07.03.2016 Şirket Haberleri

Şirket ve Sektör Haberleri

İstanbul Ataşehir'de bulunan Sarphan Finans Park'ı inşa eden Yeni Sarp İnşaat iflas erteleme istedi. 700 milyon lira değerindeki projeye üç kişilik bir kayyum heyeti atandı. Şirketin sahibi Alaaddin Akar, tedbir kararı ile daha rahat bir konuma geldiklerini, amaçlarının projeyi tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek olduğunu vurguladı. *Hürriyet Yorum: Arsa sahibinin Emlak Konut GYO olduğu Sarphan Finanspark projesinde 2015 yıl sonu itibariyle Emlak Konut GYO toplam 227mn TL tutarındaki Şirket payı toplam geliri üzerinden 114mn TL tahsil etmiş durumda. Emlak Konut'un net aktif değeri göz önünde bulundurulduğunda gelir payından kalan tutarın önemsiz bir tutar olduğu düşünmekteyiz. Sarphan Finanspark inşaatının 2015 yıl sonu itibariyle %94'ü tamamlanmış ve satışların yaklaşık %80 bitmiştir. M2 satış fiyatının 10,000 TL'yi geçtiği projenin güçlü satış performansı da göz önünde bulundurulduğunda ilgili Şirket'in iflas erteleme talebinin GYO sektörünün tamamı için alarm niteliği taşıdığını düşünmüyoruz. Bankacılık tarafında ise söz konusu Şirket'in hangi bankaya ne kadar kredisi olduğunu henüz bilmiyoruz. Ancak, bankacılık sektörü güncel Ocak ayı verilerine göre, inşaat sektöründeki takibe düşen kredilerdeki artışı gözlemleyebiliyoruz.

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre, çelik ihracatı yılın ilk 2 ayında 2015'in aynı dönemine göre miktar bazında %5,7 artışla 2,8 milyon tona ulaştı. Söz konusu dönemde ihracat değer bazında ise %23,2 azalışla 1,4 milyar dolar oldu. *Dünya

TEİAŞ Aylık Elektrik Tüketim İstatistikleri'ne göre, tüm zamanların en sıcak şubat ayında elektrik tüketimi 21,14 milyar kilovatsaate geriledi. Ocak ayında tüketim miktarı 23,79 milyar kilovatsaat düzeyindeydi. *Dünya

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca (EPDK), 10 akaryakıt dağıtım şirketine, mevzuata aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle toplam 3.496.167 TL idari para cezası verildi. *Anadolu Ajansı

İflas erteleme uygulamalarında suiistimaller başladığını ifade eden TBB Başkanı Hüseyin Aydın, iflas erteleme müessesesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. *Sabah

ACSEL: Şirket aktifinde bulunan, üretim tesislerinin, depoların ve idari binasının bulunduğu sanayi alanı dışında kalan kayıtlı toplam 171.432 m2 büyüklüğündeki arazilerimizin gerekli imar değişikliği yapılarak "Sanayi Alanı"na çevrilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na yaptığı başvuru kamuya duyurulmuştur.

ADESE: Konya-Bozkır ilçesinde 15 Nisan'da şube açılmasına karar verilmiştir.

AKSA: Şirket 2015 yılı kârından, hisse başı brüt 0,85 TL (net 0,7225 TL) nakit kâr payı dağıtma kararı almıştır. Genel Kurul'a önerilecek kâr payı dağıtım tarihi 4 Nisan olacaktır.

AKSEL: Starpet Garzan Akaryakıt Dağıtım Pazarlama A.Ş.' nin iflas erteleme talebine başvurmasına ilişkin; Holding ile Erkan Pehlivan arasında Staroil Petrolcülük'ün alımına ilişkin sözleşme, Starpet'in iflas ertelemesinin ileride oluşabilecek olumsuzluklarının Holding'e yansımaması için Staroil hisselerinin Erkan Pehlivan'a aynı şartlarda iadesine ve iade nedeniyle değerleme işleminin sona erdirilmesine, Staroil'in alımı için başlatılan %250'lik bedelli sermaye artırımı kararının iptaline ilişkin SPK'ya başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

ALARK: Şirket bağlı ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin liderliğindeki konsorsiyumun, Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığının düzenlediği Alma-ata Çevreyolu Yapım ve İşletilmesine ilişkin PPP ihalesine 26.11.2015 tarihinde sunduğu teklif ilgili ihale komisyonu tarafından değerlendirilerek en iyi teklif sahibi olduğu Holding'e bildirilmiştir. Konsorsiyum'un 2016 yılı Mart ayı içerisinde sözleşme müzakerelerine başlaması beklenmektedir.

