02.03.2016 Şirket Haberleri

Şirket ve Sektör Haberleri
 • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrol şirketlerinin petrol üretimini artırmama konusunda anlaşmaya vardığını söyledi. *NTVPara
 • Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türk Lirası'ndaki değer kaybının bankalarıns ermaye yeterliliğini aşağı çektiğini kaydetti. TBB'den yapılan açıklamada, "Sabit kurla hesaplandığında kredi stoku yüzde 15 arttı. Öz kaynakların çok yüksek bölümü ise TL cinsinden tutuluyor. Dolayısıyla TL'nin değer kaybı sermaye yeterliliğini aşağıya çekiyor" ifadeleri kullanıldı. *BloombergHT
 • Türkiye Petrolleri (TP) Genel Müdürü Besim Şişman, petrol fiyatlarının bir yıl içerisinde biraz daha toparlanmasını beklediklerini ve 2017 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Petrol Kongresi'ne kadar fiyatlarının toparlanması ve 60 dolarları görmesi halinde TP'nin halka arzının gerçekleştirilebileceğini bildirdi. *Dünya
 • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'dan trafik sigortasına yönelik önemli bir açıklama geldi. Yıldırım, trafik sigortasında yeni bir sistem üzerine çalıştıklarını ve yeni bir sigorta sistemini devreye sokacaklarını söyledi. Yıldırım, "Bugünlerde yapacağımız bir düzenleme ile kasko ile trafik sigortasının içeriğini göz önünde bulundurarak tek bir poliçeye döndürüp, yasal boşluktan kaynaklanan istismarın önüne geçerek yeni bir sigorta sistemini devreye sokacağız. Kısa süre içinde bu çalışmayı tamamlamış olacağız" diye konuştu. *Hürriyet
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Eti çok astronomik bir şekilde piyasaya arz ediyorsanız, bizim de yapacağımız yanı başınıza bir market açmaktır. Şu anda Et ve Süt Kurumu bunu yapıyor" dedi. *NTVPara
 • ASYAB: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Bank Asya'nın çözümlenmesine ilişkin öngörülen dokuz aylık süre, 29 Şubat'tan başlamak üzere üç ay uzatıldı. TMSF tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Banka, belirtilen sürenin sonuna kadar satış, birleşme ya da devir yoluyla çözümlenecektir. Bunun mümkün olmaması halinde, tasfiye edilmesi gündeme gelecektir" denildi. Açıklamada mevcut hukuki düzenlemeler çerçevesinde, bir fon bankası statüsünde olan bankada geçici bir yönetim olmadığı belirtilerek, "Bankanın ortaklara iadesi imkân dahilinde bulunmamaktadır" denildi. *Sabah
 • CEMAS: Şirket, SPK tarafından verilen idari para cezasına dair Ankara 14. İdare Mahkemesi nezdinde açtığı davanın reddedildiği ancak Danıştay'a temyiz başvurusu yapıldığı açıklanmıştır.
 • DAGHL: SPK Şirket'in toplam 14.3 mn TL'lik bedelsiz sermaye artışına, kalem değişikliği yapılması sonrasında onay vermiştir.
 • DGGYO: Şirket portföyünde bulunan Doğuş Center Maslak binasının bulunduğu bölgeyi de kapsayan 1/5000 ölçekli Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle İstanbul 2 İdare Mahkemesi'nde Şirket tarafından açılan davanın reddine dair karar tebliğ edilmiştir. Yasal süresi içerisinde temyiz yoluna başvurulacaktır.
 • EKGYO: "İstanbul Bakırköy Yenimahalle Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin Pazarlık - Açık Artırma bölümünü içeren 2. Oturumunu 3 Mart tarihinde yapacağını açıklamıştır. "Eltes İnş. Tesisat San. ve Tic. A.Ş. & Istlife Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı" taahhüdü altında olan " İstanbul Üsküdar Barbaros Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nde, sözleşme kapsamındaki 1137 Ada 26 Parsel ile 1138 Ada 27 Parsel arasında kalan ve sözleşme kapsamında bulunmayan 1.428,87 m2' lik alan, imar planı gereği yoldan ihdas edilerek, söz konusu parsellerle tevhid edilmiş ve bu ihdas alanı sözleşme kapsamına dahil edilmiştir. Bu durum ile ilgili olarak Yüklenici ve Şirket arasında ek protokol yapılmış olup, protokole göre 406.215.000 TL TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 439.887.380 TL'ye çıkmıştır.
 • ENKAI: Şirket'in bugün 4Ç15 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. (Piyasa Konsensusu:
 • ETILR: İstanbul-Ataşehir'de WaterGarden İstanbul içerisinde yakın zamanda faaliyete gececek olan şube için Franchise Sözleşmesi imzalanmıştır.
