05.04.2016 Şirket Haberleri

Şirket Haberleri

AKSA: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,85 TL (Net 0,7225 TL) nakit temettüsünü 6 Nisan'da ödeme kararı almıştır.

AYGAZ: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 1,05 TL (Net 0,8925 TL) nakit temettüsünü 11 Nisan'da ödeme kararı almıştır.

BISAS: Şirket, iş akidleri fesh edilen çalışanlarının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına karşılık verdiği senetlerden son taksit ödeme vadesi 05.04.2016 olan toplam 1.047.702,00 TL'lik senet bedellerini ödemiş olup, kıdem ve ihbar tazminatı yükümlülüğü kalmamıştır.

BMEKS: Şirket'in geri alımları sona ermiş olup söz konusu işlemlerde, pay başına ortalama 2,04 TL fiyattan olmak üzere toplam 4.483.252,55.TL tutarında kaynak kullanılmıştır.

DGATE: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başına brüt 0,5 TL (net 0,425 TL) nakit temettü ödenmesi kararı almıştır. Söz konusu temettünün 26 Mayıs'ta ödenmesi hususu, 17 Mayıs'taki Genel Kurul onayına sunulacaktır.

ENKAI: Şirket, 200 mn TL'lik bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak temettü için SPK'ya başvuruda bulunmuştur.

EUHOL: Şirket iştiraki Ege Sigorta A.Ş. 'da yaşanan olumsuz olaylardan dolayı finansal sorunların çözümü için dışarıdan likidite temini yerine, iştirak ve bağlı ortaklıkların hisselerinin satılarak nakde çevrilmesinin daha yerinde olacağı fikrinden hareketle Avrupa Merkez Bankalarının izlediği aşırı likidite ve negatif faiz politikası nedeniyle kar yaratma ve temettü ödeme konusundaki zorluklar dikkate alınarak Almanya'da mukim Eurocity Bank AG'deki hisselerinin satılmasına karar vermiştir.

GEDZA: Şirket'in %77 oranında hissedarı olduğu Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taş. A.Ş, Kayseri'de kurulu bulunan Sümer Plastik'e ait PP oluklu levha komple üretim hattını satın almak için görüşmelere başlamıştır

GLRYH: Yönetim Kurulu Üyesi Asiye Güler, 1.10 TL fiyattan 474.064 lot satış işlemi gerçekleştirerek Şirket'teki pay oranını sıfırlamıştır.

GYHOL: Erhan Topaç, 1 yıl içerisinde şirket paylarında sahibi olduğu 7.5 mn lotluk kısmı borsada satma kararı almıştır.

INDES: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başına brüt 0,6025247 TL (net 0,512146 TL) nakit temettü ödenmesi kararı almıştır. Söz konusu temettünün 26 Mayıs'ta ödenmesi hususu, 16 Mayıs'taki Genel Kurul onayına sunulacaktır.

ISBIR: Şirket hisse başı brüt 1 TL (Net 0,85 TL) nakit temettüsünü 1 Eylül'de ödeme kararı almıştır.

KRSTL: Şirket, ay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu 16 mn adet 250 ml alüminyum kutu ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesini kazanmıştır.

LKMNH: Şirket, 2.400 m2 kapalı alana sahip işletilmek üzere kiraladığı tıp merkezi için gerekli olan ruhsatın alımı konusunda Medusa Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile 1.5 Milyon TL tutarla anlaşmıştır.

OYLUM: Nazım Özdemir, 1,71-1,85 TL fiyat aralığından 122.983 adet alış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %4,98'den %6,36'ya yükseltmiştir.

PGSUS: Şirket'in iştiraki Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi sermayesinin %10'unu temsil eden (B) Grubu nama yazılı paylara ilişkin alım hakkının kullanım süresi diğer pay sahipleri ile varılan mutabakat uyarınca 31.05.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

TKNSA: Serra Sabancı, 6,45-6,48 TL fiyat aralığından 86.684 adet hisse satışı gerçekleştirerek pay oranını %4,65'ten %4,58'e çekmiştir.

TRCAS: Şirket'in yayınladığı 2016 projeksiyonlarına göre iştiraklerden 590 mn TL FAVÖK beklenirken, 53 mn TL JES yatırımı projekte edilmiştir.

VERTU(GEREL): GEREL Hakim ortağı Yüksel Kardeş, alım hakkı kullanılmayan son 2.5 mn adet pay için hisse başı 2,70 TL fiyattan hakkını kullanmak istediğini, söz konusu işlemi 11 Nisan tarihinde BIST Toptan Satışlar Pazarı'nda gerçekleştireceğine yönelik başvuruda bulunmuş ve gerekli işlemlere başlanmıştır.

ZOREN: Şirket'in %100 bağlı ortaklığı ("Zorlu Jeotermal") Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alaşehir 3 Jeotermal Enerji Santrali projesinin önlisans başvurusundaki kurulu gücün 30 MW'dan 50 MW'a yükseltilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yaptığı başvuru kabul edilmiş olup, Zorlu Jeotermal'e karar tarihinde yürürlüğe giren ve 30 ay süreyle geçerli olacak önlisans verilmesine karar verilmiştir.

Yukarı