02.11.2015 Şirket Haberleri

AKFEN: Yönetim kurulu üyesi Selim Akın'ın Adana İpekyolu Enerji'deki %40'lık paylarının 24.6 mn USD bedelle alımı tamamlanmıştır. Akfen İnşaat'taki %99.85 oranındaki payları Akfen Altyapı'ya 58.9 mn USD bedelle devredilmiştir.

AKSGY: Akiş Mudanya Adi Ortaklığınca kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmıştır.

AKSUE: İştiraki Göltaş Enerji için yapılan değerleme raporunda belirlenen bedel 329 mn TL olurken şirket payına düşen kısım 83.7 mn TL'dir.

ARTOG: Borsa Yönetim Kurulu 6 aylık bilançosunun zamanı içinde yayımlanmaması nedeniyle hisselerin Gözaltı Pazarından çıkarılarak bugünden itibaren işlem görmekten men edilmesine karar vermiştir.

EGCYH: Şirket ortağı önümüzdeki günlerde hisse satışı yapabileceğini açıklamıştır.

EGCYO: Egeli & Co Portföy önümüzdeki günlerde hisse satışı yapabileceğini açıklamıştır.

EKGYO: İstanbul Kartal ASKGP işi İstmarina projesinde özel sağlık tesisi 145 mn TL bedelle ihale edilmiştir.

EMNIS: Sermaye yeterliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ve eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılmasına ilişkin görüş alınmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü doğrultusunda ivedilikle Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir. 9 aylıklarda zarar devam ettiğinden özkaynaklar toplamı sermayemizin üçte birini karşılayamamaktadır. fon çıkışı gerektirmeyen 10 mn TL'lik sermaye azaltımı ve ortağa borcun mahsubu yoluyla 1.5 mn TL tahsisli sermaye artırımı (yaklaşık 3 mn TL'nin özkaynaklar kalemine girdi olarak sağlanması hedeflenmektedir) yapılabilmesini teminen yazılı görüş talebinde bulunulmuştur.

GENTS: Şirket ortağı 30 Ekim'de 1.11-1.13 TL fiyat aralığından 229 bin adet hisse almıştır.

GLYHO: Şirket 20 Ağustos-17 Eylül arasında 1.73-1.85 TL fiyat aralığından 1.3 mn adet hisse satmış olup 27 Ekim'de 10.7 mn adet geri alınmış hisse iptal edilerek geri alınmış hisselerin sermayedeki oranı %9.31'e gerilemiştir.

GUBRF: Denizciler Birliği aleyhine alınan tahliye kararına yaptığı karar düzeltme talebi reddedilmiştir.

HALKB: Bugün 3Ç2015 mali tablolarının açıklanması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 430 mn TL ve YF beklentisi 416 mn TL'dir.

HALKB: Katılım Bankası'nın ileride yeniden değerlendirilmek üzere kuruluş izni iptaline ilişkin BDDK'ya yapılan başvuru kapsamında, BDDK'nın 22.10.2015 tarihli Kurul Kararı uyarınca Halk Katılım Bankası'nın kuruluş izni iptal edilmiştir.

HATEK: Bir ortak 30 Ekim'de 2.81-2.84 TL fiyat aralığından 80 bin adet hisse almıştır.

ISCTR: Yurt dışı havale akımlarına dayalı 221.2 milyon ABD Doları tutarında 10 yıl nihai vadeli bir seküritizasyon işlemi ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.

METRO: Efes Tur Seyahat 30 Ekim'de 0.64-0.65 TL fiyat aralığından 1 mn adet hisse almıştır.

NTHOL: Yönetim kurulu başkanı 30 Ekim'de 3.20-3.30 TL fiyat aralığından 112 bin adet hisse almıştır.

ODAS: Suda Maden'in tamamı 1 mn USD bedelle devralınmıştır. Suda Maden'in toplam 4 adet ruhsatı bulunmaktadır. Aktiflerinde yer alan Antimuan işletmesi ve zenginleştirme tesislerine yönelik olarak çalışmalar yapılacaktır.

BYGYO: Kocaeli Çayırova'da 31 bin m2 arsa üzerinde bulunan 63 bin m2 alanlı üç deponun 2660 m2 depolama alanı için 6 aylığına 165 bin TL bedelle kira anlaşması yapılmıştır.

SAHOL: Reuters'in haberine göre Sabancı Holding'in yüzde 50 iştiraki Enerjisa 900MW'a ulaşan ve yapım aşamasında olan HES portföyünü satma kararı aldı.*Milliyet.

TKFEN: Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding 30 Ekim'de 4.09-4.17 TL fiyat aralığından 175 bin adet hisseyi satmıştır.

TRKCM: Şirketin %70 ve Paşabahçe Cam'ın %30 ortak olduğu Hollanda'daki Trakya Cam, Bulgaristan'daki Trakya Glass Bulgaria'nın düzcam, otocam ve cam ev eşyası iş kollarında faaliyet gösteren üç ayrı tüzel kişilik şeklinde yeniden yapılandırılması ve ortaklık ilişkisi bulunan ilgili şirketler bünyesindeki gerekli tüm yapılandırma işlemlerinin yürütülmesine karar verilmiştir.

ULUUN: UNRWA tarafından 28 Eylül'de açılan Buğday Unu ihalesine vermiş olduğu teklif kapsamında 1.44 mn USD bedel tutarlı kısım alınmıştır.

VERTU/VERUS: VERUS bağlı ortaklığı VERTU'nun portföyündeki Pamukova Elektrik Erzurum'da 7.49 MW kurulu güçteki HES'e sahip İklimya Elekrik'in %94.44 oranındaki hisselerini 14.7 mn TL bedelle almaya karar vermiştir. Pamukova Elektrik'in sermayesinin 19 mn TL'den 33 mn TL'ye bedelli olarak artırılmasına karar verilmiştir.

VERUS: Bağlı ortaklığı Standard Enerji tarafından 3 ayrı maden ruhsatının şirkete devri için Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne 30 Ekim'de başvuru yapılmıştır.

YKGYO: Ankara-Çankaya Projesindeki 30 konuttan 13 adet konutun satış ve teslimine yönelik sözleşme 20.15 mn TL bedelle yapılmış olup, 12 adedinin teslimi 18.1 mn TL bedelle 2015 yılı içinde yapılmıştır.

ZOREN: 156.9 mn TL nominal ana para ödemeli tahvilin ana para ödemesi 30 Ekim'de yapılmıştır.

ZOREN: Zorlu Doğal Elektrik'in aldığı finansman ile toplam 309 mn USD proje finansman kredisi ve 15.8 mn USD işletme kredisi kapatılmıştır. İlişkili taraflara borçların 115 mn USD kısmı ödenmiş ve işlenen 43.8 mn USD faiz silinmiştir.

Yukarı