03.12.2015 Şirket Haberleri

AKENR: Şirket, Mem Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak Şirket bünyesine katılması sürecinde 30.06.2015 tarihli finansallar yerine 30.09.2015 tarihli finansallar üzerinden gerçekleşmesi yönündeki çalışmalarına başladığını açıklamıştır.

ANELE: Şirket, Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan VTB Arena - Central Dynamo Stadı Projesi alçak gerilim, zayıf akım ve yangın alarm sistemleri işlerinin yapımı için Proje ana yüklenicisi Codest International S.R.L. ile yapılan 29.630.380 Euro tutarındaki ön anlaşma sonrasında, ana sözleşmenin imzalanması için yapılan görüşmeler, güncel gelişmeler nedeniyle ana iş veren tarafından sonlandırılmıştır.

AYNES: JCR Eurasia Ratings, Şirket'i yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ve görünümünü 'BBB(Trk)'/Pozitif olarak, Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları'nı ve görünümünü ise 'BBB-/Stabil' olarak teyit etmiştir.

BURCE: Şirket, Suudi Arabistan'lı bir müşterisinden 2016 yılı içerisinde teslim edilmek üzere toplam 2.337.000 USD sipariş almıştır.

DOAS: Man Finansman A.Ş.'nin devir suretiyle Şirket iştiraki Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. ile birleşmesine yönelik süreç tamamlanmış ve birleşme işlemi tescil edilmiştir.

DOHOL: Holding, %100 bağlı ortaklığı olan Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'de, 25 mn TL büyüklüğünde ve tamamı nakden karşılanmak üzere sermaye artırımı yapılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmiştir.

ECILC: Şirket, Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de %50 payı olan Baxter grubunun medikal ürünleri ve biyoteknoloji ürünleri iş kollarını, Baxter ve Baxalta olarak iki ayrı bağımsız global sağlık kuruluşu altında yapılandırılmasını sonuçlandırması nihayetinde; faaliyet konusu Hematoloji (kan bilimi), hemofili, immünoloji (bağışıklık bilimi) ve onkoloji alanında görülen nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan insan kanından üretilen ürünler ve rekombinant ürünler dahil olmak üzere her türlü tıbbi ürünlerin ithalatı, üretimi, pazarlaması, dağıtımı ve ihracatı" ile iştigal etmek üzere "Eczacıbaşı Baxalta Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş." unvanlı bir şirket kurulmasına karar vermiştir.

HURGZ: Hürriyet Gazetecilik'in KAP'a yolladığı finansal tablo düzeltmelerine göre 2015/09 döneminde 13.4 mn TL zarar (Düzeltme öncesi: 28.6 mn TL zarar); 3Ç15 döneminde ise 6.5 mn TL kâr (Düzeltme öncesi: 8.8 mn TL zarar) elde etmiştir.

IZFAS: Şirket'in mevcut yönetim kurulu, Olağanüstü Genel Kurul sonucunda 3 yıl süreyle daha görevine devam etme hakkı kazandı.

IZTAR: Şirket, Ziraat Bankası'ndan kullandığı 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli kredisinin 3. Taksit tutarı olan 1.541.753,95 TL'yi ödemiştir.

KIPA: Şirket'in Konya-Selçuklu'da bulunan Hipermarketi ve üzerinde bulunduğu arsanın 52 milyon TL bedelle Ahlatcı Otomotiv İnş. San. ve Tic. A.Ş'ye satışı gerçekleşmiş ve tapu devri gerçekleşmiştir. Şirket'in gayrimenkul satışından elde edeceği kâr 9.246.882 TL olarak hesaplanmıştır.

LKMNH: Hisse geri alım programı çerçevesinde 2,23- 2,24 TL fiyat aralığından 9.256 adet alış işlemi gerçekleştiren Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş'nin yaptığı son alımla beraber toplam payı %1,14 seviyesine ulaşmıştır.

