04.04.2016 Şirket Haberleri

Şirket Haberleri

ASELS: Şirket ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında toplam bedeli 93.299.188 USD bedelle sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında geliştirilip üretilecek olan sistemlerin teslimatı 2018 yılı içinde gerçekleştirilecektir.

BAKAB: Şirket yerel basında çıkan İzmir Kınık Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapacağına dair haberin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştır.

BRISA: Aksaray Fabrikası Komple Yeni Yatırımımıza ait mevcut yatırım teşvik belgesi ile bu belge kapsamındaki 168.293.500 TL tutarındaki yerli ve 76.143.961 FOB$ tutarındaki ithal makine ve teçhizat listeleri iptal edilerek yerine, teşvik belgesi ile bu belge kapsamındaki 288.115.567 TL tutarındaki yerli ve 99.084.014 FOB$ tutarındaki ithal makine ve teçhizat listeleri revize edilerek onaylanmış ve bu nedenle Aksaray Fabrikamızın toplam yatırım harcama rakamı 497.385.001 TL'den 755.998.847 TL'ye çıkarılmıştır.

CLEBI: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 3 TL (net 2,55 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettünün 27 Nisan'da dağıtılması hususu 20 Nisan'daki Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

CRDFA: Şirket, İstanbul-Ataşehir'de 1 mn TL sermayeyle yeni bir şube kurulmasına karar vermiştir.

DENIZ: Banka, ödenmiş sermayesini 750 mn TL nakden, 750 mn TL bedelsiz kâr payı şeklinde artırarak 3.316.100.000 TL'ye yükseltmek konusunda SPK'ya başvurmuştur.

DOAS: Şirket'in hisse başı brüt 1,3636364 TL (net 1,1590909 TL) nakit temettüsünün dağıtım tarihi 7 Nisan olarak belirlenmiştir.

DZGYO: Davacı Ankara İli Etimesgut İlçesi Eryaman Göksu Alışveriş Merkezi tarafından İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde açılan "İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)" konulu davaya ilişkin mahkemenin "Yetki nedeniyle Reddine" ilişkin gerekçeli kararı Şirket'e tebliğ edilmiştir.

EGCYO: Tan Egeli, 0,38 TL fiyattan 1.090.000 adet hissenin satış işlemini Borsa dışında gerçekleştirerek, pay oranını %9,43'ten %4,47'e çekmiştir.

EKIZ: Şirket'in sahip olduğu ve İzmir-Menderes'te yer alan Yağ Asidi İşleme Tesisinin arsa ve binasının AEGEAN Kimya San. ve Tic. A.Ş'ne 5.3 mn TL bedelle satışına ilişkin prosedürler büyük ölçüde tamamlanmıştır.

EUYO: Bülent Çitçi, 0,43 TL-0,46 TL fiyat aralığından 850.240 adet satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %7,012'den %2,75'e çekmiştir.

GLRYH: Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Asiye Güler, 1,09-1,11 TL fiyattan 210 bin lot satış işlemi gerçekleştirerek %7,6'dan %5,27'ye çekmiştir.

GOZDE: Bağlı ortaklıklardan İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş., Rotopaş Ambalaj Sanayi ve Ticareti A.Ş.'de toplam sermayenin %48'ine tekabül eden 72.000 adet payı $10 mn bedelle satın almıştır. Rotopaş Ambalaj Sanayi ve Ticareti A.Ş 'nin, İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş'nin bağlı ortaklığı Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş. tarafından devralınması suretiyle iki şirketin birleştirilmelerine karar verilmiştir.

KLMSN: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,0623608 TL (net 0,0594376 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettünün 31 Mayıs'ta dağıtılması hususu 5 Mayıs'taki Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirket, ana hissedarı Metalfrio Solutıons Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.den, halihazırda Polonya'da Şirket ürünlerinden olan endüstriyel tip derin dondurucu satış ve pazarlaması alanlarında faaliyet gösteren ''Metalfrio Solutions Poland Spolka z ograniczona odpowiedzialnocia'' tamamını 176.807 Euro'ya satın alma kararı almıştır. Bu işlem sonrası 30 Haziran 2016 mali tabloları konsolide olarak yayınlanacaktır.

LOGO: Şirket 2016 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre Şirket, ciroda %20 artış, FVAÖK'te %22 büyümeyle marjı 1 puan artırarak %43'e çekmeyi hedeflemektedir.

PSDTC: Şirket, iç kaynaklardan 2.925.000 TL'lik sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuştur.

