02.05.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AFYON: Afyonkarahisar Merkez İlçe, Halımoru Köyü civarında modern teknolojilerle donatılmış olarak yeniden kurulması için, yapılan çalışmalarda üretim birimleri yatırımları ve üretim test aşamaları tamamlanmış olup Fabrika da üretim ve satış faaliyetleri başlamıştır.
 • AKSA: Şirket ile Dow Europe Holding BV ("Dow") ve DowAksa Advanced Composites Holdings BV ("DowAksa") arasında DowAksa'nın stratejik planında yer alan yatırım harcamaları gözönüne alınarak Dow ile yürütülen müzakere neticesinde, DowAksa'ya şimdilik toplam 10 (on) Milyon ABD Dolarında nakit sermaye ödemesi ve ödenecek nakit sermayenin Şirket ve Dow tarafından eş zamanda ve eşit olarak karşılanmasında mutabık kalınmıştır.
 • ALBRK: "Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Bağdat Şubesi" unvanlı şubenin açılış işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir.
 • BRISA: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu Ar-Ge Merkezi başvurusu 27.04.2017 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmış ve Ar-Ge Merkezlerine tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.
 • CLEBI: Şirket ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'nin 2013 yılından beri Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten ve 16 Ağustos 2016 tarihinden beri de Havacılık Holding Grup CEO görevine vekalet eden Dave Dorner söz konusu pozisyona asaleten atandığı Şirket’e bildirilmiştir.
 • ECILC: Şirket’in sermayesinde %48,13 oranında pay sahibi olduğu Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarının tamamının Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılmasına, satış bedelinin yaptırılacak değerlemeden sonra belirlenmesine, ayrılma hakkı fiyatı olarak, işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan "düzeltilmiş" ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek ve Şirket tarafından kamuoyuna duyurulacaktır.
 • EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Küçükçekmece Halkalı 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"nin Kesin Kabulü yapılmıştır. İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, T2 ile T3 Bloklarda bulunan 15 adet ticari ünitenin ve 1 bağımsız bölümün bulunduğu T6 otel bloğunun toplam 16 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları alınmıştır. Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 21 adet olmuştur. "Ankara Yenimahalle İstasyon Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" projesi için düzenlenen ihale sonrasında, Şirkete en yüksek Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri teklifini veren yüklenici ile sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmede yüklenici firma proje için 4.194.550.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG), 1.258.365.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) taahhüdünde bulunmuştur. Şirket tarafından söz konusu projeden toplamda 145.118,97 m2 büyüklüğünde 144 adet ofis niteliğinde bağımsız bölüm satın alınmıştır. Satın alınan bağımsız bölümlerin KDV hariç toplam bedeli 714.186.450.-TL olup bu tutar proje hesabına 16 taksitte ödenecektir. Söz konusu satış tutarının %30’luk kısmı Emlak Konut payıdır.
 • EMKEL: Grup şirketlerimiz lehine verilen Yapı Kredi Bankası'nın tapu kayıtlarımız üzerinde bulunan 6.3 mn USD, 1.5 mn Euro, 3.5 mn TL tutarındaki ipotek kayıtlarının kaldırılması ile ilgili gerekli ipotek fek yazısı alınmış ve Ankara İli, Akyurt İlçesi, Saracalar Mahallesi, 1856 Ada, 17 Parselindeki ipotekler kaldırılmıştır. Herhangi bir rehin veya ipotek kalmamıştır.
 • GUSGR: Şirket, sermaye artışından elde ettiği fon ile sermaye açığının kapatıldığı ve geriye kalan kısımla şirket finansal faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılması planlanmaktadır.
 • ISGSY: Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin iştirak edilen 27.5 mn TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına şirket payı olarak 15.125.000 TL tutarında ödeme yapılmıştır.
 • SAHOL: Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Enerjisa Enerji A.Ş.'nin birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.04.2017 tarihinde tescil edilmiştir.
 • SAYAS: Şirket’in Almanya'da mukim bağlı ortaklığımız imm-network'ün Wolksvagen AG tarafından muhtelif Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik 200 adet bayisine tedarik edilecek olan 400 adet ışıklı fiyat panosu için ihale şirket uhdesinde kalmamıştır.
 • TRCAS: Şirket’in %100 bağlı ortaklığı Turcas Enerji Holding A.Ş.'nin (Turcas Elektrik Üretim A.Ş.'nin %98,97 doğrudan hissedarı) ve gerçek kişi hissedarların Turcas Elektrik Üretim A.Ş. (TEÜAŞ)'deki payları toplam 103.369.959,64 TL özkaynak değeri mukabilinde Şirket tarafından devralınmıştır. Böylelikle, Şirket TEÜAŞ'ın %100 doğrudan tek hissedarı olmuştur. Bir sonraki aşama olarak Şirketimiz ile TEÜAŞ'ın tüm aktif ve pasifiyle devralma suretiyle birleşmesi süreci takip edilecektir.
 • TRGYO: Şirket, 2016 yılı kârından 7 Haziran’da dağıtılması planlanan hisse başı net 0,1 TL temettü kararı almıştır. Torunlar GYO tarafından Antalya Havalimanı karşısında Deepo Outlet'in yanı başına inşa edilen Mall of Antalya, faaliyete başlamıştır.
 • TTKOM: Şirket ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 08 Mayıs 2017’de başlayacaktır.
 • 2017 yılının Nisan ayında BIST30 kapsamında taraf bilgisi YKBNK, TOASO, VAKBN, ULKER ve EREGL paylarında yayınlanmıştır. 2017 yılının Mayıs ayında (2 Mayıs itibarıyla) ise BIST30 kapsamında taraf bilgisi yayınlanacak olan paylar AKBNK, ASELS, KCHOL, KRDMD ve TAVHL olarak belirlenmiştir. Temettü Dağıtımı POLHO – Hisse Başı Net 0,042027 TL Açıklanacak Finansallar BIZIM – YF Beklenti: 14 mn TL net zarar / Piyasa Beklentisi: 10 mn TL net zarar) TKNSA – YF Beklenti: 4 mn TL net zarar / Piyasa Beklentisi: 4 mn TL net kâr) SPK Bülteni (2017/17 Sayılı Bültenin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz)
 • EUYO ve MERIT bedelli, OYLUM tahsisli, NTHOL birleşme işlemine ilişkin sermaye artırımı, ISFIN ve RTALB bedelsiz pay olarak dağıtacağı temettü ve RTALB ek olarak bedelsiz sermaye artırımı için Kurul’a başvuruda buunmuştur.
 • KOZAL’a 3 farklı sebepten ötürü toplam 896.907 TL, MENBA’ya ise 325.167 TL idari para cezası verilmiştir.
 • SILVR’in, Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş.’ni aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralması işlemine 1,284 TL ayrılma hakkı fiyatı şartıyla onay verilmiştir.
 • AKENR ile Egemer Elektrik Üretim A.Ş.’nin kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemine Kurul’ca onay verilmiştir.
Yukarı