OZKGY: Şirket, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığı tarafından "İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 Ada 77 Parselin Satışına İlişkin" kapalı teklif (arttırma) usulü düzenlenen ihaleye katılarak teklif vermiş; sözlü teklif aşamasında teşekkür ederek ihaleden çekilmiştir.

PLASP: Şirket'in iflas erteleme başvurusuna ek olarak Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 01.12.2015 tarihinde, İflas Ertelemesi talebi üzerine Mahkemece bir karar verilinceye kadar geçerli olmak üzere, şirketimizin mevcut halinin korunması amacıyle ihtiyati tedbir talebinin kabulü ile kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere, hiçbir takip yapılmamasına ve yapılmış olan takiplerin durdurulmasına; şirketin Menkul ve Gayrimenkul malları, banka hesaplarındaki paraları, üçüncü şahıslardaki hal ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasının ve ihtiyati haciz yoluyla muhafaza işlemi yapılmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine karar verilmiştir.

TSPOR: Şirket ile Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. arasında, 2015-2016 ve 2016-2017 futbol sezonlarını kapsayacak şekilde, reklam hakları hususunda sezonluk 900.000. -TL+KDV bedelle anlaşma sağlanmıştır. Coca Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş 2015-2016 ve 2016-2017 sezonları boyunca, resmi içecek sponsoru olmuştur.

TUPRS: Şirket, haber ajanslarında yer alan "yasadışı ham petrolün Batman'da bir rafineriye ulaştığı" haberinin Tüpraş Batman Rafinerisi ile ilişkilendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada; sosyal medyada yer alan iddia ve haberlerin tümüyle gerçek dışı olduğunu ve rafinerilerde işlenen petrolün yasal kaynaklardan uluslararası düzene uygun olarak temin edildiğini açıklamıştır.

ULAS: Şirket, Çağ 1 Yapı (Davalı) ile arasında devam eden menfi tespit davasında karar düzeltmesi talebi yapmıştır. Davalı ile uzlaşılması yönünde bir gelişme olursa ve Şirket yönetim kurulu bu yönde bir karar alırsa, talepten feragat edilecektir.

UNICO: Şirket'in hakim ortağı Kibele B.V. ("Kibele") ortaklıktan çıkarma hakkını beher pay için 4,02890 TL üzerinden kullanarak, bir aracı kurumda bloke durumda bulunan 1.532.227,96 TL tutarındaki toplam ortaklıktan çıkarma hakkı bedelini Kibele dışı ortaklara aktarmak üzere, Unico Sigorta'ya aktarmıştır.

VERTU: Şirket'in grup şirketlerinden Ata Elektrik Enerji Toptan Satışlar A.Ş.'nin bölünme sonrası portföyünde bulunan Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş pay senetlerinden borsada işlem gören statüdeki 1.187.342 adet payın 5.06 TL bedelle vadeli olarak TSP'den satın alınmasına ve takasın Takasbank ile MKK dışında gerçekleşmesine karar verilmiştir.

YAYLA: Şirket'in 8 Ocak 2014'te uhdesinde kalan ve 3 kez ertelenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı'nın Ankara İli İkinci Etap Kuzey Kuşaklama Atıksu Kollektör Hatları Yapım İşi bitim tarihi işveren kurumun tasarrufu dahilindeki idari nedenlerden ötürü 4. Kez 6 Şubat 2016 tarihine ötelenmiştir.

YKGYO: Ankara Projesine ilişkin olarak, projede daire sahibi olan 3. Şahısların şirkete karşı açmış olduğu tüketici davalarında; Şirket lehine davaların reddine karar verilmiş olup gerekçeli kararın yazılması sonrası taraflara tebliğ edileceği açıklanmıştır.

ZOREN: Şirket'in bedelli sermaye artırımı sonrası kullanılmayan 554.395,092 TL toplam nominal değerindeki payların 1,37 TL fiyattan satılarak toplam 205.126,19 TL tutarında emisyon primi elde edildiği kamuoyuna bildirilmiştir.

Yukarı