04.04.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSA: Şirket genel kurulu, 0,85 TL net nakit temettü kararını onaylamış tır. Söz konusu temettü 5 Nisan’da dağıtılacaktır.
 • AKSEN: Gana santralinin bakanlık kabulü için çalışmalarımız devam ediyor olup, santralimizin 192.5 MW kurulu güç ile ticari faaliyetlerine başlaması beklenmektedir. Geçen haftadan itibaren 102.5 MW kurulu güçteki ilk bölüm aralıksız üretime başlamıştır. Bu bölüme ilişkin bakanlık kabulünün bu hafta sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Geriye kalan motorların bölüm bölüm Mayıs ayı sonuna kadar devreye alınması planlanmaktadır. Madagaskar santralimizin Temmuz ayı sonu, Mali santralimizin ise Haziran ayı sonunda devreye girmesi öngörülmektedir.
 • ANSA: Mine Tozlu tarafından Şirket’e yapılan açıklamada, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na muafiyet talebine ilişkin başvurusunu yaptığı belirtilmiştir.
 • ARSAN: Şirket’in kayıtlı sermaye tavanının 2021 yılına kadar geçerli olmak üzere 100 mn TL’den 150 mn TL’ye yükseltilmesi için SPK başvurusunun gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
 • DENGE: Şirket, paylarının geri alımı için; geri alıma konu pay adedi azami 1.000.000 adet veya kullanılacak fon tutarı azami 2.500.000 TL olmak üzere yeni bir pay geri alımı süreci başlatılmasına karar vermiştir.
 • EKGYO: Emlak Konut GYO, 1. Çeyrek konut satış verilerini açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde 2,833 ünite konut satışı gerçekleşirken, geçtiğimiz yıla göre artış %145 seviyesinde oldu. Emlak Konut, kampanyanın etkisi ile 1Ç17’deki konut satış hedefi olan 1,350 üniteyi de aşmış oldu. Toplam satış geliri 2,878 milyon TL olarak gerçekleşirken, verilere göre metrekare başına ortalama satış değeri 7,011TL olarak gerçekleşti. Söz konusu satışların 68.984.782,00 TL değerindeki, 82 adeti yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.YF Araştırma Yorum: Bu olumlu gelişme piyasa tarafından beklenmesi nedeni ile, hisse performansına olabilecek olumlu etkinin şu aşamada sınırlı kalmasını bekliyoruz. Hatırlatmak gerekirse, Şubat ayında başlayan konut kampanyası ile piyasaya göre daha düşük konut kredisi oranları sağlandı ve bu gelişme güçlü satış performansını destekledi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirket’in yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu BB+ olarak, görünümü durağan olarak belirlemiştir.
 • ETILR: Şirket, üretim fonksiyonlarının geliştirilmesi, merkez ofisi ve deposunun bir arada olmasıyla operasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve yüksek verimlilik elde etmek amacıyla, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Orhanlı Organize Sanayi Bölgesi ve diğer amaca uygun Organize Sanayi Bölgeleri'ni de seçenekler arasında tutarak uygun şartlarda yeni bir tesise taşınması için gerekli çalışmalar için şirket personelini yetkilendirmiştir.
 • GARAN: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Banka’ya idari para cezası verildiği, idari para cezasının Bankamız tarafından ödendiği ve kararın iptali için, süresi içinde Bankamızca dava açılmış olduğu belirtilmişti. İlk derece mahkemesi davanın reddine karar vermiştir. İlk derece mahkemesinin kararı hakkında istinaf yoluna başvurulmuştur.
 • ISGYO: Şirket, bedelsiz sermaye olarak dağıtacağı 63.750.000 TL’lik temettü için (Sermaye’nin %7,5’i) yönetim kurulu kararı almıştır.
 • NETAS: Şirket 2016 yılı net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması suretiyle özsermayeye eklenmesi kararını almıştır.
 • TTKOM: Şirket’in Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ ile imzalamış olduğu, vadesi 31 Mart 2017 olan, 100 milyon ABD Doları tutarlı kredi anlaşmasının vadesi 3 yıl uzatılmıştır. Kredinin yeni 3 yıllık vade için belirlenen faiz oranı yıllık LIBOR + %1,75'dir.
 • ULUSE: Şirket, Kâr Payı dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu kararını revize ederek, planlanan dağıtım tarihinin bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle, 6 Eylül olarak değiştirilmesine karar vermiştir.
 • ISATR, ISBTR, ISCTR , ISKUR ve TUPRS bugün temettü dağıtacak.
Yukarı