ANSA: 50 bin adet (A) grubu imtiyazlı pay sahibi Oğuz Murat Otay, söz konusu payların satışına ilişkin potansiyel alıcılar ile görüşmelere başlandığını bildirmiştir.

ASUZU: Şirket 2015 yılı kârından, hisse başı brüt 0,5 TL (net 0,425 TL) nakit kâr payı dağıtma kararı almıştır. Genel Kurul'a önerilecek kâr payı dağıtım tarihi 31 Mayıs olacaktır.

BFREN: Şirket 2015 yılı kârından, hisse başı brüt 4,728963 TL (net 4,0196180 TL) nakit kâr payı dağıtma kararı almıştır. Genel Kurul'a önerilecek kâr payı dağıtım tarihi 4 Nisan 2016 olacaktır.

BOYNR: 29 Şubat'tan bu yana işlem tahtası kapalı olan Şirket'in Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamındaki Merkezi Kayıt Kuruluşu süreci 04/03/2016 tarihinde tamamlandığından, Şirket payları 07/03/2016 (bugün) tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılacaktır.

CELHA: Şirket üretim tesislerinde 5 - 14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek teknik bakım işlemleri nedeniyle üretim faaliyeti tamamen durdurulacaktır. 14 Mart 2016 saat 00.00 itibari ile tüm işletme hatlarını kapsayacak şekilde üretime yeniden başlanacaktır.

DAGI: Şirket'in %49,31034 oranında bedelsiz sermaye artırımı (14.3 mn TL nominal değerli) pay dağıtım tarihi 8 Mart olarak belirlenmiştir.

ENKAI: Şirket 2015 yılı kârından, hisse başı brüt 0,08 TL (net 0,071008 TL) nakit kâr payı dağıtma kararı almıştır. 29 Mart tarihindeki Genel Kurul'a önerilecek kâr payı dağıtım tarihi 4 Nisan 2016 olacaktır.

ETILR: Şirket ürünlerinin bir televizyon programında ödül olarak tanıtımı için MNG Reklam Pazarlama ve Prodüksiyon A.Ş. firması ile reklam anlaşması imzalanmıştır.

FENER: Şirket, tahsisli sermaye artışında kalan 3.28 mn TL'lik kısmı 41,14 TL fiyatla TSP'de satışını gerçekleştirerek, tahsisli sermaye artışını tamamlamış ve satıştan 134.939.200 TL fon sağlanmıştır. Böylece halka açık kısmın sermayedeki payı %32,93 olmuştur.

GARAN: Banka, 2015 yılı kârından, hisse başı brüt 0,135 TL (net 0,11475 TL) nakit kâr payı dağıtma kararı almıştır. 31 Mart tarihindeki Genel Kurul'a önerilecek kâr payı dağıtım tarihi 25 Nisan olacaktır.

GEDIK: SPK Şirket'in %20 bedelsiz sermaye artırım işlemine onay vermiştir.

IDAS: Şirket adına tescil edilmiş "İdaş" markasının marka tescil belgelerinde belirtilen bütün emtia ve hizmet sınıfları için geçerli olacak şekilde tüm hak ve vecibeleri ile birlikte 13.75 mn TL bedelle TEKSAL Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("TEKSAL")'a satışının Türk Patent Enstitüsü nezdinde devir işlemleri tamamlanmış olup, gelen tutar ile Şirket'in 4.128.643,04 TLvergi borcu ile 1.727.071,29 TL SGK borcu ödenmiştir.

KOZAL/KOZAA/IPEKE: Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile Şirket'lere atanan kayyım heyetlerinde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre Mustafa Akçil Yönetim Kurulu Başkanı (YKB), Hayrullah Dağıstan YKB Yardımcısı; Hamza Yanık, Arif Yalçın ve Hikmet Keleş YK üyesi olarak atanmıştır.

KUTPO: Şirket 2015 yılı kârından, hisse başı brüt 0,0501 TL (net 0,0426 TL) nakit kâr payı dağıtma kararı almıştır. Teklif, 29 Mart tarihli Genel Kurul'da görüşülecektir.

ORGE: Şirket, daha önce hukuki yollara başvurduğunu açıkladığı internette yer alan haberlere ilişkin olarak, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğince talebin kabulü ve söz konusu yayına erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

OZBAL: Şirket ortaklarının bir kısmının elinde bulunan ve Şirket sermayesinin %51'ine tekabül eden 7.9 mn adet B grubu hissenin Erciyas Holding A.Ş'ye devri neticesinde Şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucu gerçekleştirilen zorunlu pay alım teklifi tamamlanmış olup, 22 Şubat-4 Mart tarihlerindeki pay alım teklifine karşılık veren bulunmamıştır.