 • GSRAY: Ana ortak Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, finansal sonuçlarını Şirket'ten farklı olarak 1 Ocak-31 Aralık döneminde hazırlamaktadır. Bu noktada Kulüp'ün Olağan Mali Genel Kurul'a sunulacak olan söz konusu tarihler arası finansallarında, Şirket'in de UFRS'ye uygun aynı dönem için sonuçları açıklanacaktır. Buna göre Galatasaray Sportif'in 1 Ocak-31 Aralık döneminde 238.8 mn TL net zarar ettiği tespit edilmiştir. Teknik Direktör Mustafa Denizli 1 Mart tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir.
 • ISATR/ISBTR/ISCTR/ISKUR: Banka 2015 yılı kârından, A grubu hisselere hisse başı brüt 0,32702 TL (net 0,277967 TL); B grubu hisselere hisse başı brüt 0,1935114 TL (net 0,1644847 TL), C grubu hisselere hisse başı brüt 0,1712595 TL (net 0,1455706 TL) ve kurucu hisselere (ISKUR) hisse başı brüt 1,8530106 TL (net 1,5750590 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettünün 30 Mart'ta dağıtılması hususu Genel Kurul'a sunulacaktır.
 • KLGYO: Şirket İstanbul-Kartal'da yer alan 1 blok üzerinde 94 konut ve 11 ticari üniteden oluşan "Referans Kartal Kordonboyu" projesine ait Yapı Ruhsatını almıştır.
 • KOMHL: Niğde-Efendibey TOKİ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinde; Yüklenicisi YP İnşaat A.Ş. olduğu 2 Etap 2. Bölge 786 adet Konut ve 48 adet Dükkan inşaatı ile ilgili, Altyapı ve çevre düzenleme işinin Mekanik Tesisat İşleri 30.06.2017 tarihine kadar tamamlanmak üzere 7.15 mn TL bedelle Grup şirketi Komel Enerji San.Tic.A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.
 • MGROS: Şirket 4Ç15 döneminde 85 mn TL net kâr elde etmiştir. (YF Beklentisi: 62 mn TL Piyasa Konsensusu. 98 mn TL). Böylece 2015 yılında 370.5 mn TL net zarar etmiştir. (2014:96,2 mn TL net kâr) Yorum: Sonuçlarda herhangi bir sürpriz olmaması nedeniyle önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.
 • PGSUS: Boeing firmasından beş adet yeni B737-800 NG tipi uçak alımına yönelik olarak Boeing ile satın alma sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar vermiştir. Sipariş konusu uçakların 2017 yılında teslimi öngörülmekte olup, bu sipariş kapsamındaki yatırım harcamalarının teslimat tarihlerindeki tahmini liste fiyatları baz alındığında yaklaşık $505 mn karşılık gelmektedir. Yorum: Söz konusu haberi, orta ve uzun vadeli tahminler noktasında yukarı yönlü bir katalizör olarak görüyoruz. Yeni alımların koltuk kapasitesini %7 civarında artırmasını bekliyoruz.
 • SAFGY: Şirket, Oracle EBS Entegrasyonu, E- Fatura ve E- Defter Lisans Kurulum ve Devreye Alma hizmetleri işinin yapılması kapsamında Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş ile 25.000 USD karşılığında hizmet sözleşmesi imzalanmasına karar vermiştir. Şirket Akkök Holding A.Ş'den, Sevk ve İdare hizmetleri, Bütçe ve Stratejik Planlama Hizmetleri, Hedef Tayini ve Takibi Hizmetleri, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Hizmetleri, Kaynak Temini Hizmetleri, Kurumsal Raporlama Hizmetleri, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Denetimi Hizmetleri, Mevzuata Uyum ve Standart ve Özel Hukuki Dokümantasyonun Temini Hizmetleri, İnsan Kaynakları Hizmetleri, İç Denetim Hizmetleri, ve taraflarca mutabık kalınan diğer hizmetlerin alınmasına, bu hizmet bedellerinin Akkök tarafından yapılan masraflar ve yapılan harcamalar göz önünde bulundurularak transfer fiyatlandırması kurallarına uygun şekilde taraflarca aylık olarak ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde belirlenmesine ve bu hizmetlerin alımına ilişkin koşulların belirlenmesi için Hizmet Sözleşmesinin imzalanmasına karar vermiştir.
 • SAYAS: IMM Network GmbH şirketinin kazanmış olduğu Alfa Romeo - Jeep (FCA) kurumsal kimlik uygulamaları ihalesinde bugüne kadar 7 adet bayinin montajı yapılmış olup, 2 bayinin montajı devam etmektedir. Ayrıca 35 adet bayinin siparişi geçilmiş olup, üretimleri İzmir Kemalpaşa'da bulunan fabrikamızda gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra 120 adet bayinin artworkleri IMM Network GmbH tarafından tamamlanmıştır.
