması için 'Karayolu ile Şehirlerarası Yük Taşımacılığı‘ faaliyetinde bulunulabilmesi için gerekli kurum ve kuruluşlara müracaatların yapılmasına karar verilmiştir.
 • KCHOL/AYGAZ: Aygaz’ın %20 oranında pay sahibi olduğu Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (EYAŞ) yönetim kurulu tarafından, EYAŞ'ın 29 Mart 2017 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında 437.452.900-TL tutarında nakit temettü dağıtılması ve temettü dağıtım tarihinin 4 Nisan 2017 olarak belirlenmesi teklifinin, ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
 • PGSUS: Şirket’in 4Ç16 döneminde net zararı 173 mn TL oldu. (YF Beklenti: 193 mn TL zarar / Piyasa Beklenti: 131 mn TL zarar) YF Araştırma Yorum: Pegasus, 2017 yılında %5-7 oranında bir yolcu büyümesi bekliyor. 4. Çeyrek sonuçlarının beklentilerden yüksek zarara işaret etmesi ve 2017 beklentilerinin önemli bir öngörü sağlamaması hisse fiyatlamaları üzerinde etkili olacaktır.
 • RODRG: Azerbaycan Bakü şehrinde her katı 150 m2 olan 3 katlı toplamda 450 m2 olan bir mağaza için yer belirlenmiştir. Resmi açılış işlemleri ve tadilat sonrası mağaza faaliyetine kısa sürede başlayacaktır. Bu mağaza ile birlikte Azerbaycan da 4. mağazaya ulaşmış bulunuyoruz.
 • RYGYO: Şirket, Kocaeli-Çayırova 31.240 m2 arsa üzerinde bulunan 63.189 m2'lik deponun 9.000 m2'lik depolama alanını "Mobiljet Dayanıklı Tüketim Mamul Mobilya Montaj Servis Ambar ve Nak.Taş.Hiz.San.ve Tic.A.Ş."ye 5 seneliğine kiraya vermiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık KDV dahil 13.000.000 TL gelir elde edilecektir. Aynı bölgedeki 7.037 m2 arsa üzerinde bulunan 7.931 m2'lik deponun 850 m2'lik depolama alanı "TransLogic Lojistik Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş."ye 1 Nisan 2017 tarihinden başlamak üzere 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık KDV dahil 170.000 TL gelir elde edilecektir. Yine aynı bölgedeki 31.240 m2 arsa üzerinde bulunan 63.189 m2'lik deponun 9.000 m2'lik depolama alanı da "Mobiljet Dayanıklı Tüketim Mamul Mobilya Montaj Servis Ambar ve Nak.Taş.Hiz.San.ve Tic.A.Ş."ye 5 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık KDV dahil 13.000.000 TL gelir elde edilecektir.
 • SAYAS: Turkcell tarafından Türkiye geneline yaygın yaklaşık 2000 satış noktasına ilişkin olarak yürütülmekte olan Turkcell Bayi Mağazaları Projesi kapsamında, gerekli ön yeterlilik şartlarına haiz olan Şirket tedarik sürecine davet edilmiştir. Turkcell tarafından yapım ve montaj işlerinin yaptırılacağı birim fiyatlarının belirlenmesi için ek bir ihale yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede oluşacak birim fiyatlar ve bayilerin kesin metrajlarına göre şirkete verilen işin 250.000 TL'den düşük bir hakedişi olacağı tahmin edilmektedir. Bahse konu tutar şirketin yıllık gayri safi gelirleri kapsamında düşük bir tutar olmakla beraber Turkcell Bayi Mağazaları Projesi kapsamında ilk 50 satış noktasından pay alarak başarıyla teslim şirketlerin geriye kalan yaklaşık 1950 noktaya da tedarikte bulunmakta öncelik kazanacağı açıklanmıştır. Ayrıca Şirket’in Daimler AG ile MB Black Projesini yürüten bağlı ortaklığımız imm-network GmbH'da yapılan iç denetim sonucunda proje yönetimine ilişkin muhtelif sorunlar tespit edilmesi hem de Daimler AG'nin belirli ülke organizasyonlarından kaynaklanan, sahaya çıkılması için gerekli izinlerin şirket merkezi ile üzerinde mutabakata varılan takvime göre verilmemesi gibi hususlar nedeniyle projenin 31/3/2017 tarihine kadar tamamlanmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Daimler AG'ye tazminat ödemeleri kapsamında yaklaşık 130.000 EUR tutarında faturalandırma yapılmıştır.
 • TCELL: Şirket, Olağan Genel Kurulu’nu 30 Mart 2017 tarihinde toplama kararı almıştır.
 • ULAS: Şirketimiz ile Konak Evleri İnşaat Turizm Sanayi Tic.Ltd.Şti. arasında imzalanmış olan Taşınmaz Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine ilişkin inşaatın seviye tespit tutanağı ekte yer almaktadır.
 • VAKBN: Banka, 3 Mart tarihinde dış ticaretin finansmanı ile birlikte genel finansman ihtiyaçları çerçevesinde kullandırılmak üzere, ICBC Turkey A.Ş.'nin koordinatörlüğünde ICBC Dubai'den 250 milyon ABD Doları tutarında 3 yıl vadeli kredi temin edilmesine yönelik sözleşme imzalanmıştır.
 • VKGYO: İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde yapımını gerçekleştireceği, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi'nin ana yüklenici ihale süreci tamamlanmış olup, söz konusu işin 711.000.000 TL + KDV bedelle REC Uluslararası İnşaat Yatırım San ve Tic A.Ş.'ye yaptırılmasına karar verilmiştir.
 • ZOREN: Şirket’in %100 bağlı ortaklığı olan Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 50.000 TL olan mevcut sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.150.000.000 TL artırılarak 1.150.050.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış ve yeni sermaye 03.03.2017 tarihinde tescil edilmiştir. Kâr Payı Dağıtım Kararları (BIST-100) BRISA – Kâr Payı Dağıtmayacak. SODA – Hisse Başı Net: 0,2266666 (Genel Kurul Tarihi: 28 Mart 2017 – Planlanan Dağıtım Tarihi: 30 Mayıs 2017) SISE – Hisse Başı Net: 0,0271795 (Genel Kurul Tarihi: 29 Mart 2017 – Planlanan Dağıtım Tarihi: Belli Değil) GOODY – Hisse Başı Net: 0,702753 (Genel Kurul Tarihi: 29 Mart 2017 – Planlanan Dağıtım Tarihi: 5 Mayıs 2017) ANACM – Hisse Başı Net: 0,0957 (Genel Kurul Tarihi: 29 Mart 2017 – Planlanan Dağıtım Tarihi: 30 Mayıs 2017) TRKCM – Hisse Başı Net: 0,09688 (Genel Kurul Tarihi: 29 Mart 2017 – Planlanan Dağıtım Tarihi: 30 Mayıs 2017) PETKM – Hisse Başı Net: 0,34 (Genel Kurul Tarihi: 29 Mart 2017 – Planlanan Dağıtım Tarihi: 14 Nisan 2017) SISE – Hisse Başı Net: 0,10365 (Genel Kurul Tarihi: 30 Mart 2017 – Planlanan Dağıtım Tarihi: 31 Mayıs 2017)
Yukarı