06.04.2016 Şirket Haberleri

Şirket Haberleri

AKGUV: Akdeniz Girişim Holding A.Ş, 3.1 mn lotluk payın borsada işlem görmesi hususunda MKK'ya başvuruda bulunmuştur.

EGLYO (VERUS): Şirket, girişim sermayesi yatırımı olan Enda Enerji Holding A.Ş'de sahip olduğu payların tümünün satışına dair Verusa Holding A.Ş.'den toplam 6.209.400,80 TL tahsil etmiş olup, bakiyenin 15 Nisan 2016 tarihine kadar tahsil edilmesi yönünde taraflar mutabık kalmıştır.

FLAP: Şirket, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı tarafından 2016 yılı Kasım ayında Ankara'da gerçekleştirilecek olan "12. Hipofiz Sempozyumu"nun organizasyonu görevini üstlenmiştir.

GEREL: Axa Poland, 2,27 TL fiyattan 960.673 lot hisse satarak pay oranını %5,05'ten %3,13'e düşürmüştür.

KCHOL: Holding'in brüt 0,291 TL (net 0,24735 TL) temettüsü 12 Nisan'da dağıtılacaktır.

KOMHL: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 1.285.500 TL bedelli fotokopi kağıdı ihalesi işini, grup şirketlerinden Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San.Tic. A.Ş. almıştır.

KRSAN (ETILR): Şirket, ETILR payları ile ilgili olarak 1,20-1,40 TL fiyattan 481.220 adet satış işlemi gerçekleştirerek, pay oranını %22,93'ten %18,79'a düşürmüştür.

MEPET (TRCAS): Dörtdivan Bolu mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonları, Sungurlu Mavi Ocak Akaryakıt istasyonu, Susurluk Akaryakıt İstasyonu ve Üniversite-Edirne Akaryakıt İstasyonu ile ilgili Shell-Turcas A.Ş. ile imzalanan bayilik sözleşmesi çerçevesinde 5 yıllık yatırım bedeli olan toplam 16.1 mn TL'n,n 4.6 mn TL'si tahsil edilmiş olup, 10 mn TL'si daha fatura edilmiştir.

NUHCM: Şirket'in basında çıkan haberlere ilişkin olarak yaptığı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açmış olduğu ÇED olumlu kararının iptali istemli dava, Kocaeli 2. İdare Mahkemesi tarafından ret edilmiştir. Davacının gerçekleştirdiği temyiz işlemi üzerine Danıştay 14. Dairesi kararı bozarak ÇED olumlu kararının iptaline karar vermiştir. Danıştay kararına istinaden gerekli hukuki girişimlerde bulunulmuştur.

RYGYO: Şirket portföyünde yer alan Antalya-Kepez'de 3.000 m2 arsa üzerinde bulunan 5.730 m2'lik deponun 1.600 m2 depolama alanı için Seher Gıda Pazarlama San.ve Tic.A.Ş. ile toplam 5 yıllığına kira sözleşmesi imzalanmıştır. Depolardan 5 yılda yaklaşık 2 mn TL gelir elde edilecektir.

THYAO: Şirket'in dün gerçekleşen Genel Kurul'unda, daha önce açıkladığı pay geri alım programı kabul edildi.

TTRAK: Türk Traktör, Mart ayında 4.798 adet traktör üretimi gerçkleştirirken, müşteriye fabrikadan 3.486 adet satış gerçekleştirirken 1.258 adet traktörü de ihraç etmiştir. Yorum: Toplamda satılan 4.744 adet traktör, geçen yılın aynı dönemine göre %9'luk bir artışa işaret etmektedir.

TUPRS: Şirket'in brüt 6,5 TL (net 5,525 TL) temettüsü 6 Nisan'da (Bugün) dağıtılacaktır.

ULAS: Şirket ile Konak Evleri İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti ile yapılan sözleşme gereği, Şirkete ait olan arsa ile ilgili T.C.Alanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yapı ruhsatının alındığı Konak Evleri İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.'nce bugün itibariyle şirketimize bildirilmiştir.

VAKBN (SKBNK): Şirket'in bir gazetede çıkan ve diğer basın yayın organlarında yer verilen "Kazak BTA'nın Şekerbank'taki 9.4'lük hissesi icradan satılacak" başlıklı haber ile ilgili yaptığı açıklamada 2007 yılında BTA Bank JSC'nin teminat mektubu ile kredi kullandırılan ELT Lojistik Ltd. Şti.'nin kredi geri ödemesinde yaşanan aksama nedeniyle BTA Bank JSC ve BTA Securities JSC aleyhine açılan alacak davası Banka lehine sonuçlanmış; Mahkeme kararının infazı için başlatılan icra takibi çerçevesinde BTA Securities JSC'nin maliki olduğu Şekerbank T.A.Ş. hisselerinin bir kısmı İcra Müdürlüğü'nce satışa çıkartılmıştır. Konu ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

VERTU (GEREL): Yüksel Kardeş, opsiyonunu kullanmak amacıyla TSP başvurusunda bulunarak, satış işlemi 2,70 TL fiyattan 6 Nisan'da gerçekleştirilecektir.

YGGYO: Şirket portföyünde bulunan Ankamall Alış Veriş Merkezindeki kiracılarımızdan sözleşme yükümlülüklerini yerine getiren kiracılarımıza kesilecek kira faturalarında müktesep hak teşkil etmemek, Şirketimiz lehine olan düzenleme haklarına halel gelmemek, kira bedellerinden tenzilat yapıldığı anlamına gelmemek üzere, sabit kur uygulamasına ek olarak Nisan 2016 faturalarına uygulanmak üzere ilave %17 indirim yapılmasına karar verilmiştir.

YKGYO: Şirket'in Ankara-Ankara projesine ilişkin olarak yıkım işlemi iptaline ilişkin mahkeme kararına temyiz başvurusunun reddedildiği ve kararın Danıştay'ca onaylandığı açıklanmıştır. Karar düzeltme yolu 15 gün içinde mümkündür.

ZOREN: Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ Denizli ve Aydın il sınırlarında yer alan Karataş mevkiinde kurmayı planladığı ve daha önce önlisans aldığı 95,2 MW kurulu güce sahip olacak Kızıldere III jeotermal enerji santrali projesi için önlisans süresi içinde yapılması gereken işlemleri tamamlayarak üretim lisansı almak üzere EPDK'ya başvurmuştur. EPDK, Şirket'in Konya-Çumra'da kurmayı planladığı 18 MW kurulu güce sahip olacak Alibeyhöyüğü Güneş Enerji Santrali Projesi için Şirketimize 30 ay süreyle geçerli olacak önlisans vermiştir.

Yukarı