 • SEKFK: SPK, Şirket'e, yasal takip firmalarından Kırcı Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. ve kefilleri hakkında bilgiler ile konu hakkında yaşanan gelişmelere ilişkin özel durum açıklamalarının geç ve eksik açıklanması gerekçesiyle, idari para cezası uygulanmasına karar vermiş olup, idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren karara karşı yasal süresi içerisinde, idare mahkemesinde iptal dava açacağı açıklanmıştır.
 • SODA: Şirket, 4Ç15 döneminde 69 mn TL net kâr elde etmiştir. (Piyasa Konsensusu: 80 mn TL) Böylece 2015 yılı net kârı %13 artışla 434 mn TL olmuştur. Şirket, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,3636363 TL (net 0,3090909 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır.
 • TRCAS(TSKB): Şirket'in %46 oranındaki dolaylı iştiraki Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. ("TBK") ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ("TSKB") arasında 15 milyon Euro ve 40,5 milyon ABD Doları tutarında nakdi ve/veya gayrinakdi ve 10 milyon Türk Lirası tutarında gayrinakdi, azami 30 ay anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 14 yıl vadeli kredi sözleşmesinin imzalandığı açıklanmıştır. Bahsi geçen kredi, TBK'nın Aydın ili Kuyucak ilçesindeki 16 MW kurulu gücünde olması planlanan toplam 71 milyon 250 bin ABD Doları (finansman maliyetleri dahil) tutarındaki jeotermal elektrik üretim santrali yatırımının finansmanında kullanılacaktır. Söz konusu santral yatırımının 8 MW'lık ilk fazının 2017 yılının üçüncü çeyreğinde, ikinci fazının ise 2018 yılının üçüncü çeyreğinde ticari işletmeye geçmesi planlanmaktadır.
 • TRKCM: Şirket, 4Ç15 döneminde 57 mn TL net kâr elde etmiştir. (Piyasa Konsensusu: 29 mn TL) Böylece 2015 yılı net kârı %44 azalışla 159 mn TL olmuştur. Şirket, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,1039106 TL (net 0,0883240 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettünün 29 Nisan'da dağıtılması teklif edilecektir.
 • VERTU: Investco Holding, 3,19-3,20 TL fiyatlardan 382.349 adet pay alımı gerçekleştirmiştir.
 • VERUS: Holding'in .%46,67 oranındaki iştiraki Innoted Teknoloji A.Ş.'nin 3.000.000 TL tutarındaki mevcut sermayesinin 600.000 TL nakit artırımla 3.600.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup, Şirketimiz 280.000 TL karşılığında söz konusu artırıma katılacaktır.
 • VESTL: Şirket CEO'su Turan Erdoğan'ın basında yer alan açıklamalarına istinaden, Rusya'da beyaz eşya ve televizyon üretimi ve satışıyla iştigal eden %100 bağlı ortaklık Vestel CIS Ltd.'in üretim faaliyetleri, olumsuz piyasa koşulları dolayısıyla 2015 yılı içinde kademeli olarak azaltılarak durdurulmakla birlikte, satış faaliyetleri devam etmektedir. Bu aşamada, konuya ilişkin alınmış bir karar olmayıp, fabrika ve üretim ekipmanlarının kullanımı ve değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
 • YKBNK: Bloomberg'e göre, Yapı Kredi Basel 3 uyumlu 500 mn ABD doları tutarında ve %8,625 maliyet ile sermaye benzeri kredi aldı. Bu kredinin, bankanın sermaye yeterlilik oranını yaklaşık 70 baz puan artırarak %14,5 seviyesine yükseltmesini bekliyoruz. Bankanın orta vadeli büyüme potansiyeli için olumlu olan bu gelişmeyi, göreceli olarak yüksek maliyet nedeni ile marjlar açısından hafif olumsuz olarak yorumluyoruz.
 • YKGYO: Şirket 29 Şubat itibarıyla Ankara-Çankaya projesindeki 30 adet konuttan bugüne kadar toplam 15 adet konutun satış ve teslimine yönelik sözleşme yapılmış olup; sözleşmelerin toplam tutarı 23.917.250 TL'dir. Söz konusu 15 adet konuttan, 22.334.250 TL sözleşme tutarında 14 adet konutun teslimatı gerçekleştirilmiş olup, ilgili teslimat tutarları hasılata yansıtılmıştır.
 • ZOREN: Zorlu Enerji Grubu şirketlerinden Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ'nin paylarının tamamının Şirket tarafından satın alınmasına ilişkin olarak EPDK'dan onay alınmıştır. Tescil ve ilan işlemleri tamamladığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
Yukarı