PETKM: Şirket 2015 yılı kârından, hisse başı brüt 0,315 TL (net 0,26775 TL) nakit kâr payı dağıtma kararı almıştır. 28 Mart tarihindeki Genel Kurul'a önerilecek kâr payı dağıtım tarihi 27 Haziran olacaktır.

SANEL: Şirket 2015 yılı kârından, hisse başı brüt 0,0453 TL (net 0,0385 TL) nakit kâr payı dağıtma kararı almıştır. 28 Mart tarihindeki Genel Kurul'a önerilecek kâr payı dağıtım tarihi 30 Eylül olacaktır.

SELGD: Şirket aktifinde yer alan ve kullanımda olmayan konut + ticari imarlı Aydın-Germencik'te yer alan ve yatırım amacıyla bulunan deponun onaylanan "Kentsel dönüşüm kapsamına alınması" müracaatı sonrası deponun boşaltılması ile kısmi yıkım işlemleri başlamış olup, konsept proje kapsamında değerleme çalışması devam etmektedir.

SKBNK: Banka'da, Milli Servet Fonu "Samruk-Kazyna" JSC'ye ait olan ("SK") %19,37'lik paya isabet eden 224.353.416,49 TL nominal değerli hissenin "Kazkommertsbank" JSC ("KKB")' ye devrine ilişkin Rekabet Kurulu onayı verilmiştir.

SODA: Şirket, 2015 yılı kârından, hisse başı brüt 0,3636363 TL (net 0,3090909 TL) nakit kâr payı dağıtımı tarihini, 23 Mart tarihinde yapılacak Genel Kurul'a 29 Nisan olarak teklif etme kararı almıştır.

SRVGY: İştirak "Deks Yatırım A.Ş"nin sermayesinin 6 mn TL artırılması hususunun görüşüleceği Genel Kurul toplantısı, söz konusu sermaye artırım maddesi genel kurul gündeminden çıkarılmış olduğundan sermaye artırım kararı alınamamıştır.

TKNSA: Serra Sabancı sahibi olduğu Şirket paylarından borsada satış yapacağını açıklamıştır. Yorum: Serra Sabancı Teknosa'nın %5,2'sine sahip. Haber akışının kısa vadede hisse üzerinde etkili olmasını bekliyoruz.

TOASO: Bursa'da Tofaş tarafından geliştirilip, üretilen Fiat Egea Sedan, Avrupa'dan sonra Amerika kıtasında da satılmaya başlanacak. Avrupa'ya Tipo ismiyle satılan ‘Egea', Amerika kıtasında ilk etapta Meksika pazarına ihraç edilecek ve ‘Dodge' markası altında ‘Neon' ismiyle satılacak. Egea, Doblo'dan sonra Tofaş'ın Amerika kıtasına ihraç ettiği ikinci model olurken, Bursa'daki fabrikada üretilen marka sayısı da 7'ye yükselecek. *Hürriyet Yorum: Yeni pazarların coğrafi riskleri dağıttığını düşündüğümüz Şirket açısından yeni kapasite artışları için tetikleyici olabileceğini düşünüyoruz.

TRGYO: Şirket'in bugün bilanço açıklaması bekleniyor. (YF Beklentisi: 987 mn TL kâr, Piyasa Konsensusu 964 mn TL kâr)

TTRAK: Türk Traktör'ün açıkladığı satış rakamlarına göre Şubat ayında yıllık bazda %7 düşerek 3.501 adet seviyesinde satış gerçekleşirken, ilk iki ayda %9 büyüdü. Yurtiçi satışlar yıllık %5 azalırken, ihracat %11 düşüş gösterdi. Yorum: Haber akışının hafif negatif etkilemesini bekliyoruz.

VAKBN: Banka, 2015 yılı kârından, hisse başı brüt 0,04 TL (net 0,034 TL) nakit kâr payı dağıtma kararı almıştır. 29 Mart tarihindeki Genel Kurul'a önerilecek kâr payı dağıtım tarihi 31 Mayıs olacaktır.

VERTU: Investco Holding, 3,22-3,23 TL fiyattan 73.378 adet alış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %1,91'den %2,05'e
yükseltmiştir.

VKFGY/VAKBN: Şirket ile Vakıfbank arasında, Şirket portföyünde bulunan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ndeki arsalar üzerine yapılacak Vakıfbank Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri'nin Şirket tarafından yaptırılması ve uzun süreli kiralanması konusunda imzalanmış olan Ön Protokolün uygulama esaslarını belirlemek maksadıyla taraflar arasında "1.Uygulama Protokolü" imzalanmıştır.

VKFYO: İsmail İpek, 0,95-0,96TL fiyattan 170.227 lot Şirket hissesi alarak pay oranını %4,61'den %5,46'ya yükseltmiştir.

Yukarı