06.07.2015 Şirket Haberleri

AFYON: SPK, 6 Temmuz'dan itibaren bedelli sermaye artırım süreci tamamlanıncaya kadar (rüçhan hakları ile makbuzların kaydi paya dönüşümü tamamlanıncaya kadar) brüt takas uygulanmasına karar verilmiştir.

AKFEN: Hisse geri alım programı kapsamında 3 Temmuz'da 7.08-7.24 TL fiyat aralığından 29 bin adet hisse alınmıştır.

ANELT: VRSGS tarafından 3 Mart 2015 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı kararlarının iptali ve özel denetçi atanması talebiyle açılan davada özel denetçi atanması talebi temyiz talebi kapalı olmak üzere reddedilmiştir. Bir internet sitesi aleyhine yapılan haberler nedeniyle toplam 15 bin TL'lik tazminat davası açılmıştır.

BIMAS: Abdulrahman El Khereiji 1.5 mn adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK'ya başvuru yapmıştır.

DOCO: Bugün hisse başına 1.20 Euro temettü ödemesi yapılacaktır. Düzeltilmiş fiyat 241.07TL'dir.

GEREL: VRSGS 3 Haziran'da 2.50-2.52 TL fiyat aralığından 330 bin adet hisse satmıştır.

HLGYO: Şirket payının %50.5 olduğu ve satışların devam ettiği 254 adet konut ve 73 adet ticari üniteden oluşan Referans Bakırköy projesinde 2015 yılı ilk altı ayında 52 adet bölümün 27.6 mn TL bedelle satışı gerçekleşirken 54 adet bölümün 34.6 mn TL bedelle devir teslimi yapılmıştır. 30 Haziran sonu itibarıyla 276 adet bölümden 189.2 mn TL satış geliri elde edilmiş olup toplam teslim edilen 146 adet bölümden 114.5 mn TL gelir kaydedilmiştir.

ISGYO: 13 bin metrekare alanlı betonarme karkas halinedeki Güneşli Ofis Binası 69.5 mn TL bedelle satılmıştır.UFRS'ye göre 35 mn TL kar elde edilmiştir.

KAREL: TCELL ve Turkcell Superonline ile Outdoor MW RL projesi kapsamında 4.85 mn USD bedelli malzeme, yazılım, kurulum ve bakımı kapsayan niyet mektubu imzalanmıştır.

LOGO: Bağlı ortaklığı Logobi Yazılım'ın , Coretech Bilgi Tekonolojilerinin ve Netsis Yazılım'ın kolaylaştırılmış usulde devralınarak birleşilmesine SPK onay vermiştir.

MGROS: Haziran ayında 9 adet Migros, 23 adet Migros Jet, 1 adet Macrocenter ve 1 adet Ramstore formatında toplam 34 adet satış mağazası açılmıştır. 30 Haziran sonunda mağaza sayısı yurtiçinde 1,250 (1,227 süpermarket ve 23 hipermarket), yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 46 olmak üzere toplam 1,296'dır. (2014 sonu: yurtiçi 1,148, toplam 1,190 mağaza)

NTHOL: SPK'ya 30 mn TL sermayeli yeni bir aracı kurum kurulması için başvuru 3 Temmuz'da yapılmıştır.

NUHCM: Nuh Eskiyapan 6 Temmuz-6 Ağustos arasında hisse satışı yapacağını açıklamıştır.

OZRDN: Bugün %21.79 bedelsiz sermaye artışında hak kullanımı gerçekleşecektir.

SASA: SPK, Erdemoğlu Holding'in şirketin %51'ini almasıyla ilgli olarak satışın duyurulmasından önceki altı aylık günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması 1.6515 TL, anlaşmanın açıklanmasından sonra Erdemoğlu tarafından yapılan en yüksek pay alım fiyatı 2.46 TL ve hisse başına ödenen 0.9445 USD fiyatın çağrıdan önceki TCMB alış kuru üzerinden belirlenen fiyatından yüksek olanı zorunlu pay alım teklifine konu edilmesine ve 2 aylık sürenin dolduğu 30 Haziran'dan itibaren tebliğe göre hesaplanacak faizin eklenmesiyle zorunlu pay alım fiyatının belirlenmesine karar vermiştir.

SKTAS: Muzaffer Kayhan 438 bin adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK'ya başvuru yapmıştır.

TTRAK: Haziran ayında üretim 4004 adet yurtiçi satış 3016 adet ve ihracat 1135 adet olmuştur. Altı aylık toplam üretim 22176 adet yurtiçi satış 16438 adet ve ihracat 6598 adet olmuştur.

YYGYO: 53.76 mn TL bedelsiz sermaye artış kararı SPK tarafından onaylanmıştır.

Yukarı