SAFGY: Şirket, kurlarda görülen aşırı dalgalanmalar neticesinde Akasya AVM ve Yaşam Merkezi'ndeki mevcut kiracılarından, münhasıran kira bedellerini kira sözleşmelerinde öngörülen süre ve esaslar dahilinde gecikmeksizin düzenli ödeyen ve Şirketimiz ile hukuki uyuşmazlık içerisinde bulunmayan kiracıları arasından ihtiyari olarak belirlenecek olanlara Nisan ayı kira dönemi ile sınırlı olmak üzere; kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki Dolar kuruna %10 oranında indirim uygulanmasına ve uygulanan bu indirimle 2,70 TL'nin taban kur olarak belirlenmesine, kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki kurun 2,70 TL' nin altında olması halinde kira dönemindeki geçerli kurun uygulanmasına karar vermiştir. Akasya Acıbadem Projesi Kent etabının yönetimi için kurulan ve Şirket'in %100 bağlı ortaklığı "AKYAŞAM Yönetim Hizmetleri A.Ş" nin 9.9 mn TL'lik sermaye artırımına nakden taahhüt edilerek iştirak edilmesine ve bedelin peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.

SARKY: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,15 TL (net 0,1275 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettünün 30 Haziran'da dağıtılması hususu 2 Mayıs'taki Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

SASA: Şirket yönetim kurulu, mevcut üretim kapasitesi ve pazar payını artırması amacıyla $70 mn değerinde Yeni Elyaf Üretme Tesisi yatırımı yapılmasına karar verilmiş olup yatırımın 2017 sonuna doğru devreye alınması planlanmaktadır. Yatırım sonunda mevcut 160 bin ton/yıl olan Elyaf üretim kapasitesi %100'lük bir artışla 320 bin ton/yıl seviyesine ulaşacak olup ciroya katkısının da yıllık $170 mn civarında olması beklenmektedir. Proje finansmanı kapsamında, Yapı Kredi Bankası'ndan €40 mn kredi temin edilmiştir.

SNGYO: Şirket paylarıyla ilgili olarak 0,75 TL fiyatla 12.850.957 adet satış işlemi Avni Çelik tarafından gerçekleştirilmiş olup, Avni Çelik'in pay oranı %14,79'dan %12,65'e düşmüştür. Söz konusu paylar Arı Finansal Kiralama tarafından satın alınmış olup pay oranı %2,14 olmuştur.

TKNSA: 2 adet ortak 310.364 lot hisseyi borsada işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK'ya başvuruda bulunmuştur. Serra Sabancı 6,39 - 6,51 TL fiyat aralığından 200.681 lot pay satışı ile pay oranını %4,82'den %4,66'ya çekmiştir.

TOASO: Şirket'in hisse başı brüt 0,73 TL (net 0,6205 TL) nakit temettüsünün dağıtım tarihi 7 Nisan olarak belirlenmiştir.

TRGYO: Bağlı ortaklıklardan TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş. ile Hastayla Motorlu Vasıtalar Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 29.03.2016 tarihinde gerçekleştirdikleri genel kurullarında, TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş. bünyesinde birleşme kararı almışlar ve 31 Mart tarihinde birleşme tamamlanmıştır. Böylece Şirket'in TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş'deki payı %99,9916 olmuştur. Halen Deepo Outlet Center olarak faaliyet gösteren alışveriş merkezinin bulunduğu 84.503,61 m2 alana sahip arsa birleşme ile birlikte TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş. aktifine geçmiş olup, Deepo Outlet Center'in büyütülmesine yönelik proje kapsamında değerlendirilecektir.

TSKB: Banka, 300 mn TL'lik bedelsiz pay şeklinde dağıtacağı pay için SPK'ya başvurmuştur.

TUKAS: Şirket bağlı ortaklığı Tukaş Okullu Dış Tic. A.Ş'nin unvanı Tukaş Dış Tic. A.Ş olarak değiştirilmiştir.

UYUM: Şeref Songör 3,59-3,60 TL fiyat aralığından 380 bin adedi 3,60 TL fiyat üzerinden özel emir olmak üzere 420 bin adet alış işlemi yaparak pay oranını %0,83'e yükseltmiştir.

YESIL: Şirket, kayıtlı sermaye tavanının 33.750.000 TL'ye azaltılarak 2020'ye kadar geçerli olması hususunda SPK'ya başvuruda bulunmuş ve söz konusu başvuru onaylanmıştır.

YKBNK: Fitch, Banka'nın hakim ortaklarından UniCredit'in kredi notu görünümünde yaptığı değişiklige istinaden, Banka'nın görünümünü, "Durağan"dan "Negatif"e güncellemiş, Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirası kredi notlarını "BBB" olarak teyit etmiştir.

YKGYO: Vakıfbank İstanbul Levent Şubesi aracılığıyla %12,30 faizli 27 mn TL tutarında 4 ay vadeli spot kredinin kullanılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Şirket'in Ankara-Ankara projesine ilişkin 31 Mart'ta görülmesi gereken mahkemesi, mazeret nedeniyle 30 Haziran'a ertelenmiştir.

 

